Öğrencilerin Yetiştirme Kursuna Devam Etmesi Zorunlu mudur?

Öğrencilerin Yetiştirme Kursuna Devam Etmesi Zorunlu mudur? Öğrencilerden bu yönde sık sık sorular gelmektedir. Yetiştirme Kursu kılavuzuna göre devam zorunluluğu vardır Kurslara kayıt yaptıran öğrencilerin devamları zorunludur. Her kurs döneminde okutulması gereken toplam ders saatinin özürsüz olarak 1/10’ u kadar devam etmeyen öğrencilerin kurs kaydı silinir.

Devamı »

DEVLET MEMURLARI KANUNU DİSİPLİN CEZALARI

DEVLET MEMURLARI KANUNU DİSİPLİN CEZALARI   DİSİPLİN CEZASI CEZA GEREKTİREN HALLER AÇIKLAMA                       UYARMA a)  Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, …

Devamı »

Yeryüzü şekilleri ile ilgili bilgiler hakkında kısa bilgi

Yeryüzü şekilleri ile ilgili bilgiler hakkında kısa bilgi Yeryüzü Şekilleri Ova Çevresine göre alçakta olan, akarsular tarafından derin yarılmamış ve genellikle akarsuların yüzeyden aktığı, verimli toprakların bulunduğu alçak düzlüklere denir. Ovalar bulundukları yere göre iç ovalar ve kıyı ovaları şeklinde gruplandırılır. Deniz kıyısında bulunan ovalara “kıyı ovaları” denir. Karadeniz kıyılarındaki …

Devamı »

Coğrafya nüfus ve yerleşme konu anlatımı

NÜFUS VE YERLEŞME Nüfus Sınırları belirli bir alanda yaşayan insan sayısına nüfus denir. Nüfus sayısına göre yerleşim yerlerinin sıralanışı köy, kasaba, ilçe, il, büyükşehir şeklindedir. İnsanlar genellikle köylerden büyük şehirlere göç ederler. Yaşamlarını kolay sürdürecekleri yerleri tercih ederler. Bir yerin iklimi, yeryüzü şekilleri, yer altı ve yer üstü zenginlikleri, ticaret …

Devamı »

Türkiyede görülen iklim tipleri ve özellikleri kısaca

Karadeniz İklimi Haritada yeşil renk ile gösterilen yerlerde Karadeniz iklimi görülür. Karadeniz ikliminin görüldüğü yerlerde her mevsim yağışlıdır. Kışlar ılık, yazlar ise serin geçer. Yağmurun fazla olmasından dolayı bitki örtüsü ormandır. Ormanlık arazinin fazlalığına bağlı olarak kırsal kesimlerdeki evler genellikle ahşaptan yapılmıştır. Ayrıca bu iklim özelliğinin görüldüğü yerlerde çay, fındık, …

Devamı »

Doğal Afetlerin Adları

DOĞAL AFETLER İnsan ve Doğa İnsanlar ve diğer tüm canlılar doğa ile iç içe yaşar, insanlar yaşamlarını kolaylaştırmak için zaman zaman doğada değişiklikler meydana getirir. Artan nüfusla birlikte insanların barınma ihtiyacı da artmıştır. İnsanlar barınmak için evler yapmıştır. Evleri, binaları inşa etmek için ağaçları kesmiş, doğaya müdahale etmiştir. Ulaşımı sağlamak …

Devamı »

DOĞAL AFETLERİN ZARARLARINI ARTIRAN FAALİYETLER

Doğada bulunan hiçbir canlı tek başına yaşayamaz. Bitkiler, hayvanlar ve insanlardan oluşan canlı grupları hem birbirleriyle hem de çevre ile etkileşim içindedir. Canlı ve cansız varlıklar arasındaki bu etkileşim sonucu oluşan ortama doğal denge denir. Günümüzde hızlı nüfus artışı ve sanayileşme doğal dengenin hızla bozulmasına yol açmıştır. İnsanlar çevresini hızla …

Devamı »