Notice: Undefined index: db_count in /home/sosgen/public_html/forum/Sources/QueryString.php on line 281
Değerin tanımı - Sosyal Bilgiler

Author Topic: Değerin tanımı  (Read 18515 times)

Offline Sosyal Bilgiler1

  • Administrator
  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 2922
Değerin tanımı
« on: Ağustos 15, 2008, 10:33:18 ÖS »
DEĞER NEDİR?
Değer, bir sosyal grup veya toplumun kendi varlık, birlik, işleyiş ve devamını
sağlamak ve sürdürmek için üyelerinin çoğunluğu tarafından doğru ve gerekli
oldukları kabul edilen ortak düşünce, amaç, temel ahlaki ilke ya da inançlardır.
Değerin özellikleri şöyle sıralanabilir:
1. Toplum ya da bireyler tarafından benimsenen birleştirici olgulardır.
2. Toplumun sosyal ihtiyaçlarını karşıladığına ve bireylerin iyiliği için
olduğuna inanılan ölçütlerdir.
3. Sadece bilinci değil, duygu ve heyecanları da ilgilendiren yargılardır.
4. Bireyin bilincinde yer alan ve davranışı yönlendiren güdülerdir.
5. Değer, normu içerir. Değerlerin normlardan farkı, normlardan daha genel
ve soyut bir nitelik taşımasıdır.
Halk Kültürü Dersi Öğretim Programı ile öğrencilere kazandırılmak istenen
değerler şunlardır:
1. Dayanışma
2. Estetik
3. Hoşgörü
4. Misafirperverlik
5. Farklılıklara saygı duyma
6. Sorumluluk
7. Yardımseverlik
8. Kültürel mirası yaşatmaya duyarlılık
.