Başlangıç | Kutlama ve Etkinlikler | SOSYAL BİLGİLER 6.SINIF 3. ÜNİTE İPEK YOLUNDA TÜRKLER ETKİNLİK

Sitede Daha Çok Ne Yer Almasını İstersiniz?

Hakkında: Veli Kuzu

82 yorumlar

 1. YA İPEK YOLUNDA TÜRKLERDEN KARAHANLILAR İLE GAZNELİLER ARASINDAKİ EN ÖNEMLİ FARK NEDİR LÜTFEN ÇOK ACİL

 2. güzel olmuş teşekkürler

 3. ÇOK GÜZEL BİR SİTE ÇOĞU KİŞİ SORULARINA CVP BULABİLİR

 4. iğrenç bn bişi alamadım walla

 5. yaaa testleri sevmedim daha güzel şeyler yayınlayın lütfen =) sevgiller hoho

 6. ne olur nereden giriliyor bir söyleyin yaaaaa

 7. ya offffff .çok acil ipek yolunda türkler konusunu anlamadım lütfen yardım edin özeti yükleyinnnnnnnnn

 8. ipek yolundaki türkler oğuz kağanın çocukları türklerin dini inanışındna neyi etkilermiş nolur söleyin lütfennnnnn…

 9. OFFF YARIN İPEK YOLUNDAKİ TÜRKLERKONUSU PRFORMANSIMIZ VERECEM HEM HEYECAN HEM YETİŞTİRME RESİM YOKMU HİÇ BURADAYAH RESİM ARIYORUM MAVİKENT İLK ÖGRETİM OKULUNA SLM SÖYLÜYORUM ISPARTA

 10. MAVİKENT SİZİ ÇOK SEVİYORUM

 11. çalışma kitabından türk ordusu

 12. sosyal bilgilerden yazıtlardaki uygarlıklar ünitesi nerede bulan söylesin bulamıyorum

 13. oğuz kağanın çocukları:gün,ay,yıldız,gök,dağ , deniz

 14. ee daha başka neler var

 15. manyak oyun 22 lwl

  karahanlılar ve benzeri şeyleri söyleyin

 16. ya ben ipek yoluda türkler onun içinde bide ipek yolu var ders kitabında onu bulamadım yardımlarınızı isterim

 17. ÜNİTE 3: İPEK YOLUNDA TÜRKLER

  İpek Yolu: Çin’den başlayıp Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, İran üzerinden İstanbul’ kadar uzanan yola ipek yolu adını veriyoruz. Çin’den ipek ticareti yaygın olarak yapıldığı için yola bu ad verilmiştir.

  Türk Adının Anlamı Ve Kökeni:
  1-Ziya Gökalp’e göre; Töre kelimesinden gelir. Buna göre Türk: “Türeli=Nizamlı, geleneklerine bağlı” demektir.
  2- Danimarkalı Bilgin WAMBERY’e göre Türemekten (Türük) gelir. Buna göre Türk demek TÜREMİŞ, ÇOĞALMIŞ demektir.
  3- Kaşgarlı Mahmut’un “Divan-ı Lügatıt Türk” adlı eserinde Türk demek “OLGUNLUK ÇAĞI” demektir.
  4- Genel olarak Türk demek, GÜÇLÜ, KUVVETLİ manasında kabul edilir.

  – İlk Türklerin anayurdu Orta Asya’dır. Fakat zamanla çeşitli nedenlerle göç etmişlerdir.

  Göçlerin Sebepleri:

  1- Nüfus artışı ve toprakların yetersiz kalışı,

  2- Olumsuz iklim şartları(Kuraklık, şiddetli kışlar)

  3- Kendi aralarında ve diğer kavimlerle olan mücadeleler

  4- Salgın hastalıklar

  5- Türklerin Cihan hâkimiyeti düşüncesi.

  6- Çin’in baskı ve hileleri

  Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti)(Mö. 220-Ms.300)

  – Kurulduğu tarih kesin olarak bilinmemektedir. Tarihte bilinen İLK TÜRK DEVLETİ’dir.

  -** Bilinen ilk hükümdarı TUMAN (Teoman)’dır. Teoman’dan sonra yerine oğlu METE HAN geçmiştir.

  – Asya Hun devleti METE HAN zamanında en geniş sınırlarına ulaşmıştır.

  – Çinliler Türk akınlarına karşı koymak için ÇİN SEDDİ’ni yaptılar. *ÇİN SEDDİ; 2450 km uzunluğunda , 11 metre yüksekliğinde 7,5 m gerişliğinde kalınlığındadır.Yinede Türk akınlarına engel olamamıştır.

  – **Mete orduda 10’luk sistemi uyguladı. Günümüzde orduların çoğu daha bu sistemi kullanmaktadır.

  – Oğuz Kağan Destanını önemli destanlarıdır. Bu destandaki kişinin Mete olduğu sanılmaktadır.

  – Tarihte ilk defa bütün Türkleri tek bayrak altında toplayan Türk Devleti Asya Hun devletidir.

  – Büyük Hun Devleti VERASET SİSTEMİ ve ÇİN SİYASETİ nedeniyle Doğu ve Batı Hun Devleti diye ikiye ayrıldı. Batı Hunları ARAL GÖLÜ civarına göç etmek zorunda kaldılar. Doğu Hunları ise Kuzey ve Güney olarak ikiye ayrıldı. Ve daha sonra Çinliler tarafından ortadan kaldırıldı.

  Kavimler Göçü:

  – Hun Devleti yıkıldıktan sonra Çin baskısından kurtulmak için bazı Hun boyları İtil’in batısına geçerek Karadenizin kuzeyine göç ettiler. Bu göç sırasında önüne çıkan devletleri ya yönetimine aldılar yada onlarda ileri doğru kaçtı.

  – Tarihte devletlerin bu yer değiştirmesine “ Kavimler Göçü” denilmektedir.

  – Göç eden bu Türkler Avrupa Hun Devletini Kurdular..

  Kavimler göçünün sonuçları:

  – Roma İparatorluğunun çöküşü hızlandı.İmparatorluk 395’te ikiye ayrıldı.

  – 476’da batı Roma İmparatorluğu yıkıldı. Toprakları üzerinde birçok devlet kuruldu.

  -Avrupa’nın etnik çehresi değişti.Yeni topluluklar ortaya çıktı.

  – Avrupa bir karışıklık dönemi yaşadı

  -Günümüz Avrupa devletlerinin temelleri atıldı.

  -Avrupada feodalite dönemi başlamıştır.

  -Avrupa Türk kültürüyle tanıştı.Balkanlarda Türk devletleri kuruldu.

  ** Feodalite (Derebeylik): Zengin toprak sahibi olan kişilerin oluşturduğu sistemdir. Toprakta çalışan köylüler toprakla birlikte alınıp satılabilirdi.

  AVRUPA HUN DEVLETİ

  – Kurucusu Balamir Han’dır.

  – Anadolu’ya ilk Türk akınları bu dönemde olmuştur.

  -Atilla döneminde Bizans vergiye bağlanmıştır.

  -Batı Roma üzerine sefer yapılmış, fakat Papanın Hıristiyan dünyası adına Roma’yı kendilerine bağışlamalarını istemesi üzerine buranın alınmasından vazgeçilmiştir.

  -Fransa üzerine düzenlenen Galya seferi Batı Roma’yı yalnız bırakmaya yöneliktir.

  GÖKTÜRKLER

  – Bumin Kağan 552’de Göktürk devletini kurdu. – Ötügen başkent olmuştur.

  – **Türk adını kullanan ilk devlettir.

  -Göktürk adı Göktürk yazıtlarında Kök-Türk şeklinde yazılmıştır.

  – Bumin Kağanın ölümünden sonra iktidar mücadeleleri başladı.

  – Çinliler bu mücadeleyi körükleyince Göktür kağanlığı iyice zayıfladı.ve siyasi birligi bozuldu.630 yılında yıkıldı.

  II.göktürk devleti

  – Kutluk Han 681 den itibaren Göktürkleri yeniden bir araya getirerek 2. Göktürk Devleti kuruldu.Bu devlete bu nedenle Kutluk Devleti de denilmektedir

  .-Bu devlet en parlak dönemini Bilge Kağan, Kültigin veVezir Tonyukuk zamanındadır.

  -Devletin zayflaması üzerine Türk boylarından Basmıller, Karluklar ve Uygurlar isyan ederek 742 yılında yıkıldı.

  -** Göktürklerden günümüzü kalan en önemli eser Orhun Yazıtlarıdır(Göktürk Kitabeleri). Bu kitabeler Bilge Kağan, Kültigin Kağan ile vezir Tonyukuk adına dikilmiştir.

  -** Bunlar yazılı ilk Türk belgeleridir. Orhun alfabesi ile yazılmıştır.

  -** Bu yazıtları Danimarkalı Wilhem Thomsen (Vilyım Tamsın) çözmüştür.

  UYGUR DEVLETİ:

  – Karluk ve Basmiller’le birleşerek II. Göktürk Devletini yıkan UYGURLAR Orhun bölgesinde UYGUR

  DEVLETİ’ni kurdular.(745) Kurucuları KUTLUK BİLGE KÜL KAĞAN, merkezleri Ordubalık (Karabalsagun)’dur.
  – Uygurlar Yerleşik hayata geçen ilk Türk topluluğudur.
  – Manihizm’e inandılar. Bu inanışta et yemek günah sayıldığı için vücut yapıları değişti. Ve savaşçı güçlerini kaybettiler.
  -18 harfli Uygur Alfabesini hazırladılar.
  – Cengiz Han’ın egemenliğine girmelerine rağmen medeniyette geliştiklerinden Moğollar’ı devlet teşkilatı, ticaret, bilim, sanat, alfabe gibi konularda etkilediler.
  -Moğolların Türkleşmesinde önemli bir rol oynadılar. (Özbek ve Çağatay Türkleri)
  -İlk Müslüman Türk Devleti Karahanlılar’la savaştılar.(Sebep Uygurların Budizmi, Karahanlıların İslamiyeti yaymak istemeleri.)
  -Tahta harflerden MATBAA’yı oluşturdular, pamuktan KAĞIT yaptılar.
  – Kırgızlar tarafından 840 yılında yıkıldılar.

  Türklerin Müslüman Olmaları
  :

  – Araplarla Çinliler arasında yapılan “Talas Savaşı”nda Türkler Arapları desteklemişlerdir. Araplar savaşı kazanmıştır.

  – Bu savaştan sonra Türkler İslamiyet’e geçmeye başladı.

  -İlk Müslüman olan Türkler, Karluk, Yağma ve Çiğil boylarıdır.

  – Devlet olarak; İlk Müslüman Türk devleti Karahanlılardır.

  KARAHANLILAR

  -Uygurların yıkılması ile Karluklar, Çiğil ve Yağma Türkleri ile birleşerek Karahanlılar Devleti’ni kurdular (840).

  -** İlk Müslüman Türk devletidir.

  -Satuk Buğra Han, İslamiyeti kabul etti. Karahanlılar, 960 yılından itibaren Müslüman bir Türk devleti haline geldi.

  Karahanlılar, iç karışıklıklar sonunda doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrıldı. Doğu Karahanlılar Karahitaylılar tarafından ortadan kaldırıldı (1211 ). Batı Karahanlılar ise Harzemşahlar tarafından yıkıldı (1212).

  **** Kaşgarlı Mahmut “Divan_ı Lügâti Türk” adlı eseri yazmıştır. Amacı Türkçenin Arapçadan zengin bir dil olduğunu anlatmak ve Türkçeyi öğretmek için yazmıştır.

  -**** Yusuf Has Hacip “Kutadgu Bilig” adlı eseri yazmıştır.Kutadgu Bilig Mutluluk Bilgisi anlamına gelir. Bu öğüt ve ahlak konusunda bilgiler verir. İnsanların iyi olması için neler yapması gerektiğini anlatır.

  GAZNELİLER

  – Alp Tigin Saman oğulları Devleti’nde hassa komı idi. Horasan’a vali olarak atandı. Bu görevden alınması üzerine Gazne’ye gitti. Yerli hanedanı devirerek bağımsız bir beylik kurdu. Başlangıçta Saman oğullarına bağlı olarak yaşadılar. Bu devletin yıkılmasından sonra bağımsız oldular.

  – Ceyhun’a kadar uzanan topraklar, Gaznelilerin eline geçti.

  – Gaznelilerin en parlak dönemi Sultan Mahmut (Gazneli Mahmut) devridir.

  – Sultan Mesut, Büyük Selçuklularla Dandakan Savaşını yaptı ve yenildi. Bu savaştan sonra Selçuklular resmen kuruldu.

  – Gazneliler savaşlarda filleri kullanıyordu. Buda karşı orduların dikkatini dağıtıyordu.

  BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ:

  – Selçuk Bey kendine bağlı Oğuz boylarını toplayarak Cend şehrine yerleşti. Fakat bu dönemde Selçuklular devlet olarak kurulmadı.

  – Çagrı ve Tuğrul kardeşler ülkenin başına geçtikten sonra, 1015 ten itibaren Anadolu’ya akınlar düzenlediler.

  – Çağrı bey 1040 yılında Gaznelileri Dandanakan Savaşında yenince Büyük Selçuklu devleti resmen kuruldu.

  – Tuğrul bey adına para bastırdı, hutbe okuttu. Bunlar bir kişinin sultan olması için yapardı.

  – Malazgirt Savaşı (1071):

  – Anadolu’ya akınlar düzenleyen Selçuklu hükümdarı Alparslan ile Bizans İmparatoru Romanos Diyagones (Romen Diyojen) arasında yapıldı. Selçuklular bu savaşı kazandı.

  – Malazgirt Savaşı’nın önemi:

  1- Anadolu’nun kapısı Türklere açıldı.2- Anadolu’da Türk Devletleri Kurulmaya başladı.

  ** Nizamülmülk Selçukluların en ünlü veziridir. Çok iyi devlet adamıdır. Aynı zamanda dönemin üniversitesi sayılan “Nizamiye Medreselerini” kurdu. Ayrıca “Siyasetname” adlı eser yazmış. Bu eserde devlet işlerinin nasıl olması gerektiğini anlatmıştır.

  – Büyük Selçuklular Karahitaylılar ile yapılan Katvan Savaşından sonra yıkılma sürecine girdi.(1141). Sulatn Sencer’in 1157 yılında ölmesi ile yıkıldı.

  ESKİ TÜRK TOPLUMUNDA GELENEK VE GÖRENEKLER:

  – İlk Türk devletlerinde bir çocuk kahramanlık göstermeden ad konmazdı.

  – İlk Türklerde ülke hanedan (sultan) ailesinin ortak malı sayılırdı.

  – İlk Türklerde hükümdarın eşine Hatun denirdi.

  – ilk Türk Devletlerinde devlet işleri Kurultay (Toy ) adı verilen mecliste görüşülürdü.

  – İlk Türk devletlerinde ölüler “Yuğ”adı verilen cenaze törenleri ile gömülürdü.

  – Ölüler “Kurgan” denilen mezarlara gömülür, öldürdükleri düşman sayısı kadar mezarlarına “Balbal”denilen taşlar dikerlerdi.

  – İlk Türklerde müzik önemli yer tutardı. Kopuz önemli müzik aletidir.

  – İlk Türk devletleri Şamanizm dini başta olmak üzere Manehizm, İslamiyet, Hıristiyanlık, Musevilik gibi dinlere inandılar. Daha sonra İslamiyet hızla yayıldı. Nedeni İslamiyet’in kendi inanışlarına yakın olması nedeniyle hızla yayıldı.

  – Nevruz bahar bayramıdır. Selçuklulardan itibaren Osmanlılar ve günümüzde kutlanır. 21 mart baharın başlangıcı sayılır.

 18. bura da sadece konu anlatımı var yaaaaaaaaaaa üffffff ama konuya ihtiyacı olan için de iyi

 19. ne demişki

 20. çalışma kitabı cevapları dioz bu çıkıyo ….:S

 21. barbarosta olan kişiler sf 95 bn bolum deki ilk soru diom çıkana bak yaaa salkmı neeee bunlar offffffffff!!!!

 22. sanem fazla konuşma!!!!!!!!!!1

 23. Cok tesekkur ederim yazdiklariniz icin cok iyi anladim konuyu :))

 24. güzel insanları bilgilendirmeniz çok iyi

 25. yaa gerçekten müthiş bir site söylemesi ayıp benim sosyalim pek iyi değil ama gerçekten anlamadıklarımı burdan en azından %50 sini anladım herkese tavsiye ederim müthiş ya aradığım soruların cevaplarını alabiliyorum bu arada en iyi dersim de fen ve matematik

 26. çok güzel :)

 27. ya ben bu konuları bilmiyorum 6.sınıfa gidiyorum ama biri güzel anlatsın nolur yaa sınavdanda 45 aldım zaten yardımınıza ihtiyacım var arkadaşlarım….

 28. yha pazartesi sınavım var ama boguldummm offfffff…
  3. ünite çok sıkıcı gerçekten…………….:<<<

 29. ayrıca sudenur maviye katılıyorum…

 30. üfff sosyalci performans olarak bulmaca yap dedi çok yardımcı oldunuz xd

 31. karahanlılar ilk müslüman türk dewleti gaznalilarde ilk sultan ünvanı olan gazneli mahmut var deil mi???????????

 32. bence sosyal sınavı olanla bu konuları çalışsın artı ben bir şey biliyorum öğretmenlerin yüzde 69.7 sosyal bilgiler sitesinde sınav yapıyor …

 33. bence fazla güzel degil benim için önemli olan konu anlatılması bence insan böyle daha iyi anlar……………

 34. yuduma katılıyorum ayrıca bnm istediğim soru ve cevapLaR çünqü şuo aNn PerFormans yapamm gereqL! ? :”I

 35. ya bu konudan hibir şey anlamadım hiç de sevmiyorum sınavdan kesin 0 alacağım

 36. bence çok güzel bir konu. süper

 37. çok zor ya bu konu

 38. lütfen sakin olalım

 39. güzel idare eder de görsel olsa iyi olur du…… ama yine de çok güzel….

 40. 2 tane yorum yapmıştım onlar ne oldu

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.