Author Topic: ÜLKEMİZDE HAYVACILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER  (Read 3453 times)

Offline Sosyal Bilgiler1

  • Administrator
  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 2921


1-   Hayvan soylarının iyileştirilmesi
2-   Otlak ve meraların ıslah edilmesi ve erken otlatmanın önlenmesi
3-   Besi ve ahır hayvancılığının yaygınlaştırılması
4-   Yavru hayvan kesiminin önlenmesi
5-   Kaliteli yem kullanılması
6-   Hayvancılığı teşvik edici krediler sağlanması
7-   Hayvan hastalıkları ile mücadele
8-   Pazarlama olanaklarının geliştirilmesi

Besi ve Ahır hayvancılığı: Islah edilmiş hayvanların modern donanımlarla donatılmış çiftlik ve ahırlarda kaliteli yemlerle beslenmesi şeklindeki hayvancılık faaliyetlerine denir.
.