MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ NEDEN GEREKLİDİR?

MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ NEDEN GEREKLİDİR? 20. yüzyılda başlayan ve hâlen devam etmekte olan bilim ve teknolojideki hızlı gelişme, her alanda olduğu gibi iletişim alanında da etkili olmuş ve bilim adamlarının geçtiğimiz yüzyılı “enformasyon çağı” olarak tanımlamalarına yol açmıştır. Kitle iletişim ...

Devamını Oku »

Halk kültürü dersini nasıl işlemeliyiz?

PROGRAM’IN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Halk Kültürü Dersi Öğretim Programı 6–8. sınıflarda her sınıf için haftada bir ders saati olmak üzere toplam 36 saatlik bir süre öngörülerek hazırlanmıştır. Bu dersin eğitim ve öğretiminde; 1. Öğretmen, okulun bulunduğu çevreye göre Program’daki ...

Devamını Oku »

Halk kültürü dersinde öğrenme alanları

1. HALK BİLİMİ Bu öğrenme alanıyla öğrenciler halk biliminin, halk kültürü ürünlerini ve yaşama biçimlerini konu edinen, bunları kendine özgü yöntemlerle derleyen, sınıflandıran, çözümleyen, yorumlayan ve son aşamada da bir bireşime vardırmayı amaçlayan bir bilim dalı olduğunu kavrar. Halk biliminin ...

Devamını Oku »

Halk kültürü dersinde öğrencilerden beklenenler

PROGRAMIN TEMEL YAKLAŞIMI Bilgi, insanlık tarihinin her döneminde önemli olmakla beraber, iletişim olanaklarının küçülttüğü dünyamızda en önemli konu durumuna gelmiştir. Çağımızda tartışılmaz üstünlük, bilgiyi üreten ve bilgiyi kullananlarındır. Bilginin kazanılmasında, kullanılmasında ve donanımlı insan gücünün yetiştirilmesinde en önemli görev eğitim ...

Devamını Oku »

Neden halk kültürü dersi konuldu?

NEDEN HALK KÜLTÜRÜ DERSİ? Halk kültürü; üretilen, yaşatılan, sözlü veya yazılı olarak gelecek kuşaklara aktarılan, örgün olmayan ve geleneksel alanlarda yoğunlaşan ortak değer, davranışlarla yaşayış kalıplarının bütünüdür. Yeryüzündeki kültür sınırları siyasi sınırlara bağlı kalmaksızın yüzlerce yıldan beri gelişip genişlemekte ve ...

Devamını Oku »

Belirli gün ve haftalar kutlama programları örneği

Yine başka bir paylaşımla karşınızdayız.Umarı sosyal bilgiler öğretmenlerin  işine yarar.Bu paylaşımımız kısaca sosyal bilgiler öğretmenlerine belirli gün ve haftalarda kullanabilecekleri kutlama programlarını hazırlamada yardımcı olunması amaçlanmıştır.Sosyal bilgiler öğretmenleri haricindeki öğretmenlerimiz içinde faydalı olacağı muhakkaktır, fakat sosyal bilgiler öğretmenlerine ait bir ...

Devamını Oku »

2008 öss yerleştirme sonuçları öğrenebilirsiniz.

Bu geröelkleşen 2008 öss sınavının sonuçları açıklanıyor.Uzun bir süredir adayların 2008 öss sınavının sonuçlarını bekliyorlardı ve beklenen gün geldi.Liselerin mezun vermemesi üzerine yinede rekor katılım gerçeklemiş 1.5 nilyon civarı aday 2008 öss sınavına girmişti.2008 öss sınav sonuçlarından sonra kazanan adaylar ...

Devamını Oku »

Rehberlik etkinlikleri sunusu

Sosyal bilgiler öğretmenlerine bir başka paylaşım daha.Bu paylaşımda rehberlik etkinliklerin uygulanmasında dikkat edilmesi gereken konulara değinilmiş.Rehberlik kiriterleri, rehberlik uygulanma ilkeleri ve en son olarakta uyulması gereken ilkelere dikkat edilmiş.Bir çok sosyal bilgiler öğretmenlerinin mutlaka rehberlik yaptığı kendi sınıfı bulunmaktadır.Bu sınıfımızda ...

Devamını Oku »

Yeni eğitim sistemi üzerine

Öğretim Programının öğrenme ile ilgili kabullenişleri şöyle özetlenebilir : • Öğretme ve öğrenme arasındaki ilişki her zaman doğrusal ve birebir değildir. Bilgi ve beceriler, öğretim uygulamaları ile öğretmenden öğrenciye olduğu gibi aktarılamaz. • Öğrencilerin, öğrenme süreci öncesinde edinilmiş kişisel bilgi, ...

Devamını Oku »