6.Sınıf Sosyal Bilgiler Selçuklu Devleti Padişahları

TUĞRUL BEY Büyük Selçuklu devleti,tarihte Türklerin İslamiyeti kabul etmelerinden sonra kurdukları en büyük devletlerden biridir. Türkiye Selçuklular zamanında fethedilmiş,Türk yurdu haline gelmiştir. Devlet adını SELÇUK BEY’den almıştır. Onun yönetiminde HORASAN bölgesine gelinir. Ancak Gazneliler oraya yerleşmelerine izin vermezler. TUĞRUL BEY ...

Devamını Oku »

5,6,7 ve 8.Sınıf Sosyal Bilgiler Proje Ödevleri Konuları

5.SINIF SOSYAL BİLGİLER PROJE KONULARI 1)Atatürk ilkelerini tanıtan pano hazırlanması. 2)Atatürkün yaptığı inkılaplar ve ilgili olduğu alanları gösteren bir pano hazırlama. 3)Çocuk hakları ile ilgili kitapçık hazırlama. 4)Ülkemizdeki başlıca doğal güzellikleri resimlerle süsleyen pano hazırlama. 5)Ülkemizdeki başlıca tarihi güzelliklerimizi resimlerle ...

Devamını Oku »

Atatürk Düşünce Sistemin Oluşumu

Fransız İhtilali 1789 yılında meydana gelen Fransız ihtilali, eşitlik, özgürlük, milliyetçilik ve demokrasi gibi fikirlerin bütün Avrupa’da etkili olmasını sağlamıştır. Bu fikirlerin etkisiyle imparatorluklar yıkılmış, milli devletler kurulmuştur. Meşruti yönetimler ortaya çıkmış, krallar egemenliklerini halk ile paylaşmak zorunda kalmışlardır. Fransız ...

Devamını Oku »

ÜLKEMİZDE BAŞLICA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

ÜLKEMİZDE BAŞLICA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI: A – Eğitim Alanında Faaliyet Gösteren Kuruluşlar: Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Milli Eğitim Vakfı (MEV) Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Darüşşafaka (şefkat yuvası) cemiyeti B – Sağlık Alanında Faaliyet ...

Devamını Oku »

Toplum İçin Çalışanlar – Toplumun Temel İhtiyaçlarını Karşılamak İçin Kurulan Resmi Kurumlar

Toplumun Temel İhtiyaçlarını Karşılamak İçin Kurulan Resmi Kurumlar: EĞİTİM KURUMLARI: (Tevhid-i tedrisat kanunu) Toplumumuzun eğitim ve öğretim ihtiyacını karşılamak amacıyla oluşturulmuş kurumlarımızdır. Milli Eğitim Bakanlığı; Eğitim sisteminin belirlenmesinde, Okullarda okutulacak derslerin müfredatının hazırlanmasını ve uygulanmasını, Okul ihtiyacı olan yerleşim yerlerini ...

Devamını Oku »

Karadeniz iklimi özellikleri ve bitki örtüsü

KARADENİZ İKLİMİ: Karadeniz kıyıları boyunca görülür.(Karadeniz ve Marmara Bölgelerinin Karadeniz kıyılarında görülür) Her mevsim yağışlı ve ılıman geçer. Yazları serin, kışlar ılık geçer. İklimin özelliği bölgenin batısından doğuya doğru gidildikçe daha belirginleşmesidir Her mevsim yağışlı olup, en çok sonbaharda en ...

Devamını Oku »