MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI VE YORUMLANMASI

MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI (30 EKİM 1918) I.Dünya Savaşının sonucunun kestirilemediği devletler arasındaki dengelerin tam olarak netleşmediği 1917 yılında ABD’nin savaşa girmesi dengelerin itilaf devletleri lehine dönmesine neden olmuştur.ABD Başkanı Wilson’un yayınladığı ilkeler de savaşın bitişini hızlandırmıştır. İttifak Grubu içinde yenilgiyi ...

Devamını Oku »

Wilson İlkeleri ve Yorumu

ABD’nin savaşa girmesi savaşın bitişini hızlandırdı.ABD Başkanı Woodrow Wilson savaşın bir an önce bitmesini sağlamak için 14 maddelik bir bildiri yayımladı.İngiltere ve Fransa ABD’nin savaşa devam etmesini sağlamak için bu maddeleri kabul ettiklerini söylediler.Bu maddeler şunlardı: 1. Devletler arasında açık ...

Devamını Oku »

1.DÜNYA SAVAŞIN NEDENLERİ(Sosyal Bilgiler 8 )

I.Dünya savaşı öncesinde bütün dünyayı önemli ölçüde etkileyen başlıca olaylar şunlardır: 1)FRANSIZ İHTİLALİNİN ETKİSİ:Fransız ihtilaliyle dünyaya yayılan düşünceler,devlet ve toplum hayatında birçok köklü değişikliğe neden olmuştur.Bu düşünceler siyasi olayları etkilemenin yanında,sosyal içerikli hareketleri de ortaya çıkarmıştır.Milliyetçilik hareketleri özellikle XIX. Ve ...

Devamını Oku »

Trablusgarp savaşı ve Uşi Antlaşması

Trablusgarp savaşı ve Uşi Antlaşması TARBLUSGARP SAVAŞI ve Uşi Antlaşması (1911-1912):Fransız ihtilali sonrasında giderek daha geniş bir alanda yaygınlaşan milliyetçilik hareketlerinin siyasi alanda iki farklı yansıması olmuştur.Bunlardan birincisi;çok uluslu imparatorlukların parçalanması sonucunda küçük milli devletlerin kurulması şeklinde görülmüştür.Bu durum,Osmanlı devleti ve ...

Devamını Oku »

OSMANLI DEVLETİ’Nİ KURTARMA ÇABALARI

OSMANLI DEVLETİ’Nİ KURTARMA ÇABALARI XVII.yüzyılda Osmanlı devletinin eski gücünde olmadığı fark edilmiş ve avrupanın üstün duruma geldiği kabullenilmediği için çok yüzeysel ıslahatlar yapılmış,bu nedenle başarılı olunamamıştır.Bu yüzyılın sonunda görülen büyük toprak kayıpları, ıslahat adı altında gerçekleştirilen çalışmaların yetersizliğini ortaya koymuştur. ...

Devamını Oku »

TÜRK İNKILABININ ÖZELLİKLERİ

TÜRK İNKILABININ ÖZELLİKLERİ 1-Türk inkılabında ulusal egemenlik ve ulusal bağımsızlık birlikte gerçekleştirilmiştir.Bir yandan yurdumuzu işgal etmiş olan devletlere karşı bağımsızlık mücadelesi yapılırken,diğer yandan saltanata karşı da ulusal egemenlik mücadelesi yapılmıştır. 2-Kültürel bir inkılaptır.Sadece yönetim şeklinin değişmesiyle sınırlı bir inkılap olmayıp,kültürel ...

Devamını Oku »

Medya Okur Yazarlığı Etkinlik Örneği

MEDYA Atatürk İlköğretim Okulu “Vatan” dergisinin genel yayın yönetmeni, dergi muhabirleri Yaprak ve Toprak, medya konusunda röportaj yapmak için görevlendirdi. Yaprak ve Toprak yaptıkları araştırma sonucunda konuyla ilgili röportaj yapılabilecek en uygun kişinin “Malazgirt TV’nin Haber Müdürü Elif İpek Özen ...

Devamını Oku »

Medya okur yazarlığı etkinlik örneği

  Aşağıdaki metni dikkatlice okuyunuz, verilen soruları cevaplayınız.  İletişim tarihi, insanlık tarihi kadar eskidir. İnsanın var olması ile ortaya çıkan iletişim olgu­sunun temelinde, paylaşma ihtiyacının giderilmesi gerçeği yatmaktadır. İlk Çağ insanının bir av öyküsünü başkalarına anlatmak için mağara duvarlarına çizdiği ...

Devamını Oku »