2.dünya savaşı ders notları

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI (1939-1945) Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra yapılan barış antlaşmalarının çok ağır şartlar içermesi, Birinci Dünya Savaşı’ndan istediklerini elde edemeyen Almanya ve İtalya’nın saldırgan politika izleyerek birlikte hareket etmeleri, savaş sonrasında İngiltere’nin eski gücünü kaybetmesi ve bunlara ek olarak Milletler Cemiyeti’nin özellikle 1937 yılından sonra olan bitene gözünü kapatarak …

Devamı »

2016 Mayıs II.Dönem Teog Mazeret Sınavı Soru ve Cevapları

2016 Mayıs 2.Dönem teog mazeret sınavı hafta sonu yapıldı. Sorular ve cevap anahtarlarını aşağıdan indirebilirsiniz. Dönem Mazeret Sınavı Soruları ve Cevapları Türkçe Dersi A Kitapçığı için tıklayınız. Matematik Dersi A Kitapçığı için tıklayınız. Fen Ve Teknoloji Dersi A Kitapçığı için tıklayınız. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi A Kitapçığı içintıklayınız. …

Devamı »

Okul gezilerinde dikkat edilmesi gereken hususlar ve evraklar

Bahar ayların gelmesi ve teog sınavının yapılması sonucunda okullarda yoğun bir gezi trafiği başladı. Bildiğiniz gibi okul gezileri çok dikkat edilmesi gereken bir konu. Onlarca yüzlerce insanın hayatının söz konusu olduğu bir durum. Bu yüzde gezi öncesi en ufak ayrıntılar bile gözden geçirilmelidir. Aşağıdaki bilgiler Balıkesir Susurluk ilçe milli eğitimin …

Devamı »

Müteferrika Matbaası’nda Vankulu Lugatı’ndan sonra basılan eserler

Müteferrika Matbaası’nda Vankulu Lugatı’ndan sonra basılan eserler nelerdir ? –      1729’da : KâtibÇelebi’nin Tuhfetü’l-Kibârfi  Esfâri’l-Bihâr’ı ile Tarih-i Seyyah der Beyân-ı Zuhur-ı Ağvâniyân veİnhidam-ı Devlet-i Safeviyan –      1730’da : Tarih-i Hind-i Garbi, Tarih-i Timur-iGürkan, Tarih-i Mısri’l-Cedid ve Tarih-i Mısri’l-Kadim, Gülşen-i Hülefâ ile GrammaireTurque –      1732’de : İbrahim Müteferrika’nın Usulü’l-Hikem fî Nizâmi’l-Ümem’i ile Fuyuzât-ı Mıknatısiyye; …

Devamı »

Tarih Felsefesi Ders Notu Özet

*T. Izutsu: İslamın gelişiyle varlıklar arasında yeni bir ilişkinin kurulduğu ve kavramların yüklendikleri anlamlarla birlikte birbirleriyle tamamen farklı ilişkilendirildiği yeni bir sistem yeni bir evren anlayışının ortaya çıktığını savunur *İslama göre evren kavrayışı: Yanlızca yaratıcı Allahtır. Yoktan var eder-Herşey yaratılmıştır-Herşey Allaha boyun eğer *Mutluluk: Platon’un devletinde-Aristo’nun Nikamakhos’a Etikinde ve politikasında …

Devamı »

Maddeler Halinde Önemli Sanat Tarihi

SANAT TARİHİ 1. ÜNİTE *Yazı ilk kez Sümerliler tarafından bulundu *Yazı Anadoluya Asur ticaret kolonileri vasıtasıyla MÖ 1950 yıllarda girerek kullanıldı *Taş Devri MÖ 2,5 milyon-MÖ 5500 *Maden Devri: Bakır (Kalkolotik) MÖ 3500-3000  / Tunç MÖ 3000-1200 / Demir Devri MÖ 2000 *Taş Devri: Dünyanın en uzun evresini kapsar. Avcılık …

Devamı »

CEMALEDDİN AFGÂNİ

(1837-1897) Hayatı ve görüşleri; Hemedan yakınındaki Esedabad’da doğmuştur. İslami ilimleri özümsemiş, felsefe ve modern bilimlere özel ilgi duymuştur. Anadili Türkçe’nin yanında Arapça, Farsça, Fransızca, İngilizce ve Rusça öğrenmiştir. Genç yaşta Hindistan’a gitmiş ancak ingilizler tarafından tehlike olarak görüldüğünden burayı terketmiştir. Daha sonra Kahire’ye gitmiş, Ezher hocaları ve öğrencileriyle özel dostluklar kurmuş …

Devamı »

TÜRK RESİM-HEYKEL VE EL SANATLARI

RESİM-HEYKEL VE EL SANATLARI *Budizm’i benimseyen Uygurların 762 yılında Maniheizm’i devlet dini olarak kabul etmelerinden sonra inanç dünyalarında ortaya çıkan değişimler sanata da yansımıştır. Budizm ve Maniheizmin etkisi ile Uygurlarda resim sanatı gelişmiştir. *Eski Uygur şehir kalıntılarında bulunan ve 8.-9. yüzyılla tarihlenen duvar resimleri (freskler), Türk resim sanatının en eski …

Devamı »

THALES VE ÖĞRENCİLERİ

THALES VE ÖĞRENCİLERİ İlk Yunan matematikçisi olan Thalestir. Thales’in bu düşünceleri “materyalist felsefe”nin doğmasına yol açmıştır. Thales kendi adıyla anılan teoremin dışında, aşağıdaki teoremleri de geometriye kazandırmıştır: İkizkenar bir üçgenin tabanına komşu olan açılar birbirine eşittir Bir dairenin çevresindeki bir noktayı, çapın uçlarına birleştiren doğru parçaları arasındaki açı diktir. Yarıçap, bir …

Devamı »

Osmanlı Devleti Klasik Dönem Sanat Tarihi

*Klasik Dönem (1453-1718): *Edirne Üç Şerefeli Cami ile başlayan gelişme İstanbul camilerinde devam ederek klasik devrin esas karakterini belirlemiştir. *Fetihten sonra inşa edilen Fatih Külliyesi ilk örnektir. *Kanuni Sultan Süleyman’ın Mimar Sinan’a yaptırdığı Şehzade Külliyesi İstanbul’daki bir diğer önemli külliye yapısıdır *Mimar Sinan’ın çıraklık eserimdir dediği ŞehzadeCamii (1544-1548)’nin dört serbest …

Devamı »