Anasayfa 2 Etiket Arşivi: eğitim

Etiket Arşivi: eğitim

Öğrencilere Kazandırılması Gereken Değerler Eğitimi

ÖGRENCİLERE KAZANDIRILMASI GEREKEN, DUYGU, DÜŞÜNCE, BİLGİ, ERDEM,                                                                  TECRÜBE VE DAVRANIŞLAR İnsan açısından eğitimin gayesinin ne olması gerektiği sorusu eğitimciler arasında her zaman tartışılan konulardan birisi olmuştur. Bu tartışmalarda üç nokta ön plana çıkmıştır: İnsanın zihnini ve düşünme kabiliyetini geliştirmek, duygu ...

Devamını Oku »

Eğitim alanında yapılan inkılaplar kısa bilgi

EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA İNKILAP HAREKETLERİ : Eğitim alanında yapılan inkılapları aşağıda konu başlıklarını verdikten sonra tek tek açıklama yapılmıştır. Kronolijik yardım için bu yazımızı okuyabilirsiniz. 1. Tevhid-i Tedrisat Kanunu 2. Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun  3. Yeni Türk Harflerinin Kabulü  ...

Devamını Oku »

Eğitim Sisteminde Olması Gerekenler.!

Şimdi gelelim asıl konumuza, Eğitim Sistemi bana göre Böyle olmalı ! Neden mi? Okuma-Yazma oranının düşük olması, Anti-okul düşüncesinin var olması, Ders Çalışma isteğinin olmaması, Başarısızlık ve İşsizlik gibi sebeplerin en büyük örneği Eğitim sisteminin bana göre çok düşük seviyede ...

Devamını Oku »

Sevginin Eğitime Olumlu Etkisi

Sevmek, duyguları ve hisleri olan insanların ortak özellikleridir. Duygulara ortak olmak, sevinçleri paylaşmak, gözyaşlarını bölüşmek eğitimdi önemli izler bırakır. Sevinci yüzünde, hüznü kalbinde olan ak yürekli eğitimcilerin ak düşünceleri ile ak bir neslin oluşması zor değildir. Bilginin hızla yayıldığı günümüzde ...

Devamını Oku »

Eğitimi Destekleyen Güçler

Hızlı bir değişimin gerçekleştiği dönemlerdeyiz, ilk çağlarda kas gücüyle topluma hakim olan bir anlayış, yerini ekonomide güçlü olan zenginlere kaptırdı. Bilgisayar ve teknolojinin gelişmesiyle zenginler, yerlerini bilgili insanlara bıraktı. Günümüzde ise, bilgisayar en çabuk ulaşabilen, bilgi üreten ve pazarlayan bir ...

Devamını Oku »

Çocuk Eğitiminde Ortamı Verimli Hale Getirmek

Ortamı Verimli Hale Getirmek Başarılara ulaşabilmek için tüm çalışmaların zamanında ve yerinde yapılması esastır. Başarılı sonuçların alınması; zengin laboratuarların, donanımların ve her bilim dalına ait materyalin bol olmasına bağlıdır. Öğrenci için de başarı ulaşılması zor bir sonuç değildir. Yeter ki ...

Devamını Oku »

Çocuk Eğitiminde Annenin Etkisi

Eğitimde Annenin Etkisi Annelerin çocuk eğitiminde yeri ve payı büyüktür. Beşiği sallayan el, dünyaya hükmeder. Sözü annenin kuşakların oluşumundaki etkisini en güzel şekilde açıklamaya yeterlidir. Çocukların en fazla gördüğü ve beraber yaşadığı kimseler annelerdir. Çocuğun en yakını ve üzerinde en ...

Devamını Oku »

Ailede Eğitim Metotları

Ailede Eğitim Metotları Eğitim , kişinin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla amaçlı olarak istenilen değişikliği meydana getirebilme sürecidir. Bu süreçte kullanacağınız metotlar ne kadar çoksa, sıkıntılar o denli azalacaktır. Eğitimde metotları sadece cahiller inkâr eder. Metotlarınız zengin ve çok yönlü, sıkıntılara ...

Devamını Oku »

Eğitimde ailenin etkisi

Toplumların temeli, millettir. Milletin temeli insandır, insanların temeli de eğitimdir. Eğitimin temeli ise, insan sevgisi ve güzelliklerdir. Milletleri oluşturan, aileler topluluğudur. Anne, baba ve çocuklardan oluşan topluluğa da aile denir. Aile, sıcak ilişkilerin en kuvvetli olduğu kurumdur. Eğitim ailede başlar ...

Devamını Oku »