Yetiştirme Kurs takvimi nasıldır? Bilgi verebilir misiniz?

 Yetiştirme Kurs takvimi nasıldır? Bilgi verebilir misiniz? Cevap: Sıralama – İl/ilçe komisyonunun oluşturulması – Kurs merkezlerinin başvurularının alınması – Kurs merkezi başvurularının onaylanması – Öğretmen başvurularının alınması – Öğrenci başvurularının alınması – Öğretmen görevlendirmelerinin yapılması – Kurs sınıf/şubelerinin oluşturulması

Devamı »

İkili Eğitim Yapan Okullarda Müdür Yardımcıların Ek Ders Görüş Yazısı

Ek Ders konusunda görüş yazısı Bilindiği gibi, 14.08.2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşmenin “Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme” bölümünün “İkili öğretim yapan örgün …

Devamı »

NÖBETÇİ ÖĞRETMENİN GÖREVLERİ

NÖBETÇİ ÖĞRETMENİN GÖREVLERİ: 1- Öğretmenler nöbete, nöbetçi müdür yardımcısının odasında müdür yardımcısının başkanlığında nöbet heyeti halinde başlar. Gerekli görevleri alır. 2- Okulda nöbet birinci dersten 15 dakika önce başlar, aralıksız olarak devam eder. Son dersten 10 dakika sonra biter. 3- Isıtma, elektrik ve sıhhî sistemlerin çalışıp çalışmadığını, temizliğin yapılıp yapılmadığını, …

Devamı »

NÖBETÇİ MÜDÜR YARDIMCISININ BAŞLICA GÖREVLERİ

NÖBETÇİ MÜDÜR YARDIMCISININ BAŞLICA GÖREVLERİ: 1- Okulda nöbet birinci dersten 15 dakika önce başlar, aralıksız olarak devam eder. Son dersten 10 dakika sonra biter. 2- Olağanüstü hallerde okul müdüründen izin almak suretiyle nöbetçi müdür yardımcıları nöbet günlerinde değişim yapabilirler. 3- Nöbetçi müdür yardımcısı, okul müdüründen habersiz asla nöbetine geç gelmez, …

Devamı »

Öğrencilerin Yetiştirme Kursuna Devam Etmesi Zorunlu mudur?

Öğrencilerin Yetiştirme Kursuna Devam Etmesi Zorunlu mudur? Öğrencilerden bu yönde sık sık sorular gelmektedir. Yetiştirme Kursu kılavuzuna göre devam zorunluluğu vardır Kurslara kayıt yaptıran öğrencilerin devamları zorunludur. Her kurs döneminde okutulması gereken toplam ders saatinin özürsüz olarak 1/10’ u kadar devam etmeyen öğrencilerin kurs kaydı silinir.

Devamı »

DEVLET MEMURLARI KANUNU DİSİPLİN CEZALARI

DEVLET MEMURLARI KANUNU DİSİPLİN CEZALARI   DİSİPLİN CEZASI CEZA GEREKTİREN HALLER AÇIKLAMA                       UYARMA a)  Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, …

Devamı »

Yeryüzü şekilleri ile ilgili bilgiler hakkında kısa bilgi

Yeryüzü şekilleri ile ilgili bilgiler hakkında kısa bilgi Yeryüzü Şekilleri Ova Çevresine göre alçakta olan, akarsular tarafından derin yarılmamış ve genellikle akarsuların yüzeyden aktığı, verimli toprakların bulunduğu alçak düzlüklere denir. Ovalar bulundukları yere göre iç ovalar ve kıyı ovaları şeklinde gruplandırılır. Deniz kıyısında bulunan ovalara “kıyı ovaları” denir. Karadeniz kıyılarındaki …

Devamı »