Başlangıç | Etiket Arşivleri: 5.sınıf sosyal bilgiler

Etiket Arşivleri: 5.sınıf sosyal bilgiler

5.SINIF SOSYAL BİLGİLER 7.ÜNİTE: BİR ÜLKE, BİR BAYRAK

7.ÜNİTE: BİR ÜLKE, BİR BAYRAK Toplumsal hayatta değişik kurallar vardır. Bu kurallara uymazsak toplumsa çeşitli sorunlar ortaya çıkar. Bu kurallara uyacağımızı biliriz, uymazsak ceza alacağımızı biliriz, uymayan arkadaşlarımızı uyarırız. Kurallar ikiye ayrılır: A) YAZILI KURALLAR: Hukuk kurallarıdır. Yaptırım gücü daha fazladır. Yazılı kurallara uymak yasal bir zorunluluktur. Bu kurallar yasa …

Devamı »

5.Sınıf Sosyal Bilgiler Marmara Bölgesi Ekonomik Faaliyetler

MARMARA BÖLGESİNİN EKONOMİK FAALİYETLERİ: Türkiye’deki üç iklim tipinin de görüldüğü Marmara Bölgesi ekonomik faaliyetler bakımından çeşitlilik gösterir. Tarım ve hayvancılığın yanı sıra ulaşım rahatlığı nedeniyle sanayi ve ticaret de oldukça gelişmiştir. Coğrafi bölgelerimiz içerisinde yükseltisi en az olan bölgemizdir. Ekili dikili arazi oranı %30’dur. Ormanlık alan oranı %11,5’tir. Yüz ölçümüne …

Devamı »

5.Sınıf Sosyal Bilgiler Ürettiklerimiz Ünitesi

İnsanlar, hayatlarını devam ettirebilmek için çeşitli faaliyetlerde bulunurlar. Bu faaliyetlerin başında tarım, sanayi ve maden ürünleri üretimi gelir. Bu işlerin tamamına ekonomik faaliyetler denir.    Yurdumuzun ekonomik faaliyetlerinden bazıları şunlardır: 1-Tarım 2-Hayvancılık 3-Sanayi 4-Madencilik 5-Ormancılık 6-Turizm 7-Balıkçılık vb. 1-Ege Bölgesi      Kıyı kesimlerinde verimli ovalar vardır. Akdeniz ikliminin görülmesi ve akarsuların bol …

Devamı »

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNİN EKONOMİK FAALİYETLERİ

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNİN EKONOMİK FAALİYETLERİ: Bölgenin ana geçim kaynağı tarımdır. GAP(Güney Doğu Anadolu Projesi)’ın tam anlamıyla uygulamaya girmesiyle tarım ürünlerinde de artış sağlanacaktır. Kırmızı mercimek, Antep fıstığı, kırmızı biber, ve karpuz bölgedeki önemli tarım ürünleridir. Sulamanın sınırlı olduğu yerlerde buğday, arpa, kırmızı mercimek, tütün tarımı yapılırken sulamanın yeterli olduğu yerlerde …

Devamı »

5.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem Test

SORULAR S1- Ülkemizdeki bazı tarihî eserler, bulundukları şehirlerle aşağıda eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A) Selimiye Camisi                             Edirne B) İshak Paşa Sarayı                           Ağrı C) Artemis Tapınağı                           İzmir D) Milet Antik Tiyatrosu                    Muğla S2- Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Aşağıdakilerden hangisi bu hakkımızın …

Devamı »

5.Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Yazılı

………………………………………OKULU  SOSYAL BİLGİLER 5. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI 1)…………………..,ortak bir amacı olan insanların bir araya gelmesiyle oluşan,aralarında işbirliği Ve görev paylaşımı olan topluluktur.         Verilen cümlede noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A)topluluk         B)grup              C) sorumluluk         D)Rol 2)Aslı  5. Sınıf öğrencisidir.Okulun voleybol takımında oynamaktadır.Hafta sonları kardeşi Ali ve teyzesinin kızı …

Devamı »