Author Topic: Şark meselesinin başlangıcı olarak kabul edilen 1737 Nemigrov Kongresi içeriği n  (Read 901 times)

Offline Sosyal Bilgiler1

  • Administrator
  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 2921
Şark meselesinin başlangıcı olarak kabul edilen 1737 Nemigrov Kongresi içeriği nasıldır ?

-       Osmanlı diplomasisinin çabaları1736-1739 savaşı öncesi sınırlara dönülmesini sağlamaktı.
-       Ruslar'ın amacı Kuban, Kırım veTuna'ya kadar olan toprakları hâkimiyetleri altına almak, Eflak ve Boğdan'ı çariçe¬nin himayesi altında tampon devlet yapmak, Osmanlı bürokrasisine Rus hüküm-darlarının "Çar" ünvanını tanıtmaktı.
-      Avusturya, her devletin işgal ettiği toprakları elinde bulundurmasından yanaydı. Habsburglar, ayrıca 12 milyon gulden tazminat ve 1718'deki Pasarofça Antlaşması'nın ticarî hü¬kümlerinin genişletilmesini talep ediyorlardı. Avusturya, Niş'e, Vidin'e, Bosna'ya ve Eflak'taki bazı bölgelere hakim olacağını da düşünüyordu.
-      Habsburg İmparatorluğu, Rusya'nın Eflak ve Boğdan üzerinde nüfuz kurmasına müsaade edemezdi. Bu böl¬gelerde Osmanlı varlığını Rus hâkimiyetine tercih ediyordu.
.