Başlangıç | Ders Notları | İnkılap Tarihi 8.Sınıf Kronoloji

İnkılap Tarihi 8.Sınıf Kronoloji

 

                    Kronolojik Notlar

I.Dünya Savaşı      (Nedeni: Sömürge arayışları, Milliyetçilik akımları)

Mondros Ateşkes Antlaşması      (İşgallere ortam hazırlamıştır)

Mustafa Kemal Samsun’a çıkıyor   (Milli Mücadele başlıyor)

Havza Genelgesi           ( İzmir’in işgali protesto edilmeli )

Amasya Genelgesi        ( Milli mücadelenin programıdır )

Erzurum Kongresi        ( Toplanma amacı ile bölgesel; alınan karalar ile ulusaldır. Temsil Heyeti kuruldu)

Sivas Kongresi              ( Milli cemiyetler birleştirilmiştir)

Misak-ı Milli  Kararları   ( I.Dünya Savaşı’nın sona erdiği tarihte elimizde kalan topraklar sınır olarak tanındı)

Sevr Barış Antlaşması  ( Osmanlı için ölüm fermanıdır. Osmanlı toprakları kardeş payı yapılıyor, paylaşılıyor)

Gümrü Antlaşması        ( Yeni Türk Devleti’nin  ilk siyasi zaferidir. Doğu cephesi kapanmıştır)

I.İnönü Zaferi        ( Halkın düzenli orduya güveni artmıştır ve Londra Konferansı’nı tetiklemiştir )

Afgan-Türk Dostluk Antlaşması   ( Afganistan, TBMM’yi tanıyan ilk Orta Doğu ülkesi )

Moskova Antlaşması        ( TBMM’yi tanıyan ilk Avrupalı devlet )  (İtilaf bloku parçalanmıştır)

II. İnönü Savaşı

İstiklâl Marşı’nın Kabulü

Kütahya-Eskişehir Savaşı      ( Türk Ordusu Sakarya Nehri’nin doğusuna çekilmek zorunda kaldı,yenilgi )

– Mustafa Kemal’e Başkomutanlık yetkisi verildi.

– Tekalifi Milliye Emirleri  yayınlandı.

Sakarya  Savaşı  

Bu zaferle Viyana Kuşatmasından başlayan geri çekilme süreci sona ermiştir.

– Mustafa Kemal’e Mareşallik rütbesi ve Gazilik ünvanı verilmiştir. Başkomutanlık yetkisi süresiz uzatılıyor.

– Fransızlar Ankara Antlaşması’nı imzalayarak işgal ettiği yerleri boşaltıyor.(İtilaf bloğu yine parçalanıyor)

Büyük Taarruz  ( Dumlupınar Meydan Muharebesi )

Yunan birlikleri tamamen egeden atılıyor.

 

 

Mudanya Ateşkes Antlaşması ( Mütareke )

Türk İstiklâl  savaşının zaferle sonuçlandığını gösteren ilk siyasi zaferdir.

Doğu Trakya, İstanbul ve Boğazlar savaşılmadan kurtarılmıştır.

Saltanatın Kaldırılması 

–  Osmanlı Devleti hukuken sona ermiştir

Milli egemenlik yolunda büyük bir adım atılmıştır.

Lozan Barış Antlaşması      ( Zaferin ve bağımsızlığın tescili )

Sevri tarihe gömerek yeni bağımsız bir Türk Devletinin kurulduğunu tescil etmiştir.

İzmir İktisat Kongresi

Bağımsızlığını ilan eden yeni devlet ekonomik açılımlar, reformlar  yapıyor.

Cumhuriyetin İlanı    ( Kurulan yeni devletin rejimi belli oluyor )

Meclis hükümet sistemi bırakılıp kabine sistemine geçiliyor.

Halifeliğin Kaldırılması    ( İnkılaplar önündeki en büyük engel kaldırılıyor )

Tevhid-i   Tedrisat  Kanunu   ( Şeriye ve Evkaf Vekaleti kaldırılıp eğitim-öğretim birleştiriliyor )

Terakkiperver Cumhuriyet  Fırkası    ( İlk çok partili hayat denemesi- Kâzım KARABEKİR kurdu )

Serbest Cumhuriyet Fırkası    ( Mustafa Kemal’in tavsiyesiyle Fethi Okyar kurdu )

Şapka Kanunu

Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması

Şeyh Sait İsyanı  (Rejim karşıtı  bu isyandan dolayı Takrir-i Sükun Kanunu ile Terakkiperver Partisi kapatıldı)

Şeyh Sait İsyanı sırasında İngiltere fırsat kullanıp Musul’u idaresindeki Irak’a kattı.

Türk Medeni Kanunu         ( Kadınlara eşitlik sağlanıyor )

Kabotaj Bayramı        ( Açık denizlerimizde serbest ticaret hakkı )

Harf İnkılabı      ( Okuma-yazma oranını artırmak için Halkevleri ve Millet Mektepleri kuruldu )

Türk Tarih Kurumu

Türk Dil Kurumu

Menemen Olayı     ( Rejim karşıtı  isyan )

Hilafet yandaşlarının Asteğmen Kubilay’ı şehit etmesinden dolayı Serbest Cumhuriyet Partisi kendi kendini fessetmiştir.

Kaynak:egitimhane

Hakkında: Veli Kuzu

14 yorumlar

 1. Çok beğendim teşekkürler

 2. istiklal marşının kabulü 1.inönüden sonra 2.inönüden sonra değil

 3. keşke tarihlerde olsaydı değilmi ama

 4. Katılıyorum Tuba hanim..

 5. Bu bilgileri paylaştığınız için teşekkürler :)

 6. Teog’ 2 gün kaldı !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 7. Teog Girdi Hadi Hayırlısı

 8. çok teşekkürler böyle güzel bir şey paylaştığınız için kronolojik sıralamada hep zorlanıyordum.

 9. yaptığınız bu sıralam gerçekten çok işime yaradı çok teşekkürler

 10. yarın teog var

 11. istiklal marşı 1, inönü değilmi yaa

 12. Çok teşekkür ederim güzel çalışma

 13. biraz test olsa daha iyi olur

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.