Kindah- Kinda Krallığı Arabistan

Arabistan’da islamiyet öncesi hakkında fazla tarihi bir bilgi yoktur. Daha çok efsaneler vardır. Arap tarihinde islamiyet öncesi bilinen kurdukları tek krallık kinda krallığıdır. Araplar genelde monarşiye karşı gelmişlerdir. Mekke gibi şehir devletlerinde ise kendi aralarında seçtikleri reisler şehirleri yönetirdi.

Devamını Oku »

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Konu Özeti

6.SINIFLAR SOSYAL BİLGİLER DERS NOTLARI   1.Demokrasi: Halkın kendi kendini yönetmesine denir.Halk kendi yöneticilerini kendisi seçer.   2.Demokrasinin Temel İlkeleri: Milli egemenlik, hürriyet ve eşitlik, siyasi partiler.   a.Milli Egemenlik: Demokraside egemenlik millete aittir.Millet bu hakkını temsilcilerini kullanarak seçer.Yönetenler,gücünü milletten ...

Devamını Oku »

Yaşayan Demokrasi Boşluk Doldurma Etkinlik

YAŞAYAN DEMOKRASİ KONULU BOŞLUK DOLDURMA Bir toprak parçası üzerinde yaşayan insan topluluğunun,düzen içinde ve bağımsız yaşamak için kurduğu siyasi örgütlenmeye ………………………… denir.(Devlet,milletin siyasi ve hukuki örgütlenişinin adıdır. Devleti oluşturan ögeler (unsurlar);…………………………..,…………………………… ve ………………………………. …………………………………,bağımsızlık ve kendini yönetme yetkisidir.Ülke içinde egemenliğe ...

Devamını Oku »

5.Sınıf Sosyal Bilgiler Bölgemizi Tanıyalım Kavramlar ve Tanımları

SOSYAL BİLGİLER 5.SINIF 2.ÜNİTE BÖLGEMİZİ TANIYALIM Haritanın Dili Bölge              : Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka Yer                 :Bulunulan, yaşanılan, oturulan bölge Yön                :Belli ...

Devamını Oku »

Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar Özet

ÇAĞDAŞ TÜRKİYE YOLUNDA ADIMLAR SALTANATTAN EGEMENLİĞE SALTANATIN KALDIRILIŞ SEBEPLERİ àMilli egemenlik anlayışına ters olması àSaltanat yönetimine gerek kalmayışı (21 Anayasası) àLozan konferansı’na Osmanlı temsilcisinin de çağrılışı àPadişah ve İstanbul hükümeti’nin Kurtuluş Savaşı sırasında takındığı tavır àİki hükümetin bulunmasının iki başlılığa ...

Devamını Oku »

BELGELERLE İNSAN HAKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ

İNSAN HAKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ (BELGELER) : – Günümüzdeki insan haklarının oluşması kolay olmamıştır. İlk çağlarda insanların çoğu hakları yoktu. Krallar ve diğer yöneticiler istediği gibi davrana biliyor ve insanlar köle olarak satılabiliyordu. Zamanla demokrasi ve insan hakları gelişti ve günümüzdeki ...

Devamını Oku »