Author Topic: Lale Devri yenilikleri nelerdir  (Read 2295 times)

Offline Sosyal Bilgiler1

  • Administrator
  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 2921
Lale Devri yenilikleri nelerdir
« on: Mayıs 06, 2016, 12:22:09 ÖS »
Lale Devri yenilikleri nelerdir ?

-       Lale Devri'nde İstanbul baştanbaşa imar edildi. Uzun süredir bakımsız kalmış dev¬let binaları, camiler, medreseler, çeşmeler onarıldı. Yeni saraylar, çeşmeler ve su¬ yolları yapıldı.
-       Tercüme heyetleri kurularak, çeşitli dillerden eserler Türkçe'ye çevrildi.
-       Kitapların yangından kurtulması için yeni kütüphaneler kuruldu
-       İtfaiye teşkilatı olan tulumbacılar yeni bir tarz¬da örgütlendi.
-       Matbaakuruldu
-       Avrupa'ya elçiler gönderilerek, burası tanınmaya çalışıldı.
-       Başta çini olmak üzere, çeşitli imalathaneler kuruldu veya yeniden dizayn edildi.
-       La¬le Devri'nde ilk defa düzenli bir itfaiye teşkilatı olan Tulumbacı Ocağı kuruldu.
-       Devrinen önemli icraatı olacak olan Avrupa tarzı asker yetiştirilmesine Üskü¬dar'dabaşlandı
.