Author Topic: VİZYONER LİDERLİK  (Read 9872 times)

Offline Sosyal Bilgiler1

  • Administrator
  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 2921
VİZYONER LİDERLİK
« on: Ekim 06, 2013, 08:53:07 ÖS »
VİZYONER LİDERLİK :

   Vizyoner liderlik; insanları topluca etkileyebilecek ve harekete geçirebilecek vizyonları oluşturabilme ve iletebilme yeteneğidir.
   İnsanlar diğer insanların yani liderlerin değil, onların vizyonlarının peşinden giderler. Başka bir deyişle, vizyoner lider, iyi bir güdüleyicidir.
   Vizyoner liderlik, insanları topluca etkileyebilecek ve harekete geçirebilecek geleceğe dönük somut, ulaşılabilir amaçlar koyabilme, bunları iletebilmeyi içinde bulunduran bir liderlik yaklaşımıdır.
   Etkili bir vizyoner lider, örgütsel ortamda iş görenler için bir ilham kaynağı olur; örgütün dışında bireylerle çok iyi ilgilenir; örgütün eğilimlerini belirler ve örgütsel değişmeyi gerçekleştirir.
   Vizyoner liderler, zamanın kıymetini bilir ve hızlı çalışırlar. Vizyoner liderlik, sezgili ve deneyimli olmak demektir. Vizyoner liderliğin diğer bir yönü de hırslı olmaktır
kaynak:egitimhane
.