6.Sınıf Sosyal Bilgiler Anadolu Uygarlıkları Maddeler Halinde

– Hititler: – Başkenti  Hattuşa’dır (Hattuşaş). Hattuşa bugün ilimiz olan Çorum sınırları içinde yer alır. – Kral aynı zamanda baş rahip,baş komutan ve baş yargıçtı. – Hitit kanunları gelişmiş ve insancıldı. Ölüm cezası çok azdı.Tazminat yaygındı. – Kabartmacılıkta ileri gittiler.(İvriz ve Yazılıkaya kabartmaları) – Hitit krallarının yanında “Tavanna” denilen kraliçelerde …

Devamı »

Yeni Sosyal Bilgiler Öğretim Programı

SOSYAL BİLGİLER TASLAK ÖĞRETİM PROGRAMI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Temel Eğitim Genel Müdürlüğü SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (İlkokul ve Ortaokul 4, 5, 6 ve 7. Sınıflar) Bu materyal Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretim programlarının güncellenmesi çalışmaları kapsamında kamuoyunun görüş, öneri ve eleştirilerini almak amacıyla hazırlanmıştır. Başka bir amaçla kullanılamaz. Öğretim …

Devamı »

Kaç Tane Ders İçi Etkinliklere Katılım Puanı Verilecek

Karne gününün yaklaşılması akıllarda soru işaretleri dolanmaya başladı. 2016 Haziran ayında yapılan değişikler gündemin yoğun olması sonucu gölgede kaldı. Bir önceki sistem en az 1 en fazla 5 kez ders etkinliklerine katılım puanı veriliyordu. Yeni sistemde ise ders saati 1 ve 2 saat olan öğretmenlerimiz  2 kez ders etkinlerine katılım …

Devamı »

İlk Çağda Anadoluda Kurulan Uygarlıklar

HİTİTLER İ.Ö. 2000 yıllarında Hititler, Kafkasya üstünden Anadolu’da Kızılırmak yöresine geldiklerinde, burada yerli bir halk olan Hattilerle karşılaştılar ve ileri bir kültür düzeyine erişmiş olan bu topluluğun içinde eriyip onlarla bütünleştiler. Dinsel ve toplumsal birçok gelenek, Hititler zamanında da yaşamış, hatta başkentleri Hattuşaş’ın adı bile Hatti dilinden gelmiş, Hitit devleti …

Devamı »

Atatürk İnkılabının Siyasi Alanda Yapılan İnkılaplar Boşluk Doldurma

ATATÜRK İNKILABININ GENEL NİTELİKLERİ VE SİYASİ ALANDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İNKILAPLAR 1- Türk inkılabı halkın ihtiyaçlarından doğduğu için …………………’dur 2- Türk İnkılabı Halka mal edilmiştir ve Halkın temsilcilerinin onayı alınarak gerçekleştirilmiştir. Bu yönüyle Türk İnkılabı  ………………………’tir 3- Türk İnkılabı her yönüyle Türk milletini ………………… uygarlık düzeyine ulaştırmayı amaçlamıştır. 4- Türk İnkılabı Doğu …

Devamı »

İbni Sina Felsefesi Özellikleri Özet

İBNİ SİNA EŞ,ŞEYHU’R-REİS / AVİCENNA Ö. 428 /  11. YY BAŞLARI Kendisine kadar gelen geleneğin zirvesini temsil etmektedir. Kendinden sonraki filozofları gölgede bırakmıştır. Felsefi açıdan dinamik, teorik açıdan ise ikna edici bir sistemde Bağdat meşşailerinin Aristotalesciliğini Kindi ve etrafının ve Yeni Eflatunculuğunu bir araya getirmiştir. İsmaili düşünce etkisiyle ilk olarak …

Devamı »

Farabi Felsefesi Özet

FARABİ ( 870 – 950 ) MUALLİM-İ SANİ YY İSLAM’IN ALTIN YILI Kindi’den sonra İslam Felsefesinin en önemli kişisidir. Kindi’ye göre daha sistematik, orijinal ve kapsamlıdır. Kendisini Antik- Helenistik felsefenin mirasçısı olarak görür ve İslam dünyasına bu mirası tanıtmıştır. Yeni Eflatunculuk , Aristo ve Platon’un karışımını karşımıza çıkarır. Kindi’den sonra …

Devamı »

Öğretmenlerin Öğrencilere Karşı Sorumlulukları Nelerdir-MEB

Öğretmenlerin Öğrencilere Karşı Sorumlulukları Öğretmenin öğrencilere değer vermesi, onlara yaşam becerileri kazandırması, beslenme hakkından oyun hakkına kadar tüm haklarına özen göstermesi ve disiplinle ilgili her konuda insan olarak çocuğun onuruna saygı duyması gerekir. Öğretmenler sınıflarındaki risk altındaki çocukları ve okulu bırakma riski altında olup çalışma hayatına yönelenleri en iyi bilenlerdir. …

Devamı »