güney cephesinin kapanmasını sağlayan antlaşma

Kurtuluş Savaşında Güney Cephesi

Ekim 9, 2008 | Veli Kuzu

Güney Cephesi

İngilizler, Mondros Ateşkes Anlaşması’ndan sonra Musul, Antep, Urfa ve Ma-raş’ı işgal ettiler. Buralardaki halkın kutsal inançlarına ve onuruna dokunacak dav­ranışlarda bulunmadıklarından dolayı Kuvayımilliye birliklerinin silahlı direnişi ile karşılaşmadılar. İngiltere ve Fransa, daha sonra kendi aralarında yeni bir antlaş­ma imzalayarak işgal bölgelerinde değişiklik kararı aldılar (15 Eylül 1919). An­tep, Urfa ve Maraş’ı İngilizlerden teslim alan Fransız birlikleri içinde, Fransız üni­forması giymiş Ermeniler de bulunmaktaydı.

Ermeniler, bölgedeki Türklere, giderek artan zulüm ve işkence uygulamaya başladılar. Ermeni saldırılan karşısında bölge halkı da silahlı direniş başlattı. Sivas Kongresi’nin ardından oluşturulan Temsil Heyeti, halkı teşkilatlandırması için bölgeye subaylar yolladı. Türk milleti, bu subayların öncülüğünde Fransızlara kar­şı direnişlerini artırdılar. Devamını okuyun »