Başlangıç | Ders Notları | Türk Göçlerin Neden ve Sonuçları

Türk Göçlerin Neden ve Sonuçları

TÜRK GÖÇLERİ: Türkler anayurtları olan Orta Asya’dan, tarih öncesi çağlardan XI. yy. kadar değişik tarihlerde göç etmişlerdir.

Sebepleri:

  1. İklim değişiklikleri, şiddetli kışlar ve kuraklık.
  2. Hayvan hastalıkları ve ölümleri.
  3. Nüfusun çoğalması.
  4. Dış baskılar.
  5. Türk boyları arasındaki mücadeleler.
  6. Cihan hâkimiyeti düşüncesi.

 

Sonuçları:

  1. Türk kültürü farklı kültürlerle kaynaşmış ve yeni kültürler ortaya çıkmıştır.
  2. Türk tarihi oldukça geniş bir alana yayılmış, başka toplumların tarihi ile iç içe girmiştir.
  3. Türkler gittikleri yerlere daha yüksek bir medeniyet götürmüşler, maden işlemeciliği dünyaya yayılmıştır.

Hakkında: Veli Kuzu

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.