İZMİR’İN İŞGALİ(15 MAYIS 1919)

İZMİR’İN İŞGALİ(15 MAYIS 1919) İtilaf devletleri I.Dünya savaşı sırasındaki gizli antlaşmalarla Batı Karadeniz ve Ege sahilleri İtalya’ya bırakmışlardı. İtalya’nın bu bölgeye yerleşmesi durumunda Doğu Akdeniz’deki ve boğazlardaki çıkarları tehlikeye düşen İngiltere Fransa’nın da desteğini sağlayarak Paris Barış Konferansında İzmir ve çevresinin Yunanistan’a verilmesini sağlamıştır. Paris Barış Konferansındaki bu gelişme üzerine …

Devamı »

Paris Barış Konferansı ve Osmanlı Devleti

PARİS BARIŞ KONFERANSI(18 OCAK 1919) I.Dünya savaşının askeri safhası ateşkes antlaşmalarıyla sona erdikten sonra galip devletler imzalanacak olan barış antlaşmalarının taslaklarını hazırlamak ve kendi aralarındaki problemleri çözümlemek amacıyla 18 Ocak 1919’da Paris’te bir araya geldiler. Konferansa sadece ittifak devletlerine savaş açmış olan 32 devlet katılmıştı.Fakat her birinin kendi çıkarını gözetmesi …

Devamı »

Amasya genelgesi ve maddelerin açıklamaları.

AMASYA GENELGESİ(TAMİMİ) (22 HAZİRAN 1919) Havza’dan hareket eden Mustafa Kemal Paşa 12 Haziran 1919’da Amasya’ya varmıştır.Burada daha rahat bir çalışma ortamı bulan Mustafa kemal Paşa Amasya Genelgesini hazırlamıştır.Bu genelgeyi yayımlamadan önce Ali Fuat Paşa,Rauf bey,cemal Paşa ve Kazım Karabekir Paşa gibi komutanların da onayını almıştır.Böylece genelge kararlarının kişisel olmaktan çıkmasını …

Devamı »

Milli Mücadele sırasındaki yararlı ve zararlı cemiyetler

ÜLKENİN İÇ DURUMU VE CEMİYETLER Milli mücadele dönemi cemiyetler Mondros ateşkes antlaşmasının uygulanması ile Osmanlı ordularının büyük kısmı terhis edilmişti.Bu sırada İtilaf devletlerinin Anadolu’da işgale başlaması ve İstanbul Hükümetinden büyük tepki görmemesi halk arasında karamsarlığa neneden olmuştu.Bu karamsarlıkla birlikte bazı aydınlar işgallere karşı direnişe geçilmesini planlamakta idi.bazı azınlık cemiyetlerinin yıkıcı …

Devamı »

MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI VE YORUMLANMASI

MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI (30 EKİM 1918) I.Dünya Savaşının sonucunun kestirilemediği devletler arasındaki dengelerin tam olarak netleşmediği 1917 yılında ABD’nin savaşa girmesi dengelerin itilaf devletleri lehine dönmesine neden olmuştur.ABD Başkanı Wilson’un yayınladığı ilkeler de savaşın bitişini hızlandırmıştır. İttifak Grubu içinde yenilgiyi kabul eden ilk devlet Bulgaristan olmuştur.Bulgaristan 29 Eylül 1918’de Selanik …

Devamı »

Wilson İlkeleri ve Yorumu

ABD’nin savaşa girmesi savaşın bitişini hızlandırdı.ABD Başkanı Woodrow Wilson savaşın bir an önce bitmesini sağlamak için 14 maddelik bir bildiri yayımladı.İngiltere ve Fransa ABD’nin savaşa devam etmesini sağlamak için bu maddeleri kabul ettiklerini söylediler.Bu maddeler şunlardı: 1. Devletler arasında açık diplomasi yürütülecek ve gizli antlaşmalar yapılmayacak 2. Kara suları dışında …

Devamı »

1.DÜNYA SAVAŞIN NEDENLERİ(Sosyal Bilgiler 8 )

I.Dünya savaşı öncesinde bütün dünyayı önemli ölçüde etkileyen başlıca olaylar şunlardır: 1)FRANSIZ İHTİLALİNİN ETKİSİ:Fransız ihtilaliyle dünyaya yayılan düşünceler,devlet ve toplum hayatında birçok köklü değişikliğe neden olmuştur.Bu düşünceler siyasi olayları etkilemenin yanında,sosyal içerikli hareketleri de ortaya çıkarmıştır.Milliyetçilik hareketleri özellikle XIX. Ve XX. Yüzyıllarda etkili olmuştur.İtalya ve Almanya’nın kuruluşu 1830 ve 1848 …

Devamı »

Trablusgarp savaşı ve Uşi Antlaşması

Trablusgarp savaşı ve Uşi Antlaşması TARBLUSGARP SAVAŞI ve Uşi Antlaşması (1911-1912):Fransız ihtilali sonrasında giderek daha geniş bir alanda yaygınlaşan milliyetçilik hareketlerinin siyasi alanda iki farklı yansıması olmuştur.Bunlardan birincisi;çok uluslu imparatorlukların parçalanması sonucunda küçük milli devletlerin kurulması şeklinde görülmüştür.Bu durum,Osmanlı devleti ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu gibi devletlerin parçalanmasına neden olmuştur.Diğer yansıması ise birbirinden …

Devamı »

OSMANLI DEVLETİ’Nİ KURTARMA ÇABALARI

OSMANLI DEVLETİ’Nİ KURTARMA ÇABALARI XVII.yüzyılda Osmanlı devletinin eski gücünde olmadığı fark edilmiş ve avrupanın üstün duruma geldiği kabullenilmediği için çok yüzeysel ıslahatlar yapılmış,bu nedenle başarılı olunamamıştır.Bu yüzyılın sonunda görülen büyük toprak kayıpları, ıslahat adı altında gerçekleştirilen çalışmaların yetersizliğini ortaya koymuştur. XVIII.yüzyılda ise,avrupadaki yenilikler örnek alınarak ıslahatlar gerçekleştirilmiş ancak bu düzenlemeler …

Devamı »

TÜRK İNKILABININ ÖZELLİKLERİ

TÜRK İNKILABININ ÖZELLİKLERİ 1-Türk inkılabında ulusal egemenlik ve ulusal bağımsızlık birlikte gerçekleştirilmiştir.Bir yandan yurdumuzu işgal etmiş olan devletlere karşı bağımsızlık mücadelesi yapılırken,diğer yandan saltanata karşı da ulusal egemenlik mücadelesi yapılmıştır. 2-Kültürel bir inkılaptır.Sadece yönetim şeklinin değişmesiyle sınırlı bir inkılap olmayıp,kültürel anlamda da batılaşmayı hedeflemiştir. 3-Halk hareketidir.Türk inkılabı,küçük bir zümrenin,kendi çıkarlarını …

Devamı »