Başlangıç | Etiket Arşivleri: osmanlı padişahları

Etiket Arşivleri: osmanlı padişahları

Yavuz Sultan Selim

Yavuz Sultan Selim(1512-1520) Fatih döneminde beliginleşen kara ve deniz ticaret yollarını kontrol altına alma siyaseti II.Bayezid’den sonra tahta geçen Yavuz Sultan Selim döneminde de devam etti. Yavuz döneminde en önemli gelişme “Mısır’ın” Osmanlı topraklarına katılması oldu.(1517) Suriye’nin Osmanlı hâkimiyetine girmesiyle Hindistan’dan başlayıp Doğu Akdeniz limanlarına ulaşan ünlü Baharat Yolu’nun kontrolü …

Devamı »

Kanuni Sultan Süleyman

Kanuni Sultan Süleyman(1520-1566) Kanuni’nin ilk yaptığı işlerden biri 1520’de Rodos’a aldı ve buradaki şövalyeler Malta Adası’na çekildiler. Bu dönemde Osmanlılar yalnız karada değil denizlerde de gücünün zirvesine çıkmıştır. Bu dönemdeki Türk Denizciliğinin ünlü isimleri bu dönemde yetişmiştir; Barbaros Hayreddin Paşa(1538),Akdeniz’in en güçlü donanmasının başında bulunan Andrea Doria(andre dorya)’yı preveze’de yenilgiye …

Devamı »

Yıldırım Bayezid

Yıldırım Bayezid(1389-1403); İstanbul’u kuşattı.Anadolu Hisarını yaptırdı.Fakat Haçlı ordusunu geldiğini duyunca kuşatmayı kaldırıp Niğbolu’da onları karşıladı ve büyük bir zafer elde etti. Niğbolu zaferi Osmanlı’nın Doğu’daki İslâm aleminde de tanınmasına neden oldu ve Mısırda buluna Abbasi Halifesi kendisine tebrik yollayarak “Sultan-ı İklimi Rum” ünvanı ile hitab etti. 1402 yılında topraklarına giren …

Devamı »

1.Murat Dönemi

3-I.Murat (1359-1389); Orhan Beyin ölümünden sonra oğlu I.Murat tahta çıktı ve İstanbul’a kadar uzanan Trakya topraklarını aldı. İstanbul ile bağlantısı kesilen Edirne’yi fethetti. Edirne’yi de alan Osmanlı Balkanlarda Filibe ve Gümülcineyide alarak yoluna devam etti. Buralara Anadolu’dan gelen Türkler yerleştirildi ve buraların Türkleşmesi başladı. Bu durum Anadolu’daki diğer beyliklerin hoşuna …

Devamı »

Yavuz Sultan Selim Biz Savaşı Çadırdan İdare Etmeyiz

Yavuz Sultan Selim kısa süreli padişahlık süresinde ömrü at sırtında geçmiş. Tek amacı islamiyette birliği sağlamakdı.Bunun için ömrünü tamamını yakınını seferlerde geçirdi. Rivayetlere göre at sırtında fazla kalmaktan kaynaklanan hastalıktan öldü. Mısır seferi sırasında Padişah atına biner ve ordunun ön saflarında savaşa dahil olmaya hazırlanırken Vezir hemen olaya müdahale eder. …

Devamı »

VI.Murad’ın Kas Gücü

4.Murad 1623-1640 yılları arasında hükümdarlık yapmıştır.  Dördüncü Murad’ın tahta oturması biraz çetrefilli olmuştur. Şöyle ki; I.Ahmed ölümü ile akıl sağlığı yerinde olmayan I.Mustafa Tahta bazı vezirlerin desteği ve annesi Köse sultanın verdiği rüşvet ile başa geçmiştir. Sokaklara altın paraları saçması ve daha bir çok dengesiz hareketli sonucu Genç Osman tahta …

Devamı »

Dördüncü Murad Tek Eşi Vardı

İslamiyete göre bir erkek 3 kadın ile evlenebilmektedir. Eskiden savaşların çok olması hali ile erkek nüfusunun ölmesi sonucu bir çok kadın tek başına yaşamının zor olduğu günlerde dul kalıyorlar ve hayatlarını sürdürmekte zorlanıyorlardı.  Padişahlarımız genellikler 3 hanım ile evlidirler. Saraylarında yüzlerce esir genç kızlar bulunmasına rağmen 3 kadın ile evli …

Devamı »

I.Ahmet Padişah Olduktan Sonra Sünnet Oldu

Babası III.Mehmed’in genç yaşta ölümü ayrıca 19.Yaşlarında iki tane oğlunu sağ iken boğdurmak zorunda kalması ile I.Ahmet 14 yaşında padişah oldu. Anadolu da başlayan celali isyanları sonucu I.Ahmed sancağa gönderilmemişti. Sarayda yetişmişti.Artık padişahların tamamı sancağa çıkmamış saraydan tahta oturmuşlardır. I.Ahmed son derece dindardı .Bu yüzden kendisine sultan deniliyordu. Koskoca padişah şehini …

Devamı »

Türk Tarihinde Yolculuk Osmanlı Devleti

KAPIKULU ASKERLERİ Bunlar; padişaha bağlı, aylıklı ve sürekli olarak görev yaparlardı. İstanbul’da ya da sınır boylarındaki kalelerde otururlardı. Devşirme sistemi ile seçilir ve yetiştirilirlerdi. Yaya (piyade) ve atlı (süvari) olmak üzere ikiye ayrılırdı. Her üç ayda bir “ulufe” adı verilen maaş alırlardı. 1. Kapıkulu Piyadeleri Acemioğlanlar Ocağı: Devşirmelerin yetiştirilip hazırlandığı …

Devamı »