Anasayfa 2 Ders Notları 2 Her Şey Güçlü bir Türkiye için

Her Şey Güçlü bir Türkiye için

Bir ulusun, ulusal hedeflerine ulaşabilmek amacıyla kullanabileceği maddi ve manevi kaynaklarının top-lamına milli güç denir. Milli güç unsurları şunlardır:
Siyasi Güç
Atatürkçü düşüncede siyasi güç, devletin gücünü milletten alması ve devlet politikalarının millet irade¬sine göre belirlenmesi esasına dayanır. Atatürk, si¬yasi gücün zayıflamasının devletin ve demokrasinin geleceğini tehlikeye düşüreceğini söylemiştir.
Ekonomik Güç
Ekonominin toplum hayatında büyük bir rolü bu¬lunmaktadır. Çünkü bir ülkede üretim, dağıtım, tü¬ketim durumlarıyla ilgili faaliyetler ekonominin ko¬nusu içinde yer almaktadır.
Atatürk de cumhuriyetin ilk yılarında, ekonomik yönden zayıf bir milletin güçlü medeniyet kurama-yacağını, toplumsal ve siyasal felaketten kurtula¬mayacağını belirterek, yeni Türk Devleti’nin güçlü bir ekonomiye sahip olması gerektiğini vurgulamıştır.
Siyasi bağımsızlık gibi ekonomik bağımsızlığa da büyük bir önem veren Atatürk bu amaçla, kapitü-lasyonların kaldırılması ve ülkemizde bulunan ya¬bancılara ait kuruluşların millileştirilmesi politikaları¬nı izlemiştir.
Askeri Güç
Türkiye’nin, coğrafi konumu gereği her türlü iç ve dış tehditlere açık olması güçlü bir orduya sahip ol-masını gerektirmektedir. Bu nedenle Atatürk, her dönemde Türk ordusuna ayrı bir önem vermiştir.
I. Dünya Savaşı’nın ardından Osmanlı ordusunun dağıtılması üzerine Milli Mücadele Dönemi’nde dü¬zenli bir ordu kuruldu. Bu ordu sayesinde Kurtuluş Savaşı kazanılarak siyasi ve ekonomik bağımsızlı¬ğa ulaşılmıştır.
Sosyokültürel Güç
Bir ülkede eğitimli, kültürlü ve teknik bilgilerle do¬nanmış insanların oluşturduğu güce, sosyokültürel denir. Milli gücün temel öğesi olan insan iyi ye¬tiştirildiğinde siyasi, ekonomik ve askeri güç de de¬ğer kazanır.
Sosyokültürel güç; bilim, sanat ve diğer alanlarda gelişmeye yol açar. Bunun bilincinde olan Atatürk, bireyden başlayarak halkı eğitmek ve halkın bilgi düzeyini yükseltmek için çalışmalarda bulunmuştur

Hakkında Veli Kuzu

6 yorum

  1. fena fena bana bastılar burada öğrenci var sanki karşısında:))) kağıt çıkarıp yazılı yapcam demediği kaldi

  2. Adalet Bakanlığı, 175 adet adalet uzman yardımcılığı kadrosuna sözlü sınav ile personel alımı yapacak. Belirtilen

  3. Ders başında da ayrı güzel oluyo be :)

  4. melike sabahtan beri 5 test çözdüm diyor hepsi 7 8 sorulukmus hahha:D

  5. ama bir tek avukatlık için yeterli değil uygun olan her meslek için sözlü,yazılı sınav yapılmalı

x

Check Also

2.Sınıf Yeni Müfredatın Öğretmen Değerlendirmesi

SINIFLAR YENİ MÜFREDAT DEĞERLENDİRMESİ TÜRKÇE Türkçe derslerinde program genelinde, öğrencilerin eleştirel ve ...