Meb'in sbs konusunda açıklaması

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Sayı : B.08.0.ETG.0.21.02.01.209.1/ 20242 12 /11/2008 Konu : SBS sonuçlarının değerlendirilmesi ________________________________________________________________ 06500 Teknikokullar-ANKARA Tel : 0 (312) 296 94 00-212 50 84 Faks : 0 (312) 223 87 36 E-posta : egitek@meb.gov.tr İnt.adresi : http//egitek.meb.gov.tr 1 GENELGE 2008/77 Bilindiği gibi …

Devamı »

Sosyal Bilgiler 7. Sınıf 1. Dönem 1. sınav sorusu

Sosyal bilgiler 7.sınıf 1.dönem 1. yazılı sorusudur.Yazılı sorusu hazırlanırken bir çok arkadaşın yazılı sorusundan yararlanıp hazırlanmıştır.3 sayfa kadar olup yeni müfredata uygun hazırlanmaya çalışılmıştır.Haritalı gafik okumalı boşluk doldurma, eşleştirme ve test bölümlerinden oluşmaktadır. Kitabın başından İstanbul’un Fethine kadar ki dönemi kapsar.

Devamı »

Üst düzey beceri öğretimi

ÜST DÜZEY DÜŞÜNME BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ Yaratıcı Düşünme Becerilerinin Öğretimi: Yaratıcılık günümüzde üzerinde durulan ve dikkat edilen konulardan biridir çünkü insanlar problemlerin çözümünde yaratıcılığın büyük payı olduğunu düşünürler ve tanık olurlar. Yaşantımızda olduğu gibi eğitim-öğretimde de yaratıcılığın önemi büyüktür. Buna bağlı olarak piage eğitimin temel amacının eskileri tekrar ettirmek değil yeni …

Devamı »

Beyin fırtınası hakkında

BEYİN FIRTINASI Beyin fırtınası her derse uygulanabilen önemli bir tekniktir.Tekniğin amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmelerini kolaylaştırmak. Beyin fırtınasında kullanılan tekniklerden birisi öğrencileri bir proje için teşvik etmektir. Diğer bir teknik eğlenti(Carousel) tekniğidir. Burada birkaç konu sınıfın duvarlarına asılır. Sınıf eşit sayıda gruplara ayrılır. Her gruptan …

Devamı »

Eğitimde Drama Yöntemi Nedir?

DRAMA Bu yöntemde öğrenciler bir beceri ya da durumu sınıf önünde canlandırırlar. Dram anın amacı, öğrencilere farklı ve gerçek sebep-sonuç ilişkilerini açıklamasını sağlamak Yöntemin etkili kullanılabilmesi için: • Drama ya katılmak için güvenli bir sınıf ortamı olmalı • Öğrencilere dram anın amacı, nasıl yapılacağı anlatılmalı • Yaratıcılığı geliştirmek için öğrencilerin …

Devamı »

Rol oynama yöntemi

ROL OYNAMA YÖNTEMİ Rol oynama yöntemi öğrencilere gösterilen bir davranış modelinin oyunla anlatılması yada dramatize edilmesi ile gerçekleşir. Öğrenci merkezlidir. Rol oynamayı öğretmen yapılandırır, kolaylaştırır ve tartışmayı o yönetir. Bu yöntem öğrencilerin başka insanların davranışlarını ve duygularını daha iyi anlamada çok önemlidir. Hipotezleri test etmede gerçek durumlara hazırlanmada ve sosyal …

Devamı »

Örnek Olay Yöntemi ve Uygulanışı hakkında bilgi

ÖRNEK OLAY YÖNTEMİ Gerçek hayatta ortaya çıkan ya da gerçek hayatta yaşanma ihtimali olan ve öğretmen tarafından hazırlanan problemin sınıf ortamında çözümlenerek öğrenmenin gerçekleşmesine dayanan bir yöntemdir. Öğrenci merkezli bir yaklaşımdır. Öğrenciyi, gerçek yaşam sorunlarıyla yüz yüze getiren bir yöntemdir. ÖRNEK OLAY YÖNTEMİNİN ÖZELLİKLERİ: 1. Öğrenciler öğrendikleri bilgileri bir olay …

Devamı »

Tartışma yönteminin eksileri ve artıları

TARTIŞMA YÖNTEMİ Bir konu ya da problemle ilgili olarak öğrencileri düşünmeye yöneltmek, anlaşılması güç konuları açıklamak ve öğrenilen bilgileri pekiştirmek amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Buluş yoluyla öğretim stratejisinde ve daha çok kavrama düzeyindeki davranışların kazandırılmasında kullanılır. Öğrenci merkezlidir. TARTIŞMA YÖNTEMİNİN FAYDALARI: 1. Aktif katılımı sağlar. 2. Öğrencilerin özgür bir şekilde …

Devamı »