Yeni eğitim sistemi üzerine

Öğretim Programının öğrenme ile ilgili kabullenişleri şöyle özetlenebilir : • Öğretme ve öğrenme arasındaki ilişki her zaman doğrusal ve birebir değildir. Bilgi ve beceriler, öğretim uygulamaları ile öğretmenden öğrenciye olduğu gibi aktarılamaz. • Öğrencilerin, öğrenme süreci öncesinde edinilmiş kişisel bilgi, ...

Devamını Oku »

Çoklu zeka kuramı sunusu

Gardner’a Göre ZEKA ; Poblem çözme, veya bir ya da birden fazla kültürde değer verilen birşeyi yapmaya yarayan bir insan yeteneğidir. İnsan zekası tek bir yapıdan oluşmamaktadır. Bütün zeka alanları geliştirilebilir. Hiçbir öğretim stratejisi tek başına bütün öğrenciler için uygun ...

Devamını Oku »

Tam öğrenme modeli sunusu

Tam öğrenme Tam öğrenme modelini ortaya koyan ünlü Amerikalı eğitimci Bloom, “işin başından beri olumlu öğrenme koşulları sağlanmış ise dünyada her hangi bir kişinin öğrenebileceği her şeyi hemen hemen herkes öğrenebilir” düşüncesine dayalı olarak modelini geliştirmiştir. Diğer bir deyişle, tam ...

Devamını Oku »

Bireyi tanıma teknikleri kpss ders notu

BÎREYİ TANIMA TEKNÎKLERİ Bireyin tanınması gereken yönleri; 1. Yetenekler 2. İlgiler s 3. Kişilik 4. Benlik 5. Sağlık 6. Başarı 7. Sosyal Destek sistemi Yetenek; Bir işi ya da aktiviteyi ustalıkla yapabilme gücü İlgi; Bireyin bir uğraştan hoşlanıp hoşlanmama derecesi ...

Devamını Oku »

Sosyal bilgiler çeşitli ölçme ve değerlendirme formları

Yapılandırmacı eğitim anlayışının en önemli unsurlaarından biride ölçme ve değerlendirme sistemidir.Artık sonuç odaklı olmayıp süreç, performans  odaklı değerlendirme yapılmamaktadır.Sonuç olarak değerlendirme yelpazesi genişlemiş biir çok formlar uygulanmaya başlamıştır.Siz sosyal bilgiler öğretmenlerinle bir kaç form paylaşmak istedim. 1. Sosyal bilgiler dersinde ...

Devamını Oku »

sosyal bilgiler öğretmenlerine öneriler

         Öğretmenlerin büyük bir bölümü, sosyal bilgiler öğretim programı taslağını genellikle anlaşılır, programdaki açıklama ve örnekleri yeterli bulmaktadırlar. Özellikle ölçme ve değerlendirme bölümünü anlaşılır, bununla ilgili açıklama ve örnekleri yeterli bulanlar azdır. Ölçme ve değerlendirme konusu başta olmak üzere öğretmenlere ...

Devamını Oku »

Okul Yöneticilerinin Yeni Programların Uygulanmasına İlişkin Görüşleri

Okul Yöneticilerinin Yeni Programların Uygulanmasına İlişkin Görüşleri İnsan kaynakları ile ilgili olarak yöneticilerin çoğunluğu, yeni programların öğrencilerde yeni yaşam becerileri geliştirdiği ve kendileri için yeni planlama, düzenleme vb. çalışmaları yapma sorumlulukları getirdiğini belirtmişlerdir. Yöneticilerin, öğretmenlerin bilgi ve becerilerinin, yeni öğretim ...

Devamını Oku »

Öğretmenlerin Ölçme ve Değerlendirme Uygulamalarına İlişkin Görüşleri

İlköğretim okulu altıncı sınıf sosyal bilgiler derslerinde öğretmenlerin en büyük bölümünün sözlü sunum, görsel çalışmalar ve ürün dosyasından (portfolyo) “Çoğu Zaman”; proje değerlendirme, drama, sözlü yoklama, yazılı sınavlar, performans ödevi, grup ve akran değerlendirmesi, özdeğerlendirme, kavram haritaları, tutum ölçeği, gözlem ...

Devamını Oku »

Sosyal bilgiler öğretim programı değerlendirme programı ile ilgili değerlendirme raporu

Meb2in sosyal biilgiler dersi öğretim programı ile ilgili öğretmenlere yaptığı anket sonucunda ulaştığı değerlendirme raporu. ÜNİTELERE İLİŞKİN OLARAK ANKET 2’DEKİ AÇIK UÇLU SORUYA VERİLEN CEVAPLARDA ORTAYA ÇIKAN GÖRÜŞ VE ÖNERİLER 1. Ünite: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENİYORUM    ·         Bu ünitedeki kazanımlar birkaç ...

Devamını Oku »