Başlangıç | Ders Notları | Meb Ücretsiz internet ve okul web sitesi barındırma hizmeti

Meb Ücretsiz internet ve okul web sitesi barındırma hizmeti

Ücretsiz Okul İnternet Hizmetlerinden Faydalanma
Millî Eğitim Bakanlığı okullara ücretsiz Web alanı sağlamaktadır. Devlet okulları ve diğer kurumların İnternet adres
yayını www.meb.k12.tr adresindeki ilişim ekleme formu doldurularak gerçekleştirilmektedir. meb.k12.tr uzantılı İnternet
adresleri otomatik olarak yayınlanmaktadır.
Okulunuz için ücretsiz İnternet hizmetinden faydalanmak için ilk olarak http://www.meb.k12.tr adresine girip buradan
“Okul Ağ Siteleri Yönetim Paneli”ne tıklayarak okulunuzun İLSİS kullanıcı adı ve şifresi ile panele giriş yapabilirsiniz. Açılan ekranda
basit bir arayüz ile karşılaşacaksınız. Bu ekranda İnternet adresi tanımı ilişimine tıkladığınızda sonu meb.k12.tr uzantısı
ile bitecek okulunuzun adresini belirleyebilirsiniz. Tanımlar ilişiminde okulunuzla ilgili bilgileri girebilirsiniz. “İlişim Yayınla” sekmesine
tıkladığınızda ise meb.gov.tr sitesinde yayınlanan okul adresleri arasında yer almak üzere İnternet sitemizin isteğini
gönderebilirsiniz.
Bu işlemlerden sonra İnternet sitenizin dosyalarını hazırlayıp ftp.meb.k12.tr adresine bağlanıp, kullanıcı adı ve
şifrenizi yazarak dosyaları upload (dosya yükleme) edebilirsiniz.
Millî Eğitim Bakanlığı, okul İnternet siteleri ile ilgili yayınladığı bir yazı ile tasarımcıların uyması gereken bazı kuralları
belirlemiştir. Bu yazıda İnternet sitelerinde kullanılacak renkler, yazı büyüklüğü, grafiklerin büyüklüğü, sayfa çözünürlüğü,
site içeriği, kullanılacak karakter seti, proje ve kampanya imlekleri gibi daha birçok kural belirtilmiştir.
Web Sayfa Yapısı İle İlgili Kurallar
• Site tasarımında hâkim renk olarak mavi ve tonları kullanılmalıdır.
• Görsel tasarım haricindeki yazılı içerik alanlarının arka plan rengi olarak beyaz kullanılmalıdır. Ancak tasarıma
bağlı olarak açık renk tonları da kullanılabilir.
• İnternet site çizge tasarımında site başlık çizgesi sayfanın en üstünde yer almalı, yüksekliği 200 pikselden
büyük 60 pikselden küçük ve yoğunluğu 72 dpi’den yüksek olmamalıdır.
• Standart MEB imleği kullanılmalıdır. MEB imleğinin orantısı ve rengi değiştirilmemelidir.
• Site başlık çizge kompozisyonu Atatürk fotoğrafı, MEB imleği, Türk Bayrağı, eğitim ile ilgili resimlerden oluşmalıdır.
Türk bayrağı aslına uygun renk ve görünümde olmalıdır.
• Site başlık çizgisinde, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı ibaresi ve kurum adı açık bir şekilde yer almalıdır. Merkez
teşkilatı ve il millî eğitim müdürlükleri hariç diğer okul ve kurumların bağlı bulunduğu il bilgisi bulunmalıdır.
• Sayfa tasarımı yapılırken 800 x 600 veya 1024 x 768 çözünürlük temel alınmalıdır.
• Site tasarımında çerçeve (frame) yapısı kullanılmamalıdır.
• Ziyaretçilerin sayfalar arasında kolaylıkla geçiş yapabilmelerini sağlayacak, site içerisinde kaybolmalarını
engelleyecek yönlendirmeler ve bağlantılar her sayfada mutlaka bulunmalıdır.
• Ana sayfanın toplam boyutu 250 Kb’ın altında olmalıdır. Sayfa yüklenme hızı ölçülmeli ve 56 Kb/s’lik bir
bağlantı için en geç 40 sn’de yüklenmelidir.
• Bant genişliğinin verimli kullanımı için tasarımda kullanılan tüm görsel ve işitsel unsurlar, diskte az yer kaplayacak
ve aslına yakın (optimum) şekilde düzenlenmelidir.
• En az iki kişi İnternet sitesinden sorumlu olarak görevlendirilmelidir.
• İnternet barındırma hizmeti, mevcut imkânlar doğrultusunda MEB tarafından verilmektedir.

İnternet Sitesi İçeriği İle İlgili Kurallar
• İçerik, sade, güncel, gözü yormayan bir tasarım ile sunulmalıdır. Tasarım kurum kimliğini yansıtmalı ve site
içerisindeki her sayfa, tasarımıyla bir bütünlük teşkil etmelidir.
• İl ve ilçe millî eğitim müdürlüğünün ana sayfasında, okulun bulunduğu ilin haritası da yer almalıdır.
• Kurumun sitesinde adresi, bağlı tüm birimlerin telefon numaraları, birim sorumlularının isimleri ve e-posta
adresleri bulunmalıdır.
• Tüm merkez ve taşra teşkilatı sayfalarından bir üst birime ve Millî Eğitim Bakanlığı www.meb.gov.tr adresine
bağlantı olmalıdır.
• Görsel tasarım ve başlıklar haricindeki yazılı içerikte kullanılan yazı boyutu 8 puntodan küçük, 12 puntodan
büyük olmamalıdır. Yazı tipi olarak Arial, Verdana, Tahoma yazı karakterleri tercih edilerek site içeriğinde
açısından tüm yazı ve başlıklarda yazı tipi birlikteliği sağlanmış olmalıdır.
• Hazırlanan her Türkçe sayfada ISO ve Windows standardına göre Türkçe karakter seti ayarlanmalıdır.
• Kullanılan dil, yazım kurallarına uygun, yalın ve Türkçe olmalıdır.
• Hazırlanan sitede, kurumun teşkilat yapısı, tarihçesi, teşkilat şeması, görev tanımı, projeleri yer almalıdır.
Sitede haberler, duyurular, bilgi edinme kısımları bulunmalıdır.
• Hazırlanan sitede Atatürk köşesi bulunmalıdır.
• MEB’in katıldığı ve uyguladığı süreli proje ve kampanya imlekleri süresi bitene kadar ana sayfada yer almalıdır.
• Ticarî, siyasî, pornografik, eğitimle ilgili olmayan içeriğe sahip reklam, imlek ve ilişimler sitede yer almamalıdır.
• İnternet sitesi kurumsal kimliği yansıtmalı, kişiselleşmemesine dikkat edilmelidir.
Okullarımızda İnternet Sitesi Oluşturulurken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Okul İnternet sitelerinde sadece öğretmenlerin kişisel bilgileri, etkinlikler, duyurular vb. gibi okulun özel sorumluluk
alanına dair bilgiler yer almamalıdır. Sitelerin kapsamında millî değerlerimiz, Atatürk ve Cumhuriyetimiz ile ilgili yazılı,
görsel ve işitsel materyallere ve bilgilere de yer verilmelidir. Okulun tanıtımının, okuldaki çeşitli etkinliklere ait duyuruların,
öğrencilerin çeşitli kollardaki özgün ve standart proje çalışmaları ile sanat çalışmalarının, öğretmenlerin hazırladıkları
ders programlarının yer alması sağlanabilir. Ayrıca okul İnternet sitelerinin oluşturulmasında Millî Eğitim Bakanlığı
İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği hükümlerine de uyulması gerekmektedir.
“İnternet sitesi hazırlayacak okullarda, okul müdürü veya müdür başyardımcısı, bilgisayar öğretmeni veya formatör
öğretmen, bir edebiyat öğretmeni, bir yabancı dil öğretmeni ve varsa haberleşme kulübünden sorumlu öğretmen
ve öğrencilerden oluşacak bir İnternet yayın ekibi kurulması sağlanabilir.
İnternet yayın ekibinin şunlara dikkat etmesi gerekir:
• Sitede yayınlanacak bilgilerin Atatürk ilke ve inkılâplarına ve genel ahlâk kurallarına uygun olmasına
• T.C. Anayasası’nın 14. maddesinde yer alan hususlara aykırı yayın bulunmamasına
• Site içeriğinde Türkçenin düzgün kullanılmasına
• Sitenin bireyselleştirilmemesine
• İçeriğin sürekli güncellenmesine
Kurumunuzun İnternet adresinin Millî Eğitim Bakanlığının sitesinde yer alması için, ağ sitesinin, MEB Eğitim Teknolojileri
Genel Müdürlüğünce yayınlanan 27/09/2005 tarih ve /13822 sayılı, 20/10/2000 tarih /8846 sayılı ve 22/11/2000
tarih /10055 sayılı yazılara göre düzenlenmesi gereki

Kaynakça: Hoşgeldiniz öğretmenim rehber kitabı http://iogm.meb.gov.tr/

Sitede Daha Çok Ne Yer Almasını İstersiniz?

Hakkında: Veli Kuzu

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.