Başlangıç | Etiket Arşivleri: yönetmelik

Etiket Arşivleri: yönetmelik

Okul Meclisi Ne Zaman Yapılır

Okullarda demokrasi bilinci kazandırmak amacıyla okul meclisi oluşturulur. Okul meclisi öğrenciler arasında demokratik seçim yolu ile seçilir ve görevine başlar. Daha sonra ilçe temsilcisi seçimi yapılır. Okul meclisi seçimi yönetmeliklerde belirtildiği üzere belirli bir zaman içinde ve kurallara göre yapılmaktadır. Bu yüzden yönetmeliğin okunmasında fayda var. Okul Meclisi seçimi Ekim …

Devamı »

İl ve ilçede rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinden sorumlu milli eğitim müdür yardımcısı / şube müdürünün görevleri

İl ve ilçede rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinden sorumlu milli eğitim müdür yardımcısı / şube müdürünün görevleri Bakanlık ve kurumlar arası haberleşme ve eşgüdümü sağlar Gelen yazıları ilgili kurumlara ulaştırır ve sonuçları izler İl ve ilçe rehberlik ve danışma hizmetlerini kurum bütçe işlerini yürütür RAM ve eğitim öğretim kurumlarında ki …

Devamı »

Okul öncesi kurumlarında devam devamsızlığın izlenmesi ve izin verme

Okul öncesi kurumlarında devam devamsızlığın izlenmesi ve izin verme Özel eğitim gerektiren çocukların sosyal uyum ve gelişim özelliğine göre günlük devam sürelerinde esneklik sağlanır. Özürsüz olarak aralıksız 10 gün devam etmeyen çocuğun velisi uyarılır Uyarıya rağmen 30 gün aralıksız devam etmeyen ve devam ettiği halde ücreti üstüste 2 ay yatırılmayanların …

Devamı »

Ortaöğretim Yönetmeliğinde Nakil ve geçişler

Nakil ve geçişler Fen sosyal Anadolu ve Anadolu imam hatip liselerine geçiş Okulların her birinin kendi arasında ve fen liseleri ile sosyal bilimler liselerinden Anadolu liselerine her sınıf seviyesine Okullar arasında onuncu sınıfın sonuna kadar Bu okulların dışında ki diğer okullardan bu okullara 10.sınıf sonuna kadar Birinci ve ikinci dönemin …

Devamı »

Öğretmen Rotasyonu Yönetmelik Ekim 2014

a) Aynı eğitim kurumunda en fazla toplam 8 yıl görev alanlar rotasyona tabi tutulacak. b) Rotasyon il içi ile sınırlı olacak.İl dışından bahsedilmiyor. c) 8 yılını dolduran öğretmenler 8 yılı doldurdukları ders yılı sonunda en fazla 2 ay içinde tercihleri doğrultusunda hizmet puanı üstünlüğüne göre atanacak. ç) Tercihlerine atanamayanlar ile …

Devamı »

OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ

Amaç: Zorunlu eğitim kapsamındaki okul öncesi ve diğer öğrenci taşıma hizmetlerini düzenli ve güvenli hale getirmek, bu amaçla taşıma yapacak gerçek ve tüzel kişilerin yeterlilik ve çalışma şartlarını belirlemek, gerekli denetim hizmetlerini yapmaktır.       Kapsam Ve Dayanak: 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri …

Devamı »

ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMELERİNE İLİŞKİN ÖZET YÖNETMELİK

  Aday memurların;   a)      Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Atatürk İlke Ve İnkılaplarına, Anayasa’da ifadesini bulan Türk milliyetçiliğine sadakatle bağlı kalacak, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını milletin hizmetinde, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacak, yurt ve vatandaş sevgisiyle dolu, güler yüzlü, yol gösterici, vatandaşlara daima yardımcı, disiplinli ve bilgili memur olacak şekilde …

Devamı »

Eğitim Kampüsleri

Milli Eğitim Temel Kanunun 16 maddesinde 2009 değişikliği ile aynı alan içinde birden fazla yaygın ve örgün eğitiminin bulunması halinde eğitim kampüsü kurulur yönetimi için kampüs yönetimi kurulabilir. Eğitim kampüsünde  işletilen kantin, yemekhane vb. işletmelerin parası kampüs yönetiminde kampüs giderleri için harcanabilinir. Bu eğitim kampüslerin kuruluşu, denetlenmesi, işletilmesi vb konuları …

Devamı »

Okul Aile Birliği Denetleme Kurulu

Okul aile birliği yönetmeliğinin 14 maddesi denetleme kurulu üzerinde durulmuş. Denetleme kurulu okul aile birliği genel kurulunca yılda bir kez seçilir. Üyeler öğretmenler kurulunun seçmiş olduğu 2 asıl 2 yedek üye veliler arasından 1 asıl 1 yedek üye seçilir. Denetleme kurulu başkanı en fazla 3 defa seçilir. Denetleme kurulu 1 …

Devamı »

Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri

Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri Okul aile birliği yönetmeliğinde 12 ve 13.maddesinde okul aile birliği yönetim kurulu hakkındadır. Okul aile birliği yönetim kurulu 5 asıl 5 yedek üyeden oluşmaktadır. Görev süresi bir yıldır. Yönetim kurulu seçilmesinden 1 hafta içinde toplanır. Muhasip üye,  başkan, başkan yardımcısı, ve sekreter …

Devamı »