Başlangıç | Ders Notları | I.Abdulhamit İSTİBDAT DÖNEMİ

I.Abdulhamit İSTİBDAT DÖNEMİ

1-Tüm özgürlükler askıya alınmış, tutuklamalar başlamıştır. Genç Osmanlılar çalışmalarını devam ettirebilmek için ülke dışına çıkmışlar ve orada devam ettirmişlerdir.
2-Osmanlı çok büyük toprak kayıplarına uğramış ve dağılma dönemi başlamıştır.
3-Hukuk alanındaki kargaşayı ortadan kaldırmak amacıyla 1876 -1878 yılları arasında Ahmet Cevdet paşa başkanlığında bir heyet Osmanlı medeni kanunu olan MECELLE yi hazırlamıştır. Fakat Mecelle İslami karekter taşıdığı için çözümde yetersiz kalmıştır.
4-1881’de Duyun-ı Umumiye (Genel borçlar İdaresi ) kurularak ekonomisi tamamen dışa bağımlı hale gelmiştir.
ÖNEMİ

I. MEŞRUTİYET DEVRİ DAHA SONRAKİ OLAYLARA ÖNCELİK ETMESİ YENİ FİKİRLERİN OLGUNLAŞMASI BAKIMINDAN ÖNEMLİDİR. BU DEVİR MUTLAKİYET VE İSTİBDADIN YIKILMASINI MÜMKÜN KILARAK 1325 ( 1909) ANAYASASINI VERMİŞ VE BÖYLECE HAKLARINI DAHA ÇOK GENİŞLETEN VE ONLARI ESASLI BİR TEMİNATA BAĞLAYAN YENİ BİR SİSTEM YARATILMASINI MÜMKÜN KILMIŞTIR.

MAİL ABONELİĞİNE KATILIN

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Hakkında: Veli Kuzu

Kontrol Ediliyor

Haklarımız ve Sorumluluklarımız

Haklarımız ve Sorumluluklarımız Hak; bireylere hukuk düzenince tanınmış, yetki ve özgürlüklerdir. Ör; yaşama hakkı, seçme …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.