Başlangıç / Etiket Arşivi

Etiket Arşivi

1.Dünya Savaşı Öncesi Osmanlı İmparatorluğunda Siyasi Olaylar

1.Dünya Savaşı Öncesi Osmanlı İmparatorluğunda Siyasi Olaylar Trablusgarp Savaşı : Fransa ve İngiltere, Dünyanın en önemli kısımlarını paylaşmışlar ve İtalya’yı düşünmemişlerdi. İtalya da, Trablusgarp ve Bingazi’yi hedeflemişti. Osmanlı Devleti’ne , bu iki yerin kendisine terk edilmesini isteyen bir ültimatom verdi. Buna cevap verilmeyince İtalya, Osmanlı Devleti’ne savaş ilan etti. İtalyan …

Daha Fazlasını Oku

Osmanlı Devleti Toplumsal Yapı

Osmanlı devletinde halkın yüzde doksana yakınının Müslüman olması Osmanlı devletinin toplum yapısının da o yönde ilerlemesine neden olmuştur. Sosyal yaşantının her yerinde İslami bakış açısının varlığını görmek mümkündür. Devlet şeriat ile idame ettirilir. Şeriatın devamlılığını sağlayan ise hükümdardır. Devletin varlığını devam ettirmesi ve askerini güçlü tutması ancak huzurlu bir ortam …

Daha Fazlasını Oku

Yavuz Sultan Selim

Yavuz Sultan Selim(1512-1520) Fatih döneminde beliginleşen kara ve deniz ticaret yollarını kontrol altına alma siyaseti II.Bayezid’den sonra tahta geçen Yavuz Sultan Selim döneminde de devam etti. Yavuz döneminde en önemli gelişme “Mısır’ın” Osmanlı topraklarına katılması oldu.(1517) Suriye’nin Osmanlı hâkimiyetine girmesiyle Hindistan’dan başlayıp Doğu Akdeniz limanlarına ulaşan ünlü Baharat Yolu’nun kontrolü …

Daha Fazlasını Oku

Kaabız Olayı

Padişah Kanuni Sultan Süleyman İstanbul’a döndüğünde İranlı bir molla ile karşı karşıya kalır.Mollanın adı Kaabız’dır.Kaabız  Peygamberimizi küçültücü sözler söylüyor bunda kendince ayetler hadislerle kanıtlamaya çalışıyordu. Hz İsa’nın Peygamberimizden üstün olduğunu savunan bu adamın ağzı çok iyi laf yapıyordu. Kimse onun tezlerini çürütemiyordu. Bir gün yakalanır ve kadılarla yapılan mahkeme sonucunda …

Daha Fazlasını Oku

1.Murat Dönemi

3-I.Murat (1359-1389); Orhan Beyin ölümünden sonra oğlu I.Murat tahta çıktı ve İstanbul’a kadar uzanan Trakya topraklarını aldı. İstanbul ile bağlantısı kesilen Edirne’yi fethetti. Edirne’yi de alan Osmanlı Balkanlarda Filibe ve Gümülcineyide alarak yoluna devam etti. Buralara Anadolu’dan gelen Türkler yerleştirildi ve buraların Türkleşmesi başladı. Bu durum Anadolu’daki diğer beyliklerin hoşuna …

Daha Fazlasını Oku

Osmanlı Devleti Himayesi Altındaki Devletlerin İsimleri ve Kaç Sene Himaye Altında Yaşadıkları

700 yıldan fazla Osmanlı Devleti 3 kıtada hüküm sürmüştür. Bu mertebeye ulaşan nadir devletlerdendir.Fakat temiz bir sicille bu mertebeye ulaşan tek devlettir.Aşağıda Osmanlı Devleti himayesi altında yaşamış olan devletlerin isimleri ve yanlarında da kaç sene Osmanlı himayesinde yaşadığını gösteren veriler göreceksiniz .Bakıpta gurur duymamak elde değil. 01. TÜRKİYE (…...) 02. …

Daha Fazlasını Oku

Osmanlı Arması ve Açıklaması (Anlamı) Nedir?

OSMANLI ARMASININ SIRRI 1- Tuğranın etrafındaki güneş motifi, padişahın güneşe benzetilmesinden ileri gelir 2- II. Abdülhamit’in tuğrası 3- Sorguçlu serpuş: Osman gaziyi ve tahtı temsil eder4- Yeşil Hilafet sancağı5- Süngülü tüfek: Nizam-ı Ceditle birlikte Osmanlı ordusunun asıl silahı olmuştur 6- Çift taraflı teber 7- Toplu tabanca 8- Terazi: şeşper ve …

Daha Fazlasını Oku

OSMANLI DA ASKERİ ALANDA ISLAHATLAR

ASKERİ ALANDA ISLAHATLAR: Sekban-ı Cedid Ordusu kuruldu. Alemdar Mustafa Paşa kurdu. Yeniçerilerin isyanıyla bu ordu kapanıyor Alemdar Paşa öldürülüyor, Böylece engellerden biri ortadan kalkıyor. EŞKİNCİ OCAĞI kuruldu. II. Mahmut kurdu. Yeniçeri Ocağı 25 Haziran 1826 yılında kaldırıldı. Bu olaya Vakay-i Hayriye ( Hayırlı Olay) denir. Bu Olayla; II. Mahmut Ulemayı …

Daha Fazlasını Oku

Osmanlı Devleti Hastanesi Darüşşifa

DEVRİN MODERN HASTANESİ: DARÜŞŞİFA Darüşşifalar poliklinikler, eczane, kiler, özel diyet mutfağı, hasta koğuşları ve personel odaları gibi bölümlerden oluşmaktaydı. Darüşşifalarda iç mekânın aydınlık ve havadar olmasına dikkat edilirdi Hasta odaları, bir merkez çevresinde toplanır ve az personelle hizmet verilmesi amaçlanırdı. Personel tüm odaları kolaylıkla gözetleyebilir ve gerektiğinde acil olan hastaların …

Daha Fazlasını Oku

1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı 93 Harbi Nedenleri ve Sonuçları

93 Harbini Osmanlı iç meselelerine ve dış etkenlerine bağlı olarak değerlendirmek gerekir.Osmanlı’nın iç meselelerinde 1856 Paris Antlaşmasından sonra idarede batıya yönelmiş ve batı sistemine geçmeye çalışıyordu. 1864 te Vilayet nizamnamesi alınmıştır.Fakat devlet homojen bir yapıda olmadığından Vilayet sistemine geçişte başarılı olmamıştır. Vilayet nizamnamesi ile şu sorunlar ortaya çıktı. : a-Vilayet …

Daha Fazlasını Oku