Anasayfa 2 Sınavlara Hazırlık 2 Sosyal bilgiler 6.sınıf sbs test çöz

Sosyal bilgiler 6.sınıf sbs test çöz

SOSYAL BİLGİLER 6 SORULARI

1)Meslek,bir kimsenin geçimini sağlamak için yaptığı sürekli iştir.Hiçbir mesleğin diğerinden üstün olmadığını bilmeliyiz.Yaptığımız işte başarılı olmak için mutlu olacağımız ve yapabileceğimi mesleği seçmeliyiz.
Yukarıdaki bilgilerden yola çıkarak meslek seçerken en çok aşağıdakilerden hangisine dikkat etmeliyiz ?
A)Ailelerimizin yönlendirmesine
B)İlgi ve yeteneklerimizi işin özellikleriyle karşılaştırmalıyız.
C)Çevredekilerin meslek konusundaki tavırları önemlidir.
D)Kendimize güven duymalıyız.

2)Hangi meslekte çalışırsak çalışalım önemli olan güvenli çalışıp çalışmadığımızdır.Güvenli bir çalışma ortamından sonra verimli bir çalışma temposu oluşturulmalıdır.üretim faaliyetini yürüten personelin çalışma verimliliği üretimdeki kaliteyi belirleyecektir.
Yukarıdaki paragrafta en çok hangi konunun önemsendiği görülmektedir.

A)Çalışma güvenliği B)Çalışma verimliliği
C)üretim kalitesi D)Çalışma süresi

3)Miktarı sınırlı olan petrol,doğalgaz,kömür gibi günümüzün yaygın enerji kaynaklarının bir gün biteceği mutlaktır.Acaba insanlık tükenmeyecek enerji kaynaklarını kullanma konusunda yeterince bilinçlimidir ?Mesela ülkemizin yenilenebilir enerji kaynaklarını oluşturma konusunda çalışmaları nelerdir ?gibi bir çok soru giderek önem kazanmaktadır
Yukarıda bahsedilen yenilenebilir enerji kaynaklarından hangisi daha çok ülkemiz açısından önemlidir?

A)Bor B)Güneş C)Su D)Rüzgar

4)Sosyal bilgiler öğretmeni vermiş olduğu bir slogan ödevinden sonra şöyle bir sloganın yazıldığını görmüştür
“Vergimi veriyorum hizmetimi alıyorum.”
Yukarıdaki sloganla neyin önemi anlatılmak istenmiştir ?

A)Vergi vermenin önemi B)Hizmet almanın önemi
C)Vergilerin sonuçları D)Vergilerin mecburiyeti

5)Ayran mı kolamı içersiniz ? Sorusuna öğrencilerin çoğunun kolanın zararlı olduğunu bildikleri halde kola dediği gözlemlenmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir.

A)Kolanın tadı daha güzeldi
B)Bilincin doğru bilgiler uygulanmamıştır
C)Ayranı kışın içmek sağlıklı değildir
D)Kola reklamları tüketimi ekilemektedir

6)Bir öğretmen görev yaptığı iki ayrı ilin birincisinde öğrencilerin aile gelirlerinin çoğunun otomotiv,tekstil ve gıda sektöründe diğer ilde ise bağcılık ve tarla tarımından ede edildiğini gözlemlemiştir.
Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşabilirsiniz.
A)Birinci il Doğu Anadolu bölgesindedir
B)İkinci ilde sanayi gelişmiştir
C)Birinci ilde sanayi gelişmiştir
D)Her iki ilde tarım ve sanayi gelişmiştir

7)Nevruz bir bölgemizde kitleler halinde ateşler yakılıp etrafında halaylar çekilerek büyük bir coşku halinde kutlanırken diğer bir bölgemizde ise devlet görevlilerinin katıldığı resmi törenlerle kutlanmıştır.
Bir öğretmen yaptığı yukarıdaki gözlem sonucunda aşağıdaki sonuçlardan hangisine varmış olabilir ?

A)Nevruz çok güzel bir bayramdır
B)Nevruz baharın gelişidir kutlanmalıdır
C)Kültürel değerler farklı görülmektedir
D)Nevruz bazı yerlerde kutlanmamaktadır

8)1040 Dandanakan savaşı ile Gazneli devletinin yıkılma süreci başlarken Selçuklu devleti ise kuruluşunu tamamlamıştır.
Yukarıdaki bilgiden yola çıkarak nasıl bir sonuca ulaşılabilir ?
A)Aynı olaylar ülkeleri farklı etkilemektedir
B)Selçuklular çok güçlü bir devlettir
C)Gazneliler iyi yönetilmemektedir
D)Selçuklular savaştan galip çıkmışlardır

9)İslamiyet ile gök tanrı inancı arasında bir çok benzerlik olduğunu gören Türkler kolayca Müslüman oldular.Ancak Tunk örf,adet ve geleneklerini de unutmadılar
Buna göre aşağıdaki sonuçlarından hangisine ulaşabiliriz ?
A)Türkler köklü bir kültüre sahipler
B)Türkler eski kültürlerini yenilediler
C)Türkler islamiyeti hemen benimsediler
D)Türklerin islamiyete büyük hizmetleri oldu

10)751 Talas savaşından sonra orta Asya’daki Çin etkisi sona erdi.Orta Asya’da Arap-İslam egemenliği başladı.Türklerde islamiyeti kısa sürede benimsediler
Yukarıdaki bilgiden nasıl bir sonuca ulaşabiliriz ?
A)Türkler islamiyeti sevdiler
B)Savaşların sosyal ve siyasi sonuçları vardır
C)Türkler kendi örf,adet ve geleneklerini kaybetti
D)Türklerin islamiyeti himaye etmeye başladılar

11-Bilimsel bir ara;tirma yaparken bilimsel aratirma basamaklarina dikkat edilmelidir.

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırma basamaklarından biri değildir?
A)Bulduğumuz bilgileri küçük kağıtlara not almalıyız.
B)Bilgiyi bulduğumuz kaynağı belirtmeliyiz.
C)Aldığımız bilgilere yorum eklememeliyiz.
D)Konuların dağalmamasına dikkat etmeliyiz.

12)Bir soruna getirilen çözümler hak , sorumluluk ve özgürlükleri aykırı olmamalıdır.
A)Sorun hiç yokmuş gibi davranmalıyız.
B)Sorunların çözümünde ilgili kurumlara baş vurmalıyız.
C)çözümlerimiz şiddet içeren tarzda olmamalıdır.
D)9çözümler farklı düşünceleri engellememelidir.

13)Sosyal bilgiler,çevresine duyarlı,demokrasiyi benimsemiş, kanunlara saygılı bireyler yetiştirmeyi amaçlar.

Aşağıdaki davranışlardan hangisi verilen bilgi ile uyumlu değildir?
A)çevrenin kirletilmesine tepki göstermek
B)İnsan haklarını ödev olara seçmek
C)Zamanında vergisini vermemek
D)Yaşama hakkına saygı duymak

14)Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün sosyal bilgilerin gelişmesine yaptığı katkılardan biri değildir?
A)Türk dil kurumu
B)Türk tarih kurumu
C)Geometri kitabını yazması
D)Tarih ve vatandaşlık konularında çalışması

15-Ülkerin konumu matematik ve coğrafi konumu olamak üzere ikiye ayrılır.
Aşağıdakilerden hangisi matematik konumla ilgili bir bilgidir?
A)Ülkemiz farklı ülkerin buluştuğu bir noktadır.
B)Ülkemiz orta enlemlerde yer almaktadır.
C)ülkemizde farklı iklim tipleri görülür.
D)Ülkemiz farklı yer şekillerine sahiptir.

16-Belirli bir yerin farklı ölçekli haritalarla çizdiğimiz zaman görülecek en önemli değişiklik aşağıdakileden hangisidir?
A)haritalardaki ayrıntı oranı değişir.
B)Haritanın çizim kalitesi değişir.
C)haritada bilgiler azalır.
D)haritada bilgiler artar.

1B 2A 3B 4A 5B 6B 7C 8A 9A 10B 11C 12A 13C 14D 15B 16A

Hakkında Veli Kuzu

243 yorum

  1. ben beğenmedim :( daha güzel olabilirmiş ve daha sor sanki 6. sınıf değil 2 sınıf gibi :D

  2. bence bu sorular çok ama çok kolay

  3. O kadar test çözdüm anneme gene yaranamadım arkadaş Sonra vay efendim bu çocuk niye böyle oldu :(

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.

x

Check Also

Öğretmenler Günü Program, Şiir, Konuşma ve Orotoya

………………………… İLKOKULU/ORTAOKULU 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMA PROGRAMI   1–  Açılış, 2-  ...

KPSS 27 yıllık CHP iktidarının sona erdikten sonra hangi parti gelmiştir. Cevabı

KPSS 27 yıllık CHP iktidarının sona erdikten sonra hangi parti gelmiştir. Cevabı ...