Başlangıç | Etiket Arşivleri: test

Etiket Arşivleri: test

Sosyal Bilgiler 7.Sınıf İletişim ve İnsan İlişkileri Test

1- Elif öğretmen ders anlatırken en arkadaki öğrencisi Ali’nin kendisini dinlemediğini düşünmektedir. • Ali, öğretmeni ile göz teması kurmuyor olabilir. • Ali, öğretmen ders anlatırken başka şeylerle uğraşıyor olabilir. • Ali, öğretmeni ders anlatıyor iken yanındaki arkadaşı ile konuşuyor olabilir. • Ali, öğretmen dersi anlatırken bir şeyler not alıyor olabilir. …

Devamı »

4.SINIF SOSYAL BİLGİLER MİLLİ MÜCADELE YILLARI TEST

4.SINIF SOSYAL BİLGİLER MİLLİ MÜCADELE YILLARI 1-Mustafa Kemal’in ilk askeri başarısı hangisidir? a) Çanakkale Savaşı           b)Trablusgarp Savaşı c) Sakarya Savaşı c) I. İnönü Savaşı 2-Atatürk’ün önderliğinde Milli Mücadelenin başlatıldığı ve yönetildiği şehirler sırasıyla hangileridir? a) İstanbul – Samsun b) Erzurum – Sivas c)Samsun – Ankara            d) Ankara – İstanbul 3-Trablusgarp …

Devamı »

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Test – İletişim ve İnsan İlişkileri

İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ TEST İletişim, insanlar arasında anlaşılmayı sağlayan etkili bir yoldur. Ayrıca anlaşılabilir mesajların alınması ve yollanması sanatıdır. Duygu, düşünce ve bilgiler, farklı yollarla başkalarına anlatılabilir. 1-Yukarıdaki açıklamaları dikkate aldığımızda iletişim için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? İnsanlar arasında anlam köprüsüdür. Bilgi alış verişi söz konusudur. Söz ile gerçekleştirilir. Bir …

Devamı »

İnkılap tarihi 1.Ünite Test soruları

8.Sınıf Ssoyal Bilgiler Soruları   1-) I. Dünya Savaşı öncesinde karşılıklı çıkar çatışmaları sonucunda devletler İtilaf ve İttifak olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi İtilaf devletlerinden biridir? a) Almanya b) İtalya c) Rusya d) Avusturya-Macaristan     2-) Mustafa Kemal I. Dünya savaşında hangi cephede savaşmamıştır? a) Kafkas b) …

Devamı »

Sosyal Bilgiler MEB Kazanım Değerlendirme Testleri

Kazanım değerlendirme testi İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi kazanım değerlendirme testleri MEB İnkılap Tarihi kazanım değerlendirme testi-1 MEB İnkılap Tarihi kazanım değerlendirme testi-2 MEB İnkılap Tarihi kazanım değerlendirme testi-3 MEB İnkılap Tarihi kazanım değerlendirme testi-4 MEB İnkılap Tarihi kazanım değerlendirme testi-5 MEB İnkılap Tarihi kazanım değerlendirme testi-6 MEB İnkılap Tarihi …

Devamı »

Sosyal Bilgiler bilgi yarışması test soruları ve cevapları

1-      AŞAĞIDAKİ MEDENİYETLERDEN HANGİSİ Kral Yolunu Bulmuştur?   A)    SÜMERLER         B) LİDYALILAR        C) BABİLLER           D) HİTİTLER   2-      II. Mehmet, 53 günlük bir kuşatmadan sonra 29 Mayıs 1453 günü İstanbul’u fethetti ve “Fatih” unvanını aldı. İstanbul’un Türkler tarafından fethedilmesinin çok önemli sonuçları olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi fethin Türk tarihi açısından sonuçlarından …

Devamı »

Alan Sınavı Coğrafya Yaprak Test

1.   jeomorfologlar yeryüzünün şekillenmesinde bazıları yapının,bazıları  süreçlerin bazılarının ise zamanın etkili olduğu düşüncesini savunmuşlardır.       Bu yaklaşımlar doğrultusunda aşağıdaki ekollerden  hangisinin doğrudan yapı ile ilişkili olduğu söyleneblir i? A)    Davis Ekolü B)    Aktualism Ekolü C)   Plutonizm Ekolü D)   Klimatik Jeomorfoloji Ekolü E)    Kataklizim Görüşü (Ekolü) 2.   Bir coğrafi alanda arazi …

Devamı »

SBS Test Çözme Teknikleri

SBS Test Çözme Teknikleri                 SBS’de yüksek puan almak için adayların kendilerine teknik belirlemesi gerekmektedir. Bu tekniğe bağlı olarak çalışma sonucunda eksiklikler tamamlanarak istenilen puana daha rahat ulaşılabilir. Öncelikle çalışma ortamınızın güzel aydınlatılmış, sade ve dikkat dağıtıcı unsurlardan arındırılmış olması gerekmektedir. SBS’ye çalışan adayların birçoğunda görülen dikkat eksikliği ve motivasyon …

Devamı »

4.Sınıf Sosyal Bilgiler İyi ki Var Değerlendirme Soruları

İYİ Kİ VAR DEĞERLENDİRME 0 1.  “Teknolojik gelişmeler hayatımızda ve çevremizde önemli değişikliklere neden olmuştur. Teknolojiyle birlikte hayatımız kolaylaşmıştır. Ancak bu ürünlerin yanlış kullanımı hem kendimize hem çevremize zarar vermiştir.” Aşağıdakilerden hangisi teknolojik ürünlerin yanlış kullanımı sonucunda ortaya çıkabilecek zararlar arasında yer almaz? A. sosyalleşmenin sağlanamaması B. fiziksel birtakım rahatsızlıkların …

Devamı »

5.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem Test

SORULAR S1- Ülkemizdeki bazı tarihî eserler, bulundukları şehirlerle aşağıda eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A) Selimiye Camisi                             Edirne B) İshak Paşa Sarayı                           Ağrı C) Artemis Tapınağı                           İzmir D) Milet Antik Tiyatrosu                    Muğla S2- Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Aşağıdakilerden hangisi bu hakkımızın …

Devamı »