Başlangıç | Ders Notları | Öğrenci ürün dosyası nasıl olmalı.Ürün dosyası hakkında bilgiler

Öğrenci ürün dosyası nasıl olmalı.Ürün dosyası hakkında bilgiler

 

 

ÖĞRENCİ ÜRÜN DOSYASI (PORTFOLYO)

Öğrenci ürün dosyası, öğrencilerin bir ya da birkaç alandaki çalışmalarını, harcadığı çabayı, geçirdiği evreleri gösteren başarılarının koleksiyonudur. Öğrencinin gelişimini, velisinin ve öğretmenlerinin izleyebilmesine olanak sağlayan bir çalışmadır. Sınıf içi etkinliklerin öğrencinin seçimi sonucunda bir araya getirilip, yansıtılmasıyla oluşan öğrenci ürün dosyası, aynı zamanda hem öğretmen hem de öğrenci için bir değerlendirme yöntemidir.

Kullanım amacına ve içeriğinde yer alan ürünlere göre, farklı ürün dosyaları vardır. Amaca ve belirlenecek politikalara göre ürün dosyası tipi tercih edilir.

Haladyna (1997) öğrenci ürün dosyalarını; ideal, sergileme, belgeleme, değerlendirme ve sınıf tipi olmak üzere beş gruba ayırmıştır. Aşağıda bu ürün dosyalarının özellikleri kısaca açıklanmıştır:

İdeal Öğrenci Ürün Dosyası: Not verme amaçlı olarak kullanılmaz, amaç öğrencinin gelişimini ve öğrenme sürecini yansıtmasıdır. Öğrencilerde not kaygısı olmadığı için, olumlu bir yaklaşım sunar. Öğrencinin çok farklı düzeydeki çalışmalarını içerir.

Sergileme Tipi Öğrenci Ürün Dosyası: Öğrencilerin yaptıkları en iyi ürünlerden, yani öğrencinin kendini en iyi yansıttığına inandığı çalışmalardan oluşur. Genellikle görsel ve performansa dayalı sanatlarda kullanılır. Öğrencinin en yüksek performansını gösterecek ürünlerin sergilenmesi amaçlanır. Daha çok sonuç ya da ürün değerlendirme amacıyla kullanılır.

Belgeleme Tipi Öğrenci Ürün Dosyası: Öğrencinin farklı zamanlarda ve farklı düzeylerde hazırladığı çalışmaları içerir. Daha çok süreci değerlendirmek amacıyla kullanılır. Öğrenci gelişiminin kayıtları ile öğrencinin kendini yansıttığı çalışmalar bulunur. Değerlendirme aşamasında öğretmen değerlendirmeleri yer alır.

Değerlendirme Tipi Öğrenci Ürün Dosyası: Belirli bir amaç doğrultusunda öğrenci gelişiminin izlenmesi söz konusudur. Öğrencilerin belirli ölçütlere göre hazırladıkları en iyi çalışmalar yer alır. Öğrencinin rahatça ürün seçmesine izin verilir. Öğrencinin ve öğretmenin sonraki öğrenme etkinliklerini hazırlamasına yardımcı olur. Ayrıca, öğretmen veya okul tarafından değerlendirilme özelliğine sahiptir. Dolayısıyla, kapsamlı değerlendirmeler için kullanılabilir. Daha çok sonuç ya da ürün değerlendirmede kullanılır.

Sınıf Tipi Öğrenci Ürün Dosyası: Her öğrenciye ait çalışma özetlerinin, öğretmen yorumlarının, etkinliklerin ve planların bulunduğu dosyadır. Öğretim amaçlarına hizmet etmesine rağmen, öğrenci başarısını ve gelişimini göstermediği için değerlendirmede bazı sınırlılıkları vardır. Süreci ve ürünü değerlendirmek amacıyla kullanılabilir.

Öğrenci Ürün Dosyasının Amacı Nedir?

Öğrencinin öz disiplin ve sorumluluk bilincini geliştirmek ve kendi kendini değerlendirme becerisi kazandırmak,

Müfredata bağlı olarak gerçekleştirilen yazılı ve sözlü değerlendirmeler ve standart testler dışına çıkarak, alternatif bir değerlendirme yöntemi geliştirmek,

Öğrencinin gelişimini kanıtlarla ve daha sağlıklı izleyebilmek,

Öğrencinin gelecekteki öğrenmelerine bilgi sunmak ve ışık tutmak,

Öğrencilerin yeteneklerini sergilemek ve ilgi alanlarını geliştirmek,

Öğrencilerin arkadaşlarının gelişimini izleyerek birbirlerine yardımcı olmalarını sağlamak ve böylelikle gelecekte yapacakları ekip çalışmalarına başlangıç yapmak,

Öğrencilerin kendi çalışmalarını değerlendirmeye yardım etmek,

Öğretmene eğitsel kararlar vermede yardım etmek,

Aile ile iletişimi sağlamak,

Ürün ve süreci değerlendirmek için bilgi toplamayı sağlamak,

Programın amaçlarını değerlendirmek için eğitimcilere yardım etmek,

Yazma, okuma ve düşünme becerileri arasında bağlantı sağlamak,

Öğrencilerin çalışmalarının değerlendirilmesi katılımlarının sağlanması onların çalışmasını teşvik etmek.

Öğrenci Ürün Dosyası Neleri İçerir?

Öğretmen tarafından hazırlanan rehber (öğrencilerin gelişim dosyasının ne olduğunu anlamalarına, kendi gelişim dosyaları için neler yapmaları gerektiğini anlamalarını kavrar.)

Öğrencilerin yazılmış ödevleri(taslak yada bitmiş parçaları)

Araştırmalar, problemler ve stratejiler

Diyagramlar, fotoğraflar, resimler

Video – kaset ve ses kasetleri ya da CD’ler

Grup ödevleri ve projeler

Öğretmen anektodları

Öğrencilerin mektupları

Öğretmen kontrol listeleri

Öğrencilerin zorlukla tekrar yapmak istediği ödevler

Özel ödevlerin içinden seçtiği örnekler

Değerlendirme kâğıtları (öğrenci çalışmalarındaki gelişimlerin değerlendirilmesinin nasıl yapılacağını gösteren kâğıtlar).

 

Öğrenci Ürün Dosyası Çalışmalarında Öğretmenin Rolü Nedir?

Öğrenci ürün dosyası çalışması sürecinde öğretmen, öğrencilere rehberlik eder ve yardımcı olur.

Öğrenci ürün dosyasının kapsamının ne olacağı konusunda ışık tutar.

Öğrenci ürün dosyasına hangi çalışmaların dâhil edileceği öğrencinin sorumluluğundadır, kararları öğretmenle öğrenci birlikte alabilirler.

Öğrenci ürün dosyasının değerlendirilmesi öğretmenin sorumluluğundadır. Ancak değerlendirme ölçütleri baştan belirlenmeli ve bu ölçütler açık ve anlaşılır bir biçimde öğrenci ve veliye sunulmalıdır.

Öğrenci Ürün Dosyası Çalışmalarında Öğrencinin Rolü Nedir?

Öğrenci ürün dosyası, öğrenciye ait bir çalışma olduğundan en önemli aşama, öğrencinin öğrenci ürün dosyasına hangi çalışmaları dâhil edeceğini saptamasıdır. Bu konuda öğretmen yardımcı olacaksa da karar öğrenciye ait alacaktır.

Öğrenci ürün dosyası çalışması kapsamına girecek olan çalışmaların belgelenmesi çok önemlidir. Öğrenci yaptığı çalışmayı resimlerle belgelemek gereğini duyabilmelidir. Ölçütler listesinin öğrenci tarafından çok iyi kavranması öğrencinin çalışmalarını sağlıklı değerlendirebilmesi açısından çok önemlidir.

 

Öğrenci Ürün Dosyası Çalışmalarında Velinin Rolü Nedir?

Veli, ürün dosyasının öğretmen için anlamını, programın bir parçası olarak nasıl kullanıldığını, öğrenciler için önemini ve değerlendirmenin bir parçası olarak nasıl kullanıldığını çok iyi kavramalıdır.

 

Öğrenci Ürün Dosyası Hazırlama Sürecinde Öğretmenin Yapacakları

Öğrenci ürün dosyasının sınıfa tanıtılması. Varsa bir örneğinin öğrenciler gösterilmesi.

Öğrencilere ürün dosyasının bir değerlendirme aracı olduğunun söylenmesi

Öğrenciye ürün dosyası hazırlamada rehber olacak bir yazı hazırlanması

Öğrenci ürün dosyalarında nelerin bulunabileceğinin söylenmesi (projeler, araştırmalar, problemler, stratejiler dereceli puanlama anahtarları, yazılar vb.).

Yapılan çalışmalardan belli periyotlarla en iyi ürünün seçilmesi

Öğrencilerden, her öğrenme ürünü materyali seçmek için bir gerekçe yazmaları ve çalışmalarını eleştirmelerinin istenmesi

Öğrencilere akranlarıyla birlikte ürünlerini paylaşma fırsatı verilmesi

Her aşamanın nasıl değerlendirileceğinin açıklanması Öğrencilere puanlama konusunda bilgi verilmesi

Öğrenci ürün dosyasıyla ilgili öğrencilere geri bildirimde bulunulması. Örneğin, öğrencilerin yeteneklerinin bir profilini çıkarıp, güçlü ve zayıf yönlerini belirten bir yazı yazıp dosyaya eklenebilir.

Öğrenci Ürün Dosyasının İçeriği

Dosyanın “içindekiler” bölümü

Önsöz, özet (ya da özgeçmiş) (Burada öğrenci çalışmalarının başlangıçtan o ana kadarki gelişimini anlatır. Öğrenci başlangıçta neredeydi? Bu aşamaya nasıl geldi?)

Öğrenci tarafından dosyaya konulan tüm ürünler ya da çalışmalar.

Yapılan her çalışmanın değerlendirilmesi ile ilgili dereceli puanlama anahtarı, kontrol listesi ya da öz değerlendirme formları gibi araçlar.

Her ürünün dosyaya konulmasının nedeni? Burada öğrenci kendisi ile ilgili görüşlerini belirtir.

Her ürünle ilgili yansıtma ifadeleri yazılır. Bunu yazarken aşağıdaki sorulardan istenilenler öğrencilere verilerek cevaplaması istenir.

Bundan ne öğrendim? Bu çalışma benim için neyi ifade ediyor?

Hangi konuda çok iyi/başarılı olduğunu düşünüyorsun?

Çalışmada hangi bölümler, kısımlar geliştirilmelidir?

Tekrar denesen neleri değiştirir ya da eklerdin?

Neden bu çalışmayı seçtin?

Bu çalışmanda en çok neyi beğendin?

Burada senin için önemli olan ne?

Bu, yaptığın çalışmaları en iyi temsil eden örnek midir?

Çalışmayı yaparken beklemediğim nelerle karşılaştım?

 

Öğrenci Ürün dosyasının değerlendirilme Ölçütleri

Sitede Daha Çok Ne Yer Almasını İstersiniz?

Hakkında: Veli Kuzu

11 yorumlar

 1. beyendim ama örnek ürün dosyası koyunda kopya çekelim

 2. güsel ama örnek kymanız benimde tavsiyem :D

 3. yha bencede ben helene katılıyorum

 4. bence bu gayet güzel bizlere ne yapmamız gerektiğini harfi harfine açıklamış bence kopyaya hiç gerek yok

 5. sn kımsın yaa bnm yerime yorum yapmıssın helen yazmıssın neeeseee

  aslında çok iide bide örnek olsn yaa

 6. didem bak senin ağzından bok çıkartırım sen çalış dersine tembel

 7. örnek koyasaydınız ya

 8. ya bu ne alah askıne ırencccc

 9. İNŞALLAHHHH budur ya ödevim .d..s.s..s
  NEYYSE ARKİLER KOLAY GELSİN SİZEEEEEEEEE :d

 10. Çok teşekkür ederim güzel çalışma

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.