Anasayfa 2 Ders Notları 2 Türk Medeni Kanunun kabulü

Türk Medeni Kanunun kabulü

– Medeni Kanunun Kabulü (17 Şubat 1926)

Sebepleri:
1-Osmanlı’nın son döneminde hazırlanmış olan Mecellenin halkın medeni hukuka dair ihtiyaçlarını tam karşılayamaması.
2-Mecellenin sadece Hanefi mezhebini ölçü alması.
3-Bütün vatandaşlarını eşit kabul eden Türkiye Cumhuriyetinin yapısına Osmanlı zamanından ka-lan hukukun uymaması.
4-Hazırlayanlar; Mecellenin, değişen şartlara göre değişebileceğini belirttiyse de; değişen şartlara gö-re değiştirilmemesi.
İsviçre Medeni Kanununun Türk Medeni Ka¬nunu Olarak Kabul Edilmesinin Sebepleri:
1-Mevcut kanunların en yenisi olması
2-Demokratik olması.
3-Akılcı ve pratik olması.
4-Kadın ve erkek eşitliğine uygun olması.

Medeni Kanunun Getirdiği Yenilikler:
1-Hukuk birliği ve düzeni sağlandı.
2-Vatandaşlar arasında hak ve ödevler bakımından eşitlik sağlandı.
3-Mirasta kadın erkek eşitliği sağlandı.
4-Toplumsal alanda kadın erkek eşitliği sağlandı.
5-Hukukta din ve mezhep farkı kaldırıldı.
6-Patrikhanenin din işleri dışındaki yetkileri kaldı¬rıldı.
7-Boşanma hakkı kadına da erildi.
8-Boşanma durumunda kadın ve çocukların hakları güvence altına alındı.
9-Patrikhane ve konsoloslukların mahkeme kurma hakkı ellerinden alındı.
10-Hukuk düzeni laikleşti.
11-Modern Türk ailesi oluştu.
12-Aile hayatında eşitlik sağlandı.
13-Kadına meslek seçme özgürlüğü verildi.
14-Lozan Antlaşmasının 48’nci maddesine göre azınlıklar kendi medeni meselelerini kendi mahke-melerinde halledecekti. Medeni kanunun kabulü ile azınlıkların bu hakkı kaldırıldı.
15-Azınlıkların hukuk özerkliği kesin olarak bitti.
16-Millet bilincinin oluşması için önemli bir adım atıldı.
17-Kadın ve erkek için tek eşle evlilik benimsendi.
18-Evlenme devlet kontrolüne alındı.

Açıklamalar:
1-Kapitülasyonlar, yabancı uyruklu kişilerin Os¬manlı hukukuna uymasını engelliyordu.
2-Medeni Kanun kadınlara siyasal haklar verme¬miştir.
3-Devlet yapısının laikleşmesi 1928’de tamam¬landı.
4-1922-1928 arası laikleşmenin hızlı olduğu dö-nemdir.
5-1923-1933 çağdaşlaşmanın hızlı olduğu dönem¬dir.

Laikliğin Aşamaları:
1-Saltanatın kaldırılması
2-Halifeliğin kaldırılması
3-Şer’iyye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılması.
4-Tevhid-i Tedrisat Kanununun çıkarılması.
5-Tekke, zaviye, dergah ve türbelerin kapatılması.
6-Kılık kıyafet devrimi
7-Medeni Hukukun kabulü
8-Anayasadan devletin dini İslamdır maddesi atıl¬ması.
9-1937’de Laikliğin anayasaya alınması.
NOT:Hukukta laikliğin benimsenmesi; Avrupalıla¬rın, ülkemizde yaşayan Hıristiyanların haklarını bahane ederek, iç işlerimize karışmasını önledi.

Hakkında Veli Kuzu

5 yorum

  1. Çok işe yaradı sağolun

  2. OLUM DAHA BENİM DÖNEM ÖDEVİM VAR..

  3. bizler alan sınavı başlamadan kpss ye girdik.bundan öncekilere verildiği gibi bizede şubat ataması hakkı verilsin

  4. Yanıt: Ölçme Tekniği Ders notları.: Yazar: hcozalp Tarih: 4/2/2013, 13:22 (GMT 3) teşekkürler çağrı.____________

  5. röportajın basında, bir de wesley ve eşi haftada 3 günü 2 saatlik türkçe dersi alıyorlar

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.

x

Check Also

Öğretmenler Günü Program, Şiir, Konuşma ve Orotoya

………………………… İLKOKULU/ORTAOKULU 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMA PROGRAMI   1–  Açılış, 2-  ...

KPSS 27 yıllık CHP iktidarının sona erdikten sonra hangi parti gelmiştir. Cevabı

KPSS 27 yıllık CHP iktidarının sona erdikten sonra hangi parti gelmiştir. Cevabı ...