sosyal bilgiler test

Ortaokul 1.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 3.Yazılı Test

Mayıs 13, 2013 | Veli Kuzu

Yazılı soruları sitemizin indirme bölümünde bulabilirsiniz. Doküman indirme bölümü için buraya tıklayınız

Ortaokul 1.sınıf 2.dönem 3. yani son yazılı sorularını indirmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.Açılan ekranda indir yazısının sol tarafında yer alan bağlantıyı tıklamanız dosyanın bilgisayarınızı inmesi için yeterli.

5.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.dönem 3.yazılı için buraya tıklayınız. Devamını okuyun »

Ortaokul3.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı Test

Nisan 13, 2013 | Veli Kuzu

1-Aşağıdakilerden hangisi iletişimi olumsuz etkileyen tutum ve davranışlara örnek gösterilebilir?

a)Bir konferansta konuşmacının yargılanmadan suçlanmadan dinlenmesi

b)İletişim sırasında göz teması kurulması

c)Bir kişiyle konuşurken başka şeylerle meşgul olunması

d)Beden dilinin kullanılması

 

2-Aşağıdakilerden hangisi büyük kentlerde nüfus artışına bağlı olarak ortaya çıkan sorunlar arasında gösterilemez?

A)Konut ihtiyacının artması

B)Sanayinin gelişmesi

C)Beslenme sorununun artması

D)Çevre kirliliğinin artması

 

3-Sosyal Bilgiler dersinde öğretmen Türk beyleri Anadolu’ya ilk akın yaparken yanlarında ailelerini de getirmişlerdir, demiş ve öğrencilerine bu durumun nedenini sormuştur.
Öğretmenin sorduğu soruya öğrencilerin verdiği cevaplardan hangisi doğrudur?
A) Anadolu’yu yurt edinmeyi amaçlamaları
B) Türk beylerinin birbirleriye savaş halinde olmaları
C) Anadolu halkının Türklere karşı ırkçı yaklaşımları
D) Bizans İmparatorluğunun Avrupa’nın baskısı altında olması Devamını okuyun »

5.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem Test

Ocak 16, 2013 | Veli Kuzu

SORULAR


S1- Ülkemizdeki bazı tarihî eserler, bulundukları

şehirlerle aşağıda eşleştirilmiştir.

Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Selimiye Camisi                             Edirne

B) İshak Paşa Sarayı                           Ağrı

C) Artemis Tapınağı                           İzmir

D) Milet Antik Tiyatrosu                    Muğla


S2-
Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama

hakkına sahiptir.

Aşağıdakilerden hangisi bu hakkımızın bize yüklediği sorumluluklardan biridir?

A) Doğal güzellikleri korumak

B) Tehlikelerden kaçınmak

C) Kişisel eşyalarımızı korumak

D) Sosyal etkinliklerde bulunmak

 

S3- Serap, anne ve babasından izin alarak izci kamplarından birine katılıyor. Burada hem doğayı tanıyor hem de hoşça vakit geçiriyor.

Yukarıdaki açıklamada Serap’ın yerine getirdiği belirtilen roller hangisinde birlikte verilmiştir?

A) Çocuk – İzci                                  B) Abla – Çocuk

C) Öğrenci – İzci                     D) Öğrenci – Abla

 

S4- Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarından biridir?

A) Devlet daireleri                  B) Dernekler

C) Dispanserler                       D) Belediyeler

 

S5- Temel amacı; toplumda aileye ve bireye zararlı olan sigara, alkol ve uyuşturucu madde kullanımını eğitim yoluyla engellemek olan sivil toplum kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Millî Eğitim Vakfı              B) TEMA Vakfı

C) Arama Kurtarma Derneği   D) Yeşilay

 

S6- Atatürk Döneminde, uygar devletlerle olan ticari ilişkileri kolaylaştırmak amacıyla, aşağıdakilerden hangisinde değişiklik yapılmıştır?

A) Kadın haklarında

B) Kılık ve kıyafette

C) Eğitim ve kültürde

D) Takvim, saat ve ölçülerde

Devamını okuyun »

Sosyal Bilgiler Ortaokul 2.Sınıf 1.Dönem 3.Yazılı

Aralık 26, 2012 | Veli Kuzu

S1.   I. Doğuda kışın etkisiyle

II. Karadeniz’de yağışların etkisiyle

Gür otlakların olması hangi faaliyetin yapılmasını kolaylaştırdığı söylenebilir?

a) Büyükbaş hayvancılığı

b) Küçükbaş hayvancılığı

c. Mısır tarımı

d. İpek böcekçiliği

 

s2. Karadeniz bölgesinde ormanların fazla olduğu bölgemizdir.

I.Çay   II. Kağıt       III.fındık     IV. Kereste

Buna göre hangi fabrikaların kurulması beklenir?

a) I-III            b) II-III           c)II-IV                        d) I-IV

 

S3.  I. Marmara’da ayçiçeği

II. Ege’de incir

III.Doğu’da arpa kullanarak fabrika kurmak isteyen kişi sanayinin en önemli maddesi olarak neyi göstermektedir?

a) Hammadde             b) Enerji

c) Pazarlama              d) İşgücü

 

S4. I. Su      II. Petrol       III. Rüzgar

IV.Doğalgaz          V.Güneş

Yukarıdakilerden hangileri yenilenebilir kaynaklarımızdandır?

a) II-III                       b) I-III-IV

c) II-IV                       d) I-III-V

 

s5.  I. Kış ılıkları vardır.

II. Maki toplulukları görülür.

III. Turunçgil ve muz üretiminde ilk sıradadır.

Yukarıda verilen özellikler hangi bölgeye ait olabilir?

a) Akdeniz Bölgesi

b) Marmara Bölgesi

c) Ege Bölgesi

d) Karadeniz Bölgesi

 

S6. I. Marmara’da bor mineralleri çıkarılır.

II. En fazla turist alan bölgedir.

III. Kümes ve Ahır hayvancılığı en fazladır.

IV.İstanbul ihracat limanı işlek bir limanımızdır.

Marmara Bölgesinin hangi özelliğine değinilmemiştir?

a) Ticaret         b) Tarım  c) Sanayi    d) Hayvancılık

 

S7. Sularımızdan aşağıdakilerden hangisinde yararlanamayız?

a) ulaşımda  yararlanırız.

b) doğal güzellik sağlar.

c) enerji ve sulamada kullanırız

d) ormanların oluşmasını sağlar.

 

S8.Aşağıdakilerden hangisi hem ülkemiz hem de

dünyamız için en önemli sorunlardan biri değildir?

a) Küresel ısınma

b)İç ve dış göçlerle dengesizliğin artması

c) Suların kirletilmesi

d) Doğal kaynakların  bilinçsizce tüketilmesi

 

S9) I. Herkesin devlete olan görevidir

II. Herkes gelirine göre verir

III. ÖİV, KDV ve Damga gibi türleri vardır.

Yukarıda hangi sorumluluğumuz anlatılmaktadır?

a) Vergi vermek          b)Kanunlara uymak

c) Eğitim Hakkı          d) Yaşama Hakkı

 

s10. I.Hititler krallar tarafından yönetilirdi.

II. Babilliler kanunlar çıkarmışlardır.

III. Frigler’de Kibele inanç sistemi vardı.

IV. Lidyalılar ilk parayı kullanmışlardır.

Devletlere ait özellikler verilmiştir. Bunlar dikkate alındığında aşağıdaki hangi alanla ilgili bir özellik verilmemiştir ?

a) Ekonomi               b) Hukuk

c) Din                        d) Edebiyat

 

S11. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 

a)Olgu herkes tarafından kabul edilebilir ve aynıdır.

b)Görüşler  kişiden kişiye değişmeyen ifadelerdir.

c)Türkiye doğu meridyenlerinde yer alır.

d) Tarihi araştırmak için Türk Tarih Kurumu Kurulmuştur.

Devamını okuyun »