Başlangıç | Etiket Arşivleri: kanun

Etiket Arşivleri: kanun

1739 sayılı milli eğitim temel kanunu son hali özeti

1739 sayılı milli eğitim temel kanunu son hali özeti 1739 – Milli Eğitim Temel Kanunu Türk Milli Eğitim Sisteminin Genel Yapısı I – Örgün ve yaygın eğitim: Örgün eğitim, okul öncesi eğitimi, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarını kapsar. II-Yaygın eğitim, örgün eğitim yanında veya dışında düzenlenen eğitim faaliyetlerinin tümünü kapsar. …

Devamı »

Son haliyle 222 sayılı kanun kısa özet

İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU 222 Zorunlu ve parasızdır. Devlet okullarında Zorunlu ilköğretim yaşı 6-13 İLKÖĞRETİM TEŞKİLATI Mecburi olanlar İlköğretim okulları gündüzlü pansiyonlu yatılı gezici ilköğretim okulları Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslar Özel eğitime muhtaç çocuklar için kurulacak okullar ve sınıflar İsteğe bağlı olanlar Okul öncesi eğitim kurumları Tamamlayıcı sınıflar …

Devamı »

MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU 1739 KISA ÖZETİ

MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU 1739 BU KANUN: Türk Milli eğitiminin düzenlenmesinde esas olan amaç ve ilkeler eğitim sisteminin genel yapısı öğretmenlik mesleği okul bine ve tesisleri eğitim araç ve gereçleri ve devletin eğitim ve öğretim alanındaki görev ve sorumluluğu ile ilgili temel hükümleri bir sistem bütünlüğü içinde kapsar. Genel Amaçlar …

Devamı »

DEVLET MEMURLARI KANUNU DİSİPLİN CEZALARI

DEVLET MEMURLARI KANUNU DİSİPLİN CEZALARI   DİSİPLİN CEZASI CEZA GEREKTİREN HALLER AÇIKLAMA                       UYARMA a)  Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, …

Devamı »

EKONOMİ VE SOSYAL HAYAT FEODALİZM VEYA DEREBEYLİK

EKONOMİ VE SOSYAL HAYAT FEODALİZM  VEYA  DEREBEYLİK Roma imp. nun yıkılmasından güçlü ulusal monarşilerin ortaya çıkmasına kadar olan sürede, Avrupa’da feodalizm hakimdi. Ticaretin tekrar canlanması ile temelleri sarsılan feodalizmin son kalıntıları Sanayi İnkılabı ile tamamen yok olmuştur. Feodal düzenin siyasi yapısı: Kral ( İmp. ) Krala bağlı soylular Serf ( …

Devamı »