Olay, Kavram, Olgu, Görüş ve Genelleme

 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENİYORUM OLAY: Meydana gelen ya da ortaya çıkan hal, iş veya duruma olay denilir. Yaşamımız boyunca her gün birçok olaya ta­nık oluruz. Bazı olayları televizyon, gazete, dergi, internet gibi iletişim araçlarından öğre­niriz, Bazı olaylara ise doğrudan tanık oluruz. ...

Devamını Oku »

SSCB Dağılması ve Türkiye’ye Etkileri

SSCB DAĞILDIKTAN SONRA*** Dünya savaşından sonra başlayan Soğuk Savaş Dönemi bitmiştir. ABD tek süper güç olarak kalmış ve dünya politikasını tek başına yönetmeye başlamıştır. Dünya savaşından sonra Doğu ve Batı diye ayrılan Almanya birleşmiştir Sovyetler Birliğinin dağılması ile yeni devletler ...

Devamını Oku »

MİSAK-I MİLLİ KARARLARI

MİSAK-I MİLLİ KARARLARI(MİLLİ YEMİN): (28 Ocak 1920) 1. Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığında işgal altında olmayan Türk vatanının tümü ayrılmaz bir bütündür. [Yorum: Milli sınırlar çizilerek ülke bütünlüğü vurgulanmıştır.] 2. Osmanlı Devletinin yalnızca Arap çoğunluğu bulunan ve Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanması ...

Devamını Oku »

Laiklik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar

LAİKLİK Devlet düzeninin ve hukuk kurallarının dine değil, akla ve bilime dayandırılması, dar anlamda din ile devlet işlerinin birbirinden ayrı olmasıdır Laiklikte devlet, dini inançlar karşısında tarafsızdır. Devletin görevi din ve inanç özgürlüğünü sağlamak, halkın inancını yaşamasına fırsat vermektir Laiklik ...

Devamını Oku »

Temsil Heyetinin Ankara’ya Gelişi

TEMSİL HEYETİ ANKARA’DA… (27 ARALIK 1919) Mustafa Kemal, kısa sürede ulusal bilincin oluşmasını sağlamıştı. Milli birlik ve bütünlüğün önemli olduğunu yaptığı çalışmalarla göstermişti. Temsil Heyeti üyeleri Sivas’ta bir süre kaldıktan sonra Ankara’ya gitmeye karar verdiler. 27 Aralık 1919!da Temsil Heyeti ...

Devamını Oku »

Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar

             TOPLUMSAL ALANDA YAPILAN İNKILAPLAR   1.ŞAPKA KANUNU (KILIK,KIYAETTE YENİLİK) 25 KASIM 1925      Bu inkılabın amacı şunlardır: *Toplumda modern(çağdaş) bir görüntü oluşturma *Kılık kıyafette birlik,beraberlik sağlama M.Kemal şapkayı ilk kez gezi düzenlediği  Kastamonu’da tanıtmış,kıyafetin değişmesiyle ...

Devamını Oku »

Avrupa Birliği Hakkında Bilgi

AVRUPA BİRLİĞİ 1951 Paris Antlaşması ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu adı ile Fransa, Almanya, İtalya, Lüksemburg Hollanda ve Belçika arasında AB’nin temeli atılmıştır. 1957 yılında, aynı ülkeler, Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (EURATOM) kurulmasını öngören Roma ...

Devamını Oku »