Notice: Undefined index: db_count in /home/sosgen/public_html/forum/Sources/QueryString.php on line 281
SOSYAL BİLGİLER 7. SINIF ÜLKEMİZDE NÜFUS VE YERLEŞME TESTİ - Sosyal Bilgiler

Author Topic: SOSYAL BİLGİLER 7. SINIF ÜLKEMİZDE NÜFUS VE YERLEŞME TESTİ  (Read 88790 times)

Offline Sosyal Bilgiler1

  • Administrator
  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 2922
ÜLKEMİZDE NÜFUS VE YERLEŞ-ME
________________________________________
1.   Aşağıdakilerden hangisi hızlı nüfus artışının nedenleri arasında sayılamaz?
A.   Doğumlar
B.   Ölümler
C.   Sağlık hizmetlerindeki gelişmeler
D.   Beslenme koşullarının iyileşmesi2.   Aşağıdakilerden hangisi kırsal yerlerden kentlere göçün sebepleri arasında yer almaz?
A.   Tarım alanlarının aile bireylerinin gereksi-nimlerini karşılayamaması
B.   Sanayi tesislerinin köylerde bulunması ve havayı kirletmesi
C.   Tarım alanlarının yetersizliği
D.   Kentlerdeki iş olanaklarının fazlalığı3.   Yurdumuzda düzenli nüfus sayımları ne za-man yapılmaya başlanmıştır?
A.   Cumhuriyet’in ilanından sonra
B.   Tanzimat Fermanı’ndan sonra
C.   II.Dünya Savaşı’ndan sonra
D.   Kanun-i Esasi’nin ilanından sonra


4.   Genel nüfus sayımları ile ülkemizde aşağı-dakilerden hangisi belirlenmez?
A.   Ülkemizin nüfus yoğunluğu
B.   Nüfusumuzun yaş ve cinsiyet durumu
C.   Nüfusumuzun okur-yazar oranı
D.   Ülkemizde resimle ilgilenenlerin oranı


5.   Devlet İstatistik Enstitüsü’nün görevleri ara-sında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A.   Genel nüfus sayımları ile ülkemizde yaşayan insan sayısını belirler.
B.   Çocukların barınma, beslenme ve kendilerini ifade etme haklarını korumaya çalışır.
C.   Komşu ülkelerle ilişkilerimizi araştırır.
D.   Ülkemizde sanatla uğraşan kişilerin sayısını belirler.

6.   Aşağıdakilerden hangisi nüfusun yoğunlaştı-ğı yerler arasına girmez?
A.   Kıyı bölgeleri
B.   Mevsimlerin ılık geçtiği bölgeler
C.   Ulaşıma elverişli bölgeler
D.   Yeterli yağış alamayan dağlık bölgeler7.   Yurdumuzda nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölge aşağıdakilerden hangisidir?
A.   Doğu Anadolu Bölgesi
B.   Orta Anadolu Bölgesi
C.   Marmara Bölgesi
D.   Akdeniz Bölgesi8.   Yurdumuzda nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu yer Marmara Bölgesi’dir. Bunun ne-denleri arasında aşağıdakilerden hangisi yok-tur?
A.   Sanayisi’nin gelişmiş olması
B.   Ticaret ve hizmet sektörünün gelişmiş olması
C.   Bölgenin kurak olması
D.   Ulaşımın rahat olması


9.   Ekonomisi daha çok tarıma dayanan ve nü-fusu 2000’in altında olan yerleşme birimi aşa-ğıdakilerden hangisidir?
A.   Köy
B.   Mezra
C.   Semt
D.   Mahalle


10.   Aşağıdakilerden hangisi köyden kente göçün sebepleri arasında değildir?
A.   Ekim-dikim alanlarının yeterli olmaması
B.   İş olanaklarının kentte olması
C.   Eğitim olanaklarının kentte olması
D.   Kent yaşamının kalabalık olması

 Cevaplar :1.B  2.B  3.A  4.D  5.A  6.D  7.C  8.C  9.A  10. D
 
ÜLKEMİZDE NÜFUS VE YERLEŞME
________________________________________
11.   Geçici göçün tanımı aşağıdakilerden hangi-sidir?
A.   Kentteki sağlık koşullarından yararlanmak düşüncesi ile yapılan göç
B.   Yılın bir bölümünde iş olanaklarının olduğu yerlere yapılan göç
C.   Kent merkezlerine yapılan göç
D.   Kentteki eğitim koşullarından yararlanmak düşüncesiyle yapılan göç


12.   Kente göç eden insanların ekonomik neden-lerle kentlerin çevresi’nde plansız bir şekilde kurdukları sağlıksız meskenlere ne ad verilir?
A.   Gecekondu
B.   Apartman
C.   Köy
D.   Mezra


13.   Aşağıdakilerden hangisi nüfus artışını tanım-lar?
A.   Yılın bir bölümünde kentlerdeki iş olanakla-rının artmasıyla birlikte kentlerde nüfusun fazlalaşmasıdır.
B.   Ülkelerde yaşayan insan sayısıdır.
C.   Sınırları belli bir alanda, belirli bir süre içeri-sinde insan sayısında meydana gelen artıştır.
D.   Nüfusun yaş ve cinsiyet durumudur.


14.   Aşağıdaki bölgelerimizden hangisine mev-simlik göç en fazla yapılır?
A.   Marmara Bölgesi
B.   Karadeniz Bölgesi
C.   Akdeniz Bölgesi
D.   İç Anadolu Bölgesi


15.   Ülkemizde ilk nüfus sayımı aşağıdaki tarih-lerden hangisinde yapılmıştır?
A.   1927
B.   1935
C.   1925
D.   1930
16.   Türkiye’nin nüfus yoğunluğu, 1927 yılındaki nüfus sayımında 18 kişi iken, 1990 yılında 73 kişi olmuştur. Bu artışın önemli nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?
A.   Kentlere olan göçün artması
B.   Sağlık hizmetlerinin gelişmesi
C.   Kent sayısının artması
D.   Ulaşım ağının gelişmesi


17.   Ülkemizde ikinci nüfus sayımı hangi tarihte yapılmıştır?
A.   1927
B.   1930
C.   1990
D.   1935


18.   Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde nüfus kaybının nedenleri arasında değildir?
A.   Anne ve bebek ölümleri
B.   Doğal afetler(deprem,sel,çığ vb.)
C.   Köyden kente göç
D.   Trafik kazaları


19.   Aşağıda verilen yerlerden hangisinde nüfus sık değildir?
A.   Marmara Denizi kıyıları
B.   Ege Bölgesi kıyısındaki ovalar
C.   İç Anadolu’da Ankara çevresi
D.   Doğu Anadolu Bölgesi


20.   Aşağıdakilerden hangisi kırsal yerlerden kentlere göçün sebeplerinden birisi değildir?
A.   Köylerde tarım alanlarının yetersizliği
B.   Şehirlerde sağlık imkanlarının yetersizliği
C.   Şehirlerin kalabalık olması
D.   Köylerde tarımda makineleşmenin insan gü-cüne olan ihtiyacı azaltması

 11.B  12.A  13.C  14.C  15.A  16.B  17.D  18.C  19.D  20.C
.

Offline PeRi

  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 712
  • Gender: Female
Ynt: SOSYAL BİLGİLER 7. SINIF ÜLKEMİZDE NÜFUS VE YERLEŞME TESTİ
« Reply #1 on: Ekim 07, 2009, 05:56:07 ÖS »
teşekkürler choq güzel olmuşş
fORUMDA PAYLAŞIMDA BULUNMAK İÇİN
1. http://www.sosyalbilgiler.gen.tr/forum/indir linke tıklayıp dosyanızı yükledikten sonra  size verilen linki kopyayıp yapıştırabilirsiniz.
2.http://www.sosyalbilgiler.gen.tr/forum/index.php?action=downloads bu linkten uygun bölüme dosyanızı yükleyebilirsiniz.
3. Yada yeni konu açıp ek özellikler kısmına tıklayıp dosyanızı yükleyebilirsiniz.


!!! Okuyorsun, eğleniyorsun, öğreniyorsun. Paylaş ki başkaları da okusun, eğlensin, öğrensin !!!