cem sultan olayı video

Cem Sultan Olayı ve Ölümü

Eylül 7, 2012 | Veli Kuzu

Sultanı Fatih Sultan Mehmed‘in oğlu Cem Sultan 23 Ocak 1459 tarihinde Edirne Sarayı’nda doğmuştur.Cem, dört yaşına geldiğinde çeşitli hocalardan dersler almaya başladı. Kastamonu Sancakbeyliği’ne daha sonra da Konya Valiliği’ne ataması yapıldı. Fatih Sultan Mehmet’in ölüm haberi hem Cem Sultan’a hem de  Amasya’da sancakbeyi olan ağabeyi Şehzade Bayezid’e ulaklar vasıtasıyla gönderildi.
Bütün bunlardan sonra Cem Sultan, babasının meşhur Kanunnâme’sine koydurttuğu “Her kimesneye evlâdımdan saltanat müyesser ola karındaşlarını nizâm-ı âlem için katletmek münasiptir. Ekser ulemâ dahi bunu tecviz etmişlerdir…” hükmü gereği öldürüleceğinden emin olduğundan, Konya civarında toplandığı bir miktar askerle Bursa’ya doğru ilerledi.Yapılan savaşı Cem Sultan kazanır.Bursa da Cem Sultan burada padişahlığını ilân ederek adına hutbe okutup para bastırdı ve çeşitli fermanlar yayımladı.Burada yaklaşık 2 hafta saltanat sürdükten sonra Cem Sultan devleti ikiye bölmek istedi ve kan dökülmesin dedi.II Beyazıd bunu kabul etmedi.Yapılan ikinci savaşı Beyazıt yendi.Cem sultan Konya’ya ve giderek daha gerilere çekildi. Daha sonra kutsal toprakları ziyaret etti.

Cem Sultan Haçtan sonra tahtı ele geçirme amacından vazgeçti.Haç dönüşünde Kahire civarında telkinlere inanarak tekrar şansını denedi.Yapılan savaşı tekrar kaybetti.Cem Sultan bu kezde başarısız olunca Balkanlarda başarılı olacanı inanarak Balkanlara geçebilmek için Rodos Şövalyelerini kullanmayı planladı.

Yapılan karşılıklı anlaşmalar sonucu Cem Sultan Roma‘ya götürülürAvrupanın çeşitli şehirlerinde bulunur..Tek amacı Mısır’da kalan Ailesini ve annesini görmektir. Beyazıd Cem Sultan’nın bakım masrafı olarak binlerce altın haraç ödemektedir.Bir çok yerden Papa’ya baskı gelir. Cem Sultan ve Papa suikast girişimleri olur. Fransa’nın ısrarla Cem Sulta’nı isemesi sonucu Papa Cem Sultan’ı Fransa’ya gönderir.Yolda Cem Sultan hastalanır ve ölür. Papa tarafından zehirlendiği tahmin edilmektedir. Devamını okuyun »