Author Topic: Şark meselesi’nin başlangıç tarihi ile ilgili görüşler nelerdir  (Read 1033 times)

Offline Sosyal Bilgiler1

  • Administrator
  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 2921
Şark meselesi’nin başlangıç tarihi ile ilgili görüşler nelerdir ?

-      Albert  Sorel,"Türkler, Avrupa'ya ayak bastığıandan itibaren bir şark meselesi meydana geldi" der.
-      Attilla'nın 5. yüzyılın ortalarında Avrupa'yı tehditetmesi
-      Selçuklular'ın 11. yüzyılın ikinci yarısındaAnadolu'yu fetihleri
-      Osmanlılar'ın 14. yüzyılın ortalarında Rumeli'yegeçişi
-      1683'teki ikinci Viyana Kuşatması ve bozgunu
-      1699 Karlofça Antlaşması
-      1737 Nemirov Kongresi
-      1774 Küçük Kaynarca Antlaşması gibi hadiseler ŞarkMeselesi'nin başlangıç tarihi olarak gösterilir.
.