sanayi alanı

SANAYİ ALANINDA GELİŞMELER

Mart 8, 2014 | Veli Kuzu

SANAYİ ALANINDA GELİŞMELER

Sanayi ve Maadin Bankası kuruldu. (1925)

Teşvik-i Sanayi Kanunu çıkarıldı. (1927)

–    Özel teşebbüsü sanayi alanına çekmek için çıkarılan bu yasa, özel girişimcilerin elinde yeterli sermaye birikiminin olmamasından başarıya ulaşamadı.

–    Özel teşebbüs yetersiz olduğundan 1930 yılından itibaren Devletçilik ilkesi uygulanmıştır.

I. Beş Yıllık Kalkınma Planı kabul edildi. (1933)

–    Bu plan ile devletçilik ilkesi resmen başladı. Bu plan çerçevesinde:

1933 yılında Sümerbank kuruldu.

1935 yılında Maden Tetkik Arama Enstitüsü (MTA) kuruldu.

1935 yılında Etibank kuruldu. Devamını okuyun »