Başlangıç | Ders Notları | Sosyal bilgiler ders kitaplarında öğrenme yöntemlerine ilişkin makale

Sosyal bilgiler ders kitaplarında öğrenme yöntemlerine ilişkin makale

Eğitim, bireylerin davranışlarını biçimlendirme ve değiştirme süreci olarak tanımlanabilir. Bu sürecin merkezinde, davranışlarında değişiklik oluşturulacak olan birey yani öğrenci bulunmaktadır. Öğrencilerin davranışlarında değişiklik yapabilmek için bir çok öğretme stratejisi kullanılabilir. Bu stratejiler kullanılırken uyulması gereken kurallar vardır. Öğretmen bu kurallara dikkat ederek öğrencilerinin öğrenmesini gerçekleştirmeye çalışır. Fakat öğrenmenin gerçekleşebilmesi için öğretmenin gayretleri tek başına yeterli olmayabilecektir. Asıl olan öğrencinin öğrenme işine bizzat kendisinin girmesidir.
Öğrencinin öğrenme işine katılması öğrenme stratejilerini ne kadar bilebildiğine
ve bu stratejileri ne kadar uygun olarak kullanabildiğine bağlıdır. Öğretme
stratejilerinin kullanılması kadar, öğrenme stratejilerinin de bilinip uygulanması,
öğrenmenin gerçekleşmesinde önemli unsurların başında gelmektedir. Öğrenmenin gelişigüzel olmasını
engelleyen eğitim kurumlarıdır. Eğitim kurumlarında kazandırılacak olan
öğrenmeler belli bir plan ve program çerçevesinde gerçekleştirilir (Akyürek Tay
2002: 3-4). Eğitim faaliyetleri, eğitim programlarıyla düzenlenmekte ve geliştirilmektedir. Bir eğitim programının
genel olarak dört temel özelliği taşıması
gerektiği söylenebilir. Bunlar;
a)yetiştirilecek olan bireylerde gözlenmesi
istenilen hedefler, b) hedeflere ulaşmak için
gerekli olan içeriğin seçilmesi ve
düzenlenmesi, c) hedeflere ulaşmak için
gerekli olan öğrenme-öğretme süreci yani
eğitim durumları, d) belirlenen hedeflere
ulaşma derecesi yani değerlendirme olarak
ifade edilebilir.

http://www.kefad.gazi.edu.tr/2005.1/209-225.pdf.pdf

Sitede Daha Çok Ne Yer Almasını İstersiniz?

Hakkında: Veli Kuzu

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.