İnkılap Tarihi 8.Sınıf Kronoloji

Mart 29, 2013 | Veli Kuzu

 

                    Kronolojik Notlar

I.Dünya Savaşı      (Nedeni: Sömürge arayışları, Milliyetçilik akımları)

Mondros Ateşkes Antlaşması      (İşgallere ortam hazırlamıştır)

Mustafa Kemal Samsun’a çıkıyor   (Milli Mücadele başlıyor)

Havza Genelgesi           ( İzmir’in işgali protesto edilmeli )

Amasya Genelgesi        ( Milli mücadelenin programıdır )

Erzurum Kongresi        ( Toplanma amacı ile bölgesel; alınan karalar ile ulusaldır. Temsil Heyeti kuruldu)

Sivas Kongresi              ( Milli cemiyetler birleştirilmiştir)

Misak-ı Milli  Kararları   ( I.Dünya Savaşı’nın sona erdiği tarihte elimizde kalan topraklar sınır olarak tanındı)

Sevr Barış Antlaşması  ( Osmanlı için ölüm fermanıdır. Osmanlı toprakları kardeş payı yapılıyor, paylaşılıyor)

Gümrü Antlaşması        ( Yeni Türk Devleti’nin  ilk siyasi zaferidir. Doğu cephesi kapanmıştır)

I.İnönü Zaferi        ( Halkın düzenli orduya güveni artmıştır ve Londra Konferansı’nı tetiklemiştir )

Afgan-Türk Dostluk Antlaşması   ( Afganistan, TBMM’yi tanıyan ilk Orta Doğu ülkesi )

Moskova Antlaşması        ( TBMM’yi tanıyan ilk Avrupalı devlet )  (İtilaf bloku parçalanmıştır)

II. İnönü Savaşı

İstiklâl Marşı’nın Kabulü

Kütahya-Eskişehir Savaşı      ( Türk Ordusu Sakarya Nehri’nin doğusuna çekilmek zorunda kaldı,yenilgi )

– Mustafa Kemal’e Başkomutanlık yetkisi verildi.

– Tekalifi Milliye Emirleri  yayınlandı.

Sakarya  Savaşı  

- Bu zaferle Viyana Kuşatmasından başlayan geri çekilme süreci sona ermiştir.

– Mustafa Kemal’e Mareşallik rütbesi ve Gazilik ünvanı verilmiştir. Başkomutanlık yetkisi süresiz uzatılıyor.

– Fransızlar Ankara Antlaşması’nı imzalayarak işgal ettiği yerleri boşaltıyor.(İtilaf bloğu yine parçalanıyor)

Büyük Taarruz  ( Dumlupınar Meydan Muharebesi )

- Yunan birlikleri tamamen egeden atılıyor.

 

 

Mudanya Ateşkes Antlaşması ( Mütareke )

- Türk İstiklâl  savaşının zaferle sonuçlandığını gösteren ilk siyasi zaferdir.

- Doğu Trakya, İstanbul ve Boğazlar savaşılmadan kurtarılmıştır.

Saltanatın Kaldırılması 

Osmanlı Devleti hukuken sona ermiştir

- Milli egemenlik yolunda büyük bir adım atılmıştır.

Lozan Barış Antlaşması      ( Zaferin ve bağımsızlığın tescili )

- Sevri tarihe gömerek yeni bağımsız bir Türk Devletinin kurulduğunu tescil etmiştir.

İzmir İktisat Kongresi

- Bağımsızlığını ilan eden yeni devlet ekonomik açılımlar, reformlar  yapıyor.

Cumhuriyetin İlanı    ( Kurulan yeni devletin rejimi belli oluyor )

- Meclis hükümet sistemi bırakılıp kabine sistemine geçiliyor.

Halifeliğin Kaldırılması    ( İnkılaplar önündeki en büyük engel kaldırılıyor )

Tevhid-i   Tedrisat  Kanunu   ( Şeriye ve Evkaf Vekaleti kaldırılıp eğitim-öğretim birleştiriliyor )

Terakkiperver Cumhuriyet  Fırkası    ( İlk çok partili hayat denemesi- Kâzım KARABEKİR kurdu )

Serbest Cumhuriyet Fırkası    ( Mustafa Kemal’in tavsiyesiyle Fethi Okyar kurdu )

Şapka Kanunu

Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması

Şeyh Sait İsyanı  (Rejim karşıtı  bu isyandan dolayı Takrir-i Sükun Kanunu ile Terakkiperver Partisi kapatıldı)

- Şeyh Sait İsyanı sırasında İngiltere fırsat kullanıp Musul’u idaresindeki Irak’a kattı.

Türk Medeni Kanunu         ( Kadınlara eşitlik sağlanıyor )

Kabotaj Bayramı        ( Açık denizlerimizde serbest ticaret hakkı )

Harf İnkılabı      ( Okuma-yazma oranını artırmak için Halkevleri ve Millet Mektepleri kuruldu )

Türk Tarih Kurumu

Türk Dil Kurumu

Menemen Olayı     ( Rejim karşıtı  isyan )

- Hilafet yandaşlarının Asteğmen Kubilay’ı şehit etmesinden dolayı Serbest Cumhuriyet Partisi kendi kendini fessetmiştir.

Kaynak:egitimhane

“İnkılap Tarihi 8.Sınıf Kronoloji” için 3 cevap

  1. Selen Gürsu diyor ki:

    Çok beğendim teşekkürler

  2. unnameduser diyor ki:

    istiklal marşının kabulü 1.inönüden sonra 2.inönüden sonra değil

  3. tuba diyor ki:

    keşke tarihlerde olsaydı değilmi ama

Bir Cevap Yazın