Başlangıç | Etiket Arşivleri: zararlı cemiyetler

Etiket Arşivleri: zararlı cemiyetler

Milli Mücadele Döneminde Yararlı ve Zararlı Cemiyetlerin Özellikleri

Milli Varlığa Düşman Cemiyetler : Bir yandan memleketin değişik yerleri işgal edilirken, diğer yandan memleketin içinde bulunduğu durumdan çıkar sağlamak isteyenler, çeşitli amaçlarla birtakım dernekler kurdular. Bunların bir bölümünü azınlıklar ( Rumlar, Ermeniler ve Yahudiler ) tarafından ve bir bölümü de Türkler tarafından kurulmuştur. Azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetlerin biri Mavri …

Devamı »

Milli Mücadele sırasındaki yararlı ve zararlı cemiyetler

ÜLKENİN İÇ DURUMU VE CEMİYETLER Milli mücadele dönemi cemiyetler Mondros ateşkes antlaşmasının uygulanması ile Osmanlı ordularının büyük kısmı terhis edilmişti.Bu sırada İtilaf devletlerinin Anadolu’da işgale başlaması ve İstanbul Hükümetinden büyük tepki görmemesi halk arasında karamsarlığa neneden olmuştu.Bu karamsarlıkla birlikte bazı aydınlar işgallere karşı direnişe geçilmesini planlamakta idi.bazı azınlık cemiyetlerinin yıkıcı …

Devamı »

Azınlıkların kurduğu cemiyetler

1-Mavri Mira: Özellikleri: 1-Fener Rum patrikhanesi tarafından kuruldu 2-Bizans İmparatorluğunu yeniden canlandırmayı ve Ege’de ilerleyen Yunanlılara yardım ederek Batı Anadolu ve Trakya’yı Yunanistan’a katmayı amaç­lıyordu. (megale idea) 3-Yunan Kızılhaçı, Göçmenler Komisyonu ve Rum izcilik kuruluşları bu cemiyetin alt kollarıydı 2-Pontus Rum Cemiyeti: Özellikleri: 1-1904’de Merzifon’da Amerikan kolejinde ku­ruldu 2-Batum’dan Sinop’a …

Devamı »