Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar

             TOPLUMSAL ALANDA YAPILAN İNKILAPLAR   1.ŞAPKA KANUNU (KILIK,KIYAETTE YENİLİK) 25 KASIM 1925      Bu inkılabın amacı şunlardır: *Toplumda modern(çağdaş) bir görüntü oluşturma *Kılık kıyafette birlik,beraberlik sağlama M.Kemal şapkayı ilk kez gezi düzenlediği  Kastamonu’da tanıtmış,kıyafetin değişmesiyle ...

Devamını Oku »

Avrupa Birliği Hakkında Bilgi

AVRUPA BİRLİĞİ 1951 Paris Antlaşması ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu adı ile Fransa, Almanya, İtalya, Lüksemburg Hollanda ve Belçika arasında AB’nin temeli atılmıştır. 1957 yılında, aynı ülkeler, Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (EURATOM) kurulmasını öngören Roma ...

Devamını Oku »

Amasya Görüşmesi Kısa Özet

AMASYA GÖRÜŞMELERİ (20-22 EKİM 1919) Ali Rıza Paşa’nın, oluşturduğu yeni kabinede Millî Mücadele’ye taraftar olan üyeler de görev aldı. Bu hükümetin kurulmasını Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i hukuk Cemiyeti de desteklemişti. Millî Mücadele’de millî birliğin topyekûn mücadele etmesinin gerekliliğini bilen Mustafa ...

Devamını Oku »

Cumhuriyetçilik Anahtar Kelimeler, Yapılan İnkılaplar, Özellikleri

CUMHURİYETÇİLİK Egemenliğin bir kişi veya bir gruba değil, kayıtsız şartsız millete ait olduğu yönetim biçimine “Cumhuriyet” denir.Halk  seçimler sonucu seçtiği temsilcileri aracılığı ile ülke yönetimine katılır. Seçilenler yasalarla belirlenen süre içinde görev yaparlar. Cumhuriyetçilik,egemenliğin kaynağını ve yönetim şeklini belirleyen temel ...

Devamını Oku »

Türkiye’ ye yönelik dış tehditler

TÜRKİYE’YE YÖNELİK TEHDİTLER JEOPOLİTİK KONUM: Bir ülkenin dünya üzerindeki yeri, sınırları, öteki ülkelere, önemli deniz yollarına, uluslar arası askeri ve ekonomik gruplara göre bulunduğu yeri jeopolitik önemini ortaya koyar. Ülkemiz jeopolitik açıdan önemli bir yerde yer aldığı için bazı iç ...

Devamını Oku »

SON OSMANLI MEBUSAN MECLİSİ VE MİSAK-I MİLLİ

SON OSMANLI MEBUSAN MECLİSİ VE MİSAK-I MİLLİ (MİLLİ ANT) İstanbul’da toplanan son Osmanlı Mebusan Meclisi 28 Ocak 1920’de Misak-ı Milli  kararlarını yayınlamıştır.    Misak-ı Milli , Osmanlı Mebusan Meclisinin onayından geçen son belgedir. Misak-ı Milli kararları şunlardır: 1.Mondros A:A. İmzalandığı ...

Devamını Oku »

Cumhuriyetin ilanı ile ilgili bilgiler

CUMHURİYETİN İLANI 29 EKİM 1923 Saltanatın kaldırılması ve Lozan Antlaşmasından sonra toplumda M.Kemal’in konumu,rejimin niteliği konusunda trtışmalar başlamıştı.Meclis hükümeti sistemi uygulandığından devlet işleri sağlıklı bir şekilde yürütülemiyordu.Zaten TBMM’nin açılışından itibaren adı söylenmese de cumhuriyet yönetimi uygulanıyordu.Bu tartışmaları ortadan kaldırmak için ...

Devamını Oku »