test

Sosyal Bilgiler bilgi yarışması test soruları ve cevapları

Mart 6, 2014 | Veli Kuzu

1-      AŞAĞIDAKİ MEDENİYETLERDEN HANGİSİ Kral Yolunu Bulmuştur?

 

A)    SÜMERLER         B) LİDYALILAR        C) BABİLLER           D) HİTİTLER

 

2-      II. Mehmet, 53 günlük bir kuşatmadan sonra 29 Mayıs 1453 günü İstanbul’u fethetti ve “Fatih” unvanını aldı. İstanbul’un Türkler tarafından fethedilmesinin çok önemli sonuçları olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi fethin Türk tarihi açısından sonuçlarından biri değildir?

 

A)  Boğazlar tamamen Osmanlı egemenliğine geçti.

B)  Osmanlılar tam bir imparatorluk haline geldi.

C)  Devlet değişmez başkentine kavuştu.

D)  Tarihsel işlevini tamamlayan bin yıllık Bizans sona erdi.

Devamını okuyun »

Sosyal Bilgiler

Alan Sınavı Coğrafya Yaprak Test

Haziran 12, 2013 | Kızıl Elma

1.   jeomorfologlar yeryüzünün şekillenmesinde bazıları yapının,bazıları  süreçlerin bazılarının ise zamanın etkili olduğu düşüncesini savunmuşlardır.

      Bu yaklaşımlar doğrultusunda aşağıdaki ekollerden  hangisinin doğrudan yapı ile ilişkili olduğu söyleneblir i?

A)    Davis Ekolü

B)    Aktualism Ekolü

C)   Plutonizm Ekolü

D)   Klimatik Jeomorfoloji Ekolü

E)    Kataklizim Görüşü (Ekolü)

2.   Bir coğrafi alanda arazi çalışması yapmaya hazırlanan bilim insanı çalışma öncesi çalışma planı kağıdına şu bilgieri not etmiştir ‘ Başladığım noktadan 3km kuzey yönünde devam ederek her yükselti basamağında kayaç örneği alacağım daha sonra Gürgen Dere depresyonunun da bulunan diskordant tabakalar arasında midye kabuklarını bulup haritamda işaretleyeciğim en son olarakta eski bazalt akıntılarının bulunduğu Nusretiye Köyünün fotoğraflarını çekeceğim ‘ notunu düşmütür.

Yukarıda verilen çalışma planına göre hareket eden blim insanı arazi çalışması sonrası elde ettiği verileri değerlendiriken aşağıdaki  blimlerden hangilerinden yardım talebinde bulunmaz ?

A)    Petrografi

B)    Paleontoloji

C)   Sedimentaloji

D)   Statigrafi

E)    Potamaloji

3.   Akarsular akış özelikleine göre , kaynağını aldığı bölgeye göre farklı olarak sınıflandırılmaktadırlar ,Bu bilgiye göre aşağıda verilen akarsulardan hangisi  Anadolu Yarımadasında Allojen Akarsu olma özelliğine sahiptir.

A)  Çoruh Nehri

B)  Asi Irmağı

C)  Kızılırmak Nehri

D)  Karamenderres Çayı

E)  Manavgat Çayı

Devamını okuyun »

SBS Test Çözme Teknikleri

Mayıs 18, 2013 | Kızıl Elma

sbs-test-cozmeSBS Test Çözme Teknikleri

                SBS’de yüksek puan almak için adayların kendilerine teknik belirlemesi gerekmektedir. Bu tekniğe bağlı olarak çalışma sonucunda eksiklikler tamamlanarak istenilen puana daha rahat ulaşılabilir. Öncelikle çalışma ortamınızın güzel aydınlatılmış, sade ve dikkat dağıtıcı unsurlardan arındırılmış olması gerekmektedir. SBS’ye çalışan adayların birçoğunda görülen dikkat eksikliği ve motivasyon düşüşü yapılacak hata sayısını da arttırmaktadır.

Konuyu iyice anladığınıza emin olduktan sonra deneme sınavları ve testlerin çözümüne başlayabilirsiniz. Eğer çözdüğünüz testlerde hala eksiklikler ve yanlışlar varsa; bunların üzerine gitmeli ve konuda eksik kaldığınız ve anlamadığınız yerleri tekrara ederek bir daha çözmeyi denemelisiniz. Yaptığınız hataları sıcağı sıcağına öğrenmek size doğruyu öğretecektir. Çözülen her soru tipi konuya farklı bakış açısı geliştireceğinden aynı konu üzerine birçok test çözmeniz sizin için daha tekrarlayıcı olacaktır. İşlemediğiniz konuların testlerini çözmemeli ve çözeceğiniz testlerin zorluk sıralaması yaparak çözmeye özen göstermelisiniz. Soru köklerindeki olumsuzluk eklerine dikkat ederek soruda ne sorulmak istediğini iyice kavramalısınız. Ders ayrımı yapmadan bütün derslerin testlerini çözmelisiniz. Başarıyı sadece sizin sevdiğiniz testleri çözerek yakalayamazsınız. Devamını okuyun »

4.Sınıf Sosyal Bilgiler İyi ki Var Değerlendirme Soruları

Mart 11, 2013 | Veli Kuzu

İYİ Kİ VAR DEĞERLENDİRME 0

1.  “Teknolojik gelişmeler hayatımızda ve çevremizde önemli değişikliklere neden olmuştur. Teknolojiyle birlikte hayatımız kolaylaşmıştır. Ancak bu ürünlerin yanlış kullanımı hem kendimize hem çevremize zarar vermiştir.” Aşağıdakilerden hangisi teknolojik ürünlerin yanlış kullanımı sonucunda ortaya çıkabilecek zararlar arasında yer almaz?

A. sosyalleşmenin sağlanamaması

B. fiziksel birtakım rahatsızlıkların olması

C. görme bozukluğunun yaşanması

D  bilgiye ulaşmanın hızlanması

———————————————————————————————————–

2.  “Bilgisayar ilk çıktığında onu anlamakta güçlük çekiyorduk. Kullanmak için karşısına oturduğumuzda korkuyorduk. Oysa şimdi hayatımızın ayrılmaz bir parçası hâline geldi. Neredeyse bilgisayarsız yaşayamaz hâle geldik.”

Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A. Teknoloji zamanla gelişir.

B. Teknolojideki ilerlemeleri zaman zaman anlamakta güçlük çekebiliriz.

C.Bizi ürküten teknoloji zamanla hayatımızın vazgeçilmezi olur.

D.Bilgisayar hayatımızda bir dönüm noktasıdır.

———————————————————————————————————–

3.  “Geçmişe doğru bir aydınlanma yolculuğu yaptığınızı düşünün.”Bu yolculukta karşılaştıklarınızın sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A. kandil-gaz lambası-mum-ampul

B. gaz lambası-mum-kandil-ampul

C. kandil-mum-gaz lambası-ampul

D.kandil-ampul-mum-gaz lambası

———————————————————————————————————–

4.”Önceleri kitaplar elle yazılıyordu. ………….. icadından

sonra  kitapların  basımı   hızlandı. Böylece bilgiler ve yeni düşünceler hızla yayılmaya başladı.”Parçadaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A. kitabevi    B. matbaa    C. Alfabe          D. harf

———————————————————————————————————–

5.”Güçlü temizlik dendiğinde akla gelen ilk alet belki de benim. Ben yokken insanlar halıları sopayla döverek ya da yıkayarak temizliyorlardı.”

Kendisini tanıtan ürün aşağıdakilerden hangisidir?

A. elektrikli süpürge         B. çamaşır makinesi

C.ütü                                  D. buzdolabı Devamını okuyun »

5.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem Test

Ocak 16, 2013 | Veli Kuzu

SORULAR


S1- Ülkemizdeki bazı tarihî eserler, bulundukları

şehirlerle aşağıda eşleştirilmiştir.

Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Selimiye Camisi                             Edirne

B) İshak Paşa Sarayı                           Ağrı

C) Artemis Tapınağı                           İzmir

D) Milet Antik Tiyatrosu                    Muğla


S2-
Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama

hakkına sahiptir.

Aşağıdakilerden hangisi bu hakkımızın bize yüklediği sorumluluklardan biridir?

A) Doğal güzellikleri korumak

B) Tehlikelerden kaçınmak

C) Kişisel eşyalarımızı korumak

D) Sosyal etkinliklerde bulunmak

 

S3- Serap, anne ve babasından izin alarak izci kamplarından birine katılıyor. Burada hem doğayı tanıyor hem de hoşça vakit geçiriyor.

Yukarıdaki açıklamada Serap’ın yerine getirdiği belirtilen roller hangisinde birlikte verilmiştir?

A) Çocuk – İzci                                  B) Abla – Çocuk

C) Öğrenci – İzci                     D) Öğrenci – Abla

 

S4- Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarından biridir?

A) Devlet daireleri                  B) Dernekler

C) Dispanserler                       D) Belediyeler

 

S5- Temel amacı; toplumda aileye ve bireye zararlı olan sigara, alkol ve uyuşturucu madde kullanımını eğitim yoluyla engellemek olan sivil toplum kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Millî Eğitim Vakfı              B) TEMA Vakfı

C) Arama Kurtarma Derneği   D) Yeşilay

 

S6- Atatürk Döneminde, uygar devletlerle olan ticari ilişkileri kolaylaştırmak amacıyla, aşağıdakilerden hangisinde değişiklik yapılmıştır?

A) Kadın haklarında

B) Kılık ve kıyafette

C) Eğitim ve kültürde

D) Takvim, saat ve ölçülerde

Devamını okuyun »