Rol oynama yöntemi

Kasım 12, 2008 | Veli Kuzu

ROL OYNAMA YÖNTEMİ

Rol oynama yöntemi öğrencilere gösterilen bir davranış modelinin oyunla anlatılması yada dramatize edilmesi ile gerçekleşir. Öğrenci merkezlidir. Rol oynamayı öğretmen yapılandırır, kolaylaştırır ve tartışmayı o yönetir.

Bu yöntem öğrencilerin başka insanların davranışlarını ve duygularını daha iyi anlamada çok önemlidir. Hipotezleri test etmede gerçek durumlara hazırlanmada ve sosyal durumları anlamada çocuk için etkilidir.
Bu yöntem konuya ilgiyi arttırır.

Öğrencilerin bilişsel duyuşsal ve devinişsel gelişimine yardım eder. Tek doğruyu savunmaz. Öğrencilerin yaratıcılıklarını ortaya koyar.

Rol oynama izleyen ve oyuna katılmak istemeyen öğrenciler için sıkıcı olabilir.

ROL OYNAMA YÖNTEMİNİN ADIMLARI

1-Grubu ısındırın
2-Katılımcıları seçin
3-Sahneye koyun
4-Gözlemcileri hazırlayın
5-Oyuna başlayın
6-Tartışın değerlendirin
7-Yeniden oyunu başlatın
8-Sonuçları tartışın
9-Deneyimleri paylaşın ve genelleyin.

ROL OYNAMANIN ETKİLİ OLABİLMESİ İÇİN BAZI DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 Her öğrencinin gösteriyi rahat gözleyeceği ortam hazırlanmalı, güvenlik sağlanmalı ve araç gereçler önceden hazırlanmalıdır.
 Kazanılacak davranışlar önce öğretmen tarafından sonra öğrencilerin gözü önünde her aşaması amacı açıklanmalıdır.
 Öğrenci rol için zorlanmamalıdır. Öncelikle gönüllüler kaldırılmalıdır.
 Rol oynayanların rolleri değiştirilerek rolü oynayan grupta tekrar değiştirilmelidir.
 Rol oynamaya katılmayan öğrenciye anahtar konular not aldırılmalı ve öğrenci katılımı sağlanmalıdır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir