657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Disiplin Cezaları

DİSİPLİN CEZALARI UYARMA Memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak. b) Özürsüz …

Devamı »

657 Kanuna Göre Memurluğun Sona Ermesi

MEMURLUĞUN SONA ERMESİ ÇEKİLME: • Memur kurumuna yazılı olarak müracaat ederek memurluktan çekilebilir. • 10 gün göreve devam edilmezse memuriyetten çekildi sayılır. • Çekilmek isteyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. • Eğer 1 aya kadar kimse gelmezse üstüne haber vererek görevini bırakabilir. …

Devamı »

Devlet Memurların Uyması Gereken Yasaklar

YASAKLAR • Toplu Eylem ve Hareketlerde Bulunma Yasağı Memurlar; kamu hizmetlerini aksatacak şekilde memurluktan kasıtlı olarak birlikte çekilmeleri veya görevlerine gelmemeleri veya görevlerine gelipte hizmetlerin ve işlerin yavaşlatılması veya aksatılmasına yönelik eylem ve hareketlerde bulunmaları yasaktır. • Grev Yasağı • Ticaret ve Diğer Kazanç Getiren Faaliyetlerde Bulunma Yasağı Memurlar tacir …

Devamı »

Memurların Genel Hakları Nelerdir

GENEL HAKLAR • Uygulamayı İsteme Hakkı : Kanunlar, Tüzük ve Yönetmeliklerde belirtilen hükümlerin kendileri için uygulanmasını isteyebilirler. • Güvenlik: Kanunda yazan haller dışında memurun görevine son verilemez ve hakları elinden alınamaz. • Emeklilik • Çekilme • Müracaat, Şikâyet ve Dava Açma: Memurlar; kurumlarıyla ilgili resmi ve şahsi işlerinden dolayı Müracaat …

Devamı »

Devlet Memurlarının Görev ve Sorumlulukları Nelerdir

Devlet Memurlarının Görev ve Sorumlulukları • Amirinden aldığı emri Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmeliklere aykırı görürse yerine getirmez ve bunu emri verene bildirir. Amir itiraza rağmen emrini yazılı olarak yenilerse, bu emri yapmaya mecburdur. Ancak emrin yapılmasından doğan sorumluluk emri verene aittir. Konusu suç teşkil eden emir hiçbir suretle yerine …

Devamı »

ÖZEL KANUN HÜKÜMLERİNE TABİ OLAN PERSONEL

ÖZEL KANUN HÜKÜMLERİNE TABİ OLAN PERSONEL • ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELERİ • HAKİMLER VE SAVCILAR • DANIŞTAY VE SAYIŞTAY ÜYELERİ • ÜNİVERSİTELERİN ; Ticari Bilimler Akademileri ; Mühendislik ve Mimarlık Akademileri ; Güzel Sanatlar Akademilerinin ; Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü • Cumhurbaşkanlığı SENFONİ ORKESTRASI • DEVLET TİYATROSU ve …

Devamı »

DEVLET MEMURLARI KANUNU KAPSAYAN KURUMLAR.

DEVLET MEMURLARI KANUNU KAPSAYAN KURUMLAR. • Genel ve katma bütçe kurumları • İl özel idareleri • Belediyeler • İl özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ve bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar • Kanunlarla kurulan fonlar • Kefalet sandıklarında veya beden terbiyesi bölge müdürlüklerinde çalışan memurlarda uygulanır.

Devamı »

İnkılap Tarihi İzmir İktisat Kongresi Çalışma Kağıdı

İZMİR İKTİSAT KONGRESİ  (ÇALIŞMA KAĞIDI) 1- İzmir İktisat Kongresinde önerilen bazı konular şunlardır:                                                                   A) …………………… tarıma geçilmesi         B)……………………. korunması ve çoğaltılması                                                  C) …………… hastalıklarına önlem alınması  D) Bir ………………. Bankasının kurulması                        E) Memleketin her tarafını örümcek ağı gibi örecek ……………………. yapılması                                                         F) ……………………….. milli yararımız doğrultusunda işletilmesi                                                                                           G) …………………… sermayeye …

Devamı »

SEVR BARIŞ ANLAŞMASI  – LOZAN BARIŞ ANLAŞMASI KARŞILAŞTIRMASI

SEVR BARIŞ ANLAŞMASI  – LOZAN BARIŞ ANLAŞMASI KARŞILAŞTIRMASI Sevr Antlaşmasına Göre Sınırlar: İzmir, Ege Bölgesi ve Doğu Trakya Yunanistan’ın kontrolüne bırakılacaktı. Güney sınırımız; Mardin, Urfa, Gaziantep ve Osmaniye’nin kuzeyinden geçmekte ve bu sınırın güneyi (Suriye) Fransa’ya bırakılmaktaydı. Ayrıca; – Van, Muş, Bitlis ve Erzincan’ı içine alan bir Ermenistan kurulacaktı. – …

Devamı »

2017-2018 Bilsem Başvuru Sonuçları

2016-2017 BİLSEM Bilsem ülkemizde belirli bir alanda yetenekli öğrenciler için okul eğitiminin yanında ekstra eğitim veren kuluşlardır. Devlet tarafından ücretsiz verilen bu destek eğitimlerini her öğrenci alamamaktadır. Bilim ve sanat merkezleri; okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel yetenekli öğrencilerin (resim, müzik ve genel zihinsel yetenek) örgün eğitim …

Devamı »