Başlangıç | Ders Notları | İnkilap Tarihi 8. sınıf Bir Kahraman Doğuyor Ders notu

İnkilap Tarihi 8. sınıf Bir Kahraman Doğuyor Ders notu

 

BATIYA AÇILAN KENT SELANİK

Kazanım:Atatürk’ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder.

Selanik Osmanlı Devleti nin Rumeli’deki ve önemli bir ticaret merkezi olan kentiydi.Avrupa’ya ve İstanbul’a demir yolu ile bağlı olan nadir bir Osmanlı kenti idi.Bu demir yoluda şehre ayrı bir canlılık, zenginlik ve bilgi alış verişi sağlamıştır.

Selanik ayrıca bir çok dinden ve milletten insanları barındırıyordu.Türklerin çoğunluğu oluşturmakla beraber şehirde Rum, Bulgar, Sırp, Ermenililer yaşıyordu.Bu durumda şehirde çok zengin bir kültürel hayata denen oluyordu.

Fransız ihtilaline kadar barış içinde bir kent iken Fransız İhtiallinin çıkardığı Milliyetçilik akımları sonucu balkanlar karışmış Balkan ulusları bağımsız olmaya çalışmıştır.Bu durumdan Selanik’te etkilenmiş ve kentte kargaşa ortamı hüküm sürmeye başlamıştır.

Fransız ihtilalı sonucu Osmanlı devleti parçalanmaya başlanmış Osmanlı Devleti de bu duruma çözüm oramış ve bazı fikir akımları ortaya çıkarmıştır.Bunlar bütün Osmanlı Devletindeki insanları kapsamak olan Osmanlıcılık fikri bu fikre göre ırk ve din ayrımı gözetilmeksisiz herkez Osmanlı vatandaşı fakat balkan savaşlarında balkan devletlerin bağımsız olmak istemesi ve diğer ulusların Osmanlı Devletinde ayrılmak istemesi nedeni ile bu fikir başarısız olmuştur.Daha sonra İslamcılık fikri ortaya atılmıştır bu fikre göre sadece Müslüman halkı devletin çatısı altında tutmaktı.Buda 1. dünya savaşında Müslüman Arapların Osmanlıya saldırması ile başarısız oldu.En sonunda Türkçülük akımı ortaya çıkmış ve başarılıda olmuştur.Kurtuluş savaşı bu başarıya önek gösterebilir


MUSTAFA KEMAL’DE ÇOCUKTU

Mustafa Kemal Atatürk kültürlü bir ailenin çocuğu olarak 1881 yılında Selanik kentinde doğdu.

Peki Selanik Kentinde doğmanın ne gibi ajantajları vardı.

1.Öncelikle diğer Osmanlı kentlerine göre oldukça zengin bir kentti.Maddi durumu iyidi

2.Bir çok milletten ve dinden insanlar yaşadığı için Kültür zenginliği vardı.Atatürk böğlece her çeşit milleti tanımış ve bilgi sahibi olmuştur.

3.Ticaret yolu ve demir yolu üzerinde olmasından dolayı hızlı bilgi alış verişinin olduğı İstanbul’dan ve Avrupa’da olan olaylardan anında haberlerin ulaştığı bir kent olması

4.Özgürce düşüncelerin ifade edildiği eğitim imkanların üst düzeyde olduğu çağdaş eğitim sitemin olduğu nadir Osmanlı kentlerinde olmasıda Mustafa Kemal’in yetişmesine önemli katkı sağlamıştır

Atatürk çocukluk

MUSTAFA KEMAL OKULDA

Kazanım:Atatürk’ün öğrenim hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar.

Mustafa kemal öncelikler annesinin ısrarı nedeni ile din ağırlık eğitim verildiği Mahalle Mektebine gider

Daha sonra babası bu okuldan alıp Mustafa Kemal’i çağdaş ve iyi bir eğitim verildiği Şemsi efendi Mektebine(ilkokul) verir.Bu okuldan günün şatlarına göre kaliteli eğitim alır.

Mustafa Kemal bu okulda iken babası ölür.Bu yüzden öğren hayatı yarım kalır.Annesi ile birlikte köyde dayısının yanına gider.Bir süre köyde çalışır.

Mustafa Kemal’in ısrarı ile annesi Atatürk’ü Selanik’te teyzesinin yanına gönderir.Öğrenin hayatına kaldığı yerden devam eder.

Girdiği askeri okul sınavını kazanarak Selanik Askeri rüştüye (ortaokul) başlar.Artık Mustafa Kemal Askerliğe ilk adımını atmış olur.Selanik askeri rüştiyesinde üstün başarısından dolayı Matematik öğretmeni Atatürk’ Kemal ismini veriri böylece ismi Mustafa Kemal olur.

Mustafa Kemal Daha sonra Manastır askeri İdadisini(Lise) kazanır.Mustafa kemal burada edebiyat ve tarihe ilgi duyar.Tarih dersine ilgi duyması Mustafa Kemal’de milli bilinç duygularını güçlendirmiş,vatan sevgisi ile dolmasına neden olmuştur

Mustafa Kemal Manastır askeri idadisini başarı ile bitirerek Harp Okulun kazanır.Daha sonra harp akademisine gider ve buradan kurmay yüzbaşı olarak mezun olur

CEPHEDEN CEPHEYE MUSTAFA KEMAL

Kazanım:

1.Atatürk’ün askerlik hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar

2.Örnek olaylardan yola çıkarak Atatürk’ün çeşitli cephelerdeki başarıyla askeri yeteneklerini geliştirir.

Atatürk’ün ilk görevi Şam oldu.Daha sonra Selanik te görev yapmaya başladı.

31 Mart Olayı

İstanbul’da meşrutiyet karşıtı insanlar toplanıp ayaklanma çıkarmışlardı.Amaçları ise Meşrutiyet yani padişah ve meclisin aynı anda yönetime katılması değil de sadece padişahın devleti yönetmesini istiyorlardı.Bu amaç için İstanbulda meşrutiyeti yıkmak yerine padişahlık sistemini geri getirmek için ayaklanma çıkardırlar.Bu ayaklanmayı bastırmak için Mustafa Kemal’inde komutanı olduğu adına hareket ordu denilen ordu kuruldu ve istanbul’da ayaklanmayıbastırdı.31 mart olayı denilmesi hicri takvime göre 31 Mart’a denk gelmesidir

Mustafa Kemal Trablusgarp’a

İtalya geç sanayileştiği için sömürge arayışı içine girmişti.sömürge için en uyun yer kendisine yakın ve güçsüz bir devlet himayesinde olan Trablusgarp oldu.Osmanlı denizden ve karadan Trablusgarp ile bağlantısı olmadığı için buraya ordu sevk etmek imkansızdı.Trablusgarp savunmak için Mustafa Kemal ve arkadaşları kılık değiştirip tarblusgarpta yerli halkı organize edip İtalya’ya karşı savaşmışlar ve başarılıda olmuşlardı.Fakat İtalya adalara ve Çanakkale’ye saldırması sonucunda zor durumda kalan Osmanlı devleti Tarblusgarp’ı İtalya’ya Uşi Anlaşması ile vermek zorunda kaldık

Çanakkale

Çanakkale Savaşı

İtilaf devletleri 1.dünya savaşında hem Osmanlı devletini ele geçirmek hem de Rusya’ya yardım etmek için Çanakkale boğazına saldırırlar.Boğazdan geçemeyecekleri anlayınca karadan geçmek için Gelibolu’ya çıkartmışlar ve Mustafa kemalin başarıları sonucu geri çekilmişlerdi.Atatürk buradaki başarıları sonucu bir çok madalya ve Albay rütbesi almıştır

Kurtuluş Savaşı

1.dünya Savaşını Osmanlı devletinin kaybetmesi sonucu İtilaf devletleri Anadolu’yu işgal etmeye başlamışlardı.Mustafa Kemal’in önerliğinde Türk milleti düşmanı yurttan atmışlardır.

Tüm başarılar gösteriyor ki Mustafa Kemal katıldığı bütün savaşları kazanmıştır. Trablusgarp gibi yabancı bir milletin bulunduğu yerde insanları organize etmiş ve dünyanın en güçlü devletlerinden olan İtalya’ya karşı Osmanlı Devletinin hiçbir desteği olmadan başarılı olmuştur.Çanakkale savaşında ileri görüşlülüğü ile düşmanın nasıl hareket edeceğini daha önceden kestirmiş ona göre önlem almıştır.Atatürk savaşçı, cesur iyi bir lider zeki olmasının yanında iyi bir vatanseverdir.

DÖRT ŞEHİR VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Kazanım:Atatürk’ün fikir hayatının oluşumuna ve gelişimine etki edenSelanik, Manastır, Sofya ve İstanbul şehirlerindeki ortamın rolünü fark eder.

Selanik

SELANİK

Selanik Osmanlı Devleti’nin balkanlardaki en gelişmiş şehiridi.Avrupa ile Anadolu arasında demiryolu ağına sahipti.bu yüzden ticarete hayatı oldukça canlı idi.Çeşitli din ve millete sahip insanlar bir kültür zenginliği ile hep beraber yaşıyorlardı.Avrupa da basılan kitapları nında okuma fırsatları vardı.Yani Avrupa’nın her türlü imkanlarından yararlanılıyordu.Bu da Atatürk’ün fikir hayatının gelişmesine çeşitli kültürdeki insanları tanımasına ve özgür bir ortamda özgürce düşünerek yetişmesine neden olmuştur.Atatürk Selanik’e göreve geldiğinde İttihak ve terakki cemiyetine katılmıştı.Bu cemiyetin amacı Meşrutiyeti tekrar ilan ettirmekti.başarılı olunmuş fakat Atatürk halka daha fazla özgürlüğün tanınmasından yanaydı bu uğurda çalışmalarını yağunlaştırdı fakat görüşleri İttahat ve Terekki cemiyetinin ileri gelenleri ile görüşleri uyuşmaya başlamıştı.Bunu yanında Atatürk Ordunun siyasete karışmasını istemediğin bütün bu sebeplerden dolayı bu teşkilattan ayrılmış ve daha bir fazla askerlik mesleğine sarılmıştır.

 


MANASTIR

Manastır şehri çeşitli milletlerdeki insanların çekişmesi içinde bulunmaktaydı.bir kargaşa ortamı hakim sürmekteydi.Atatürk bu şehirde okul hayatı boyunca tarih konularına merak salmış ve Milli duyguları gelişmişti.Mehmet emin Yurdakul Namık Kemal ve Tarih öğretmeni Mustafa Kemal!i milli duygular bakımından son derece etkilemiş ve vatansever olmuştur.Bilhassa bu dönemde savaşta kazanmamıza rağmen sanki mağlup olmuş gibi anlaşma imzalamamız Atatürk’ü çok etkilemiştir

İSTANBUL

Mustafa Kemal İstanbul’da yani Osmanlı evlet2inin başkentinde siyasi partileri İstabulu memleketin içinde bulunduğu ortamıdaha bir iyi kavramıştı.Siyasilerle bilgi alış verişinde bulunmuş gizli dergiler gazeteler çıkarmış Osmanlı devletini yakından tanımaya başlamıştır.

SOFYA

Sofya ataşesi olarak Mustafa Kemal sofyada görev yapmaya başladı.Sofya da o zamanlar sosyal hayatı çok canlı idi.Burada Avrupa’nın üst düzey siyasetçileri yetkilileri ile yakından yüz yüze görüşme imkanı buldu.Avrupa siyasi temsilcileri ile yemekli balolarda istişare etmiştir.Bulgaristan’da yaşayan Türkler hakkında yakından bilgi almış ve onların haklarını savunmuştur

MUSTAFA KEMAL LİDERLİK YOLUNDA

Mustafa Kemal her katıldığı teşkilatta ve toplantılarda hep lider olmuştur. Şam da ki ilk görev yerinde teşkilatlı bir Vatan ve Hürriyet cemiyeti kurmuştur.Her gittiği görev yaptığı yerlerde vatanın kurtulması için ya gizli teşkilatlar kurmuş gazeteler çıkarmış toplantılar yapmıştır.Çanakkale, 31 mart olayı Trablusgarb savaşı, Kafkas cephesi, Sofya ateşeliği yapmıştır.

Sitede Daha Çok Ne Yer Almasını İstersiniz?

Hakkında: Veli Kuzu

218 yorumlar

 1. ya ben mustafa kemalin arkadaşlarıyla birlikte el yazısıyla yazdığı derginin ismini bulamadım

 2. Bence bu site çok güzel olmuş.

 3. ya çok çok çooooooooooooooooooooook saol buna çok istiyacım wardı
  saol ya

 4. ben mutafa kemelin arkadaşlarıyla birlikte çıkardığı gazeteyi bulamadım

 5. pardon arkadaşlarıyla birlikte değil düşüncelerini yaymak amacıyla çıkardığı gazeteyi

 6. çok teşekürler ama ihtiyacımız olan atatürkün arkadaşlarıyla birlikte el yazısıyla çıkardığı bir dergi ve okul sehir yıl hangisidir bu site süper

 7. atatürkün arkadaşlarıyla birlikte el yazısıyla çıkardığı bir dergi ve okul sehir yıl hangisidir sorusunun cevabını bilen lütfen sweetims_girls@hotmail.com adresine göndersin

 8. şımarık kıss

  resım koysanız daha gusel olacakmıs

 9. gzl olmuş siteye beklerizz

 10. malesef ipek sorununun cewabını bilmiyorum allah yardım etsin:d

 11. ya gerçekten süepr olmuş bu site ama bnde aslı gibi derginn simini bualmadım:S:s

 12. arkadaslaar bende 8.sınıf ogrencısıyımm bu konuyu arastırdım ve sole bır sonuca vardımm!!

  ataturk ve ömer naci ismail kakkı pars adındakı arkadaslarıyla elyazısı ıle bır dergı yazdı aslında buna tamda dergı demek dogru olmaz buna gazete dersek daha ıyı ederızz…

  ataturk cogunluklaa bu dergının yazılarını yazan kısıydı bu dergının ısmının ne oldugu konusu bılınmıyorr bu konuda elımızde verı de yoktur.ama sehrı ıstanbuldur ve ataturk harp akademısıne gırdıgınde bu degının yada gazetenın sayıları cıkmıstırr

 13. süper yaqq valla çok bğendimm tam aradığım diğer konularda varmı:)zaaaaaaaaaaaaaaaaax

 14. güzelllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

 15. eger o derginin ismini bulursanız cevabı yazarsanız makbule geçer

 16. isimsizim sana çok teşekür ediyorum

 17. pfff 1. unitemizin sonunda ki ünite degerlendirmesindeki B den birkaç soru C den de hiçbirisini yapamadım bilen warsa sivasliumut@hotmail.com (lutfn dalga gecmek icin eklemeyin)

 18. arkadaşlar derginin ismini bilen varsa yazarsanız sevinirim.lütfennnn

 19. yha arkadaslar cokk saolun hepinise tsk ederim odev konusunda bayaaa bi yrdımcı oldu ama eksikler var:):)

 20. qüSé oLmuş..saoLun .. x) (: .. <3<3

 21. bu başka merve

  arkadaşlar atatürkün çıkardığı gazete nin ismi zaten hiçbi yerde yazmıo ama kurduğu kurumunkini sorarsanız “vatan ve hürriyettir” şimdiden birine yardımcı olduysam ne mutlu bana

 22. çokkkkkkkkkk süper yaaaaaaaaaaaaa

 23. hazırlayanların ellerine sağlık tam ödevim.çok yardımcı oldunuz.site de çok hoş.

 24. saoln yha cook işime yaricak bunlar !!

 25. ALLAH razı olsun kardes çok saol

 26. pardon yha hocam bn sizi bizden biri zannettim ksura bakmayın da 2 . we diger unitelerede bi el atsak çok makbule geçer

 27. valla müthiş olmuş afferin bu siteyi açana

  valla müthiş olmuş

 28. Cok güzel olmus ellerinize saglik sonunda istedigimi buldum.

 29. mustafa kemailn el yazısı dergisi
  okul: harp akademisi
  yıl:1902
  şehir:istanbul

 30. 10 Şubat 1902 – Mustafa Kemal, Harp Okulu’ndan mezun oldu. Kurmay Okulu’nda öğrenci iken tarihsel konulara ilgi duydu. Bu sıralarda kimi arkadaşlarıyla el yazısı bir dergi çıkardı.

 31. ya valla süper olmusss dersane ödevi mustafa kamal Doğu Anadolu`da ki hangi sehirleri kimlerin isgalinden kurtarmıstır?????????
  SORUNUN CEVABINI BİLEN YASSIN NOLUR…

 32. ya arkadaşlar mustafa kemalin düşüncelerini yaymak için gazete çıkarıp konuşalar yaptığı okulu söyler misiniz lütfen??

 33. çok güzel sağolun

 34. İSİMSİZZZZZ

  bu site güzel olmuş:)

 35. ünite ile ilgili sorular verilseydi çok güzel olurdu.

 36. çok güzel olmuş yaaa çok işime yaradı saol…

 37. selam herkeze siteniz ii olmuş:)bn atatürkün arkileri ile çıkardığı el yazması derginin yılını çıkardıkkları okulubide şehri biliom ama drginin adını bilemiom :(

 38. selam yine bn araştırmama göre şüle:Harbiye’de okudukları sırada Manastır’dan arkadaşları Ali Fuat, Ömer Naci, İsmail Hakkı ile 1904 yılında el yazması bir gazete çıkarmaya kadar işi ileri götürmüşlerdi. II. Abdülhamit’in istibdat rejiminin hüküm sürdüğü bu tarihlerde bu gizli faaliyet açığa çıkmıştı ve az kalsın ordudan atılmalarına bile neden olacaktı. Ali Fuat’ın babası İsmail Paşa devreye girmişti de bir aylık bir tutukluluktan sonra, sürgün gibi bir tayinle Filistin’e gönderilmeleri sağlanmış, böylece güç bela paçayı kurtarmışlardı.:):)

 39. site çok güzel

 40. allah razı olsunnnn:D:D:D:D

  ben de siteyiçok beğendim amamustafa kemalşn düşüncelerini yaymak için gacete çıkarıp konuşmalar yaptığı okul,şehir ve yıl????????bunu bulamadım yardım ederseniz sevinirimm.
  siteda emeği geçenlereteşekkürler umarım diğerünitelerdede olur:D:D:D:D:D

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.