Kavram haritası nedir? Nasıl uygulanır

Kavram Haritaları: Kavram haritaları, bilgiyi organize etmek ve sunmak için yapılmış grafiksel araçlardır. Bu araçlar daire ya da bir çeşit kutu içine yazılmış olan kavramları içerir. Kavram haritalarında iki kavram arasındaki ilişki, üzerine ilişkiyi belirleyen ifadelerin yazıldığı doğrularla gösterilir. İlişkiyi belirleyen ...

Devamını Oku »

Öğrenci ürün dosyası nasıl olmalı.Ürün dosyası hakkında bilgiler

    ÖĞRENCİ ÜRÜN DOSYASI (PORTFOLYO) Öğrenci ürün dosyası, öğrencilerin bir ya da birkaç alandaki çalışmalarını, harcadığı çabayı, geçirdiği evreleri gösteren başarılarının koleksiyonudur. Öğrencinin gelişimini, velisinin ve öğretmenlerinin izleyebilmesine olanak sağlayan bir çalışmadır. Sınıf içi etkinliklerin öğrencinin seçimi sonucunda bir ...

Devamını Oku »

Öğretimde anlama

    ÖĞRETİMDE ANLAMA Her ne kadar anlama kavramını birkaç kelime ile anlatmak güç ise de, bu makalede biz anlamanın ne manaya geldiği ve yapısalcı (constructivist) öğrenme teorisi bağlamında yapılan öğretim sonunda elde edilen kazanımlar hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Aslında ...

Devamını Oku »

DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI (RUBRİC)

    DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI (RUBRİC) Dereceli puanlama anahtarı, performansı tanımlayan ölçütleri içeren puanlama rehberidir. Herhangi bir çalışmanın puanlanması için geliştirilmiş ölçütleri içeren bir araçtır. En faydalı dereceli puanlama anahtarı öğretmenlerin kendi yaptıklarıdır. Dereceli Puanlama Anahtarı Kullanmanın Nedenleri Öğretmen ve ...

Devamını Oku »

Perfermans ödevi/görevi ve performans görevi örnekleri

PERFORMANS ÖDEVİ/ GÖREVİ Programda öngörülen eleştirel düşünme, problem çözme, okuduğunu anlama, yaratıcılığını kullanma, araştırma yapma gibi öğrencinin bilişsel, duyuşsal, psiko-motor alandaki becerilerini aynı anda kullanmasını, geliştirmesini ve bir ürünün ortaya konmasını gerektiren çalışmalarıdır. Performans ödevleri, kısa sürelerde yapılabilecek çalışmalardır. Bu ...

Devamını Oku »