Başlangıç / Ders Notları / 1.Dünya Savaşının Sonuçları

1.Dünya Savaşının Sonuçları

I. DÜNYA SAVAŞININ GENEL SONUÇLARI

1- Almanya’nın siyasi, ekonomik ve askeri açıdan koşulları ağır Versay Antlaşmasını imzalamasıdır. Çünkü ;

a) Almanya’nın ağır kayıplar vermesi.

b) İtalya’nın savaştan ayrılmasına rağmen istediklerine kavuşamaması.

c) Savaş sonrası gerçek bir barışın kurulamayıp, Milletler Cemiyeti’nin taraflı politika izlemesi.

II. DÜNYA SAVAŞ’ININ ÇIKMASINA NEDEN OLMUŞTUR.

2- İmparatorluklar yerini ulusal devletlere bırakırken Cumhuriyet rejimi de yaygınlık kazanmıştır.

a) Avusturya- Macaristan İmparatorluğu dağılmış, yerine aynı topraklar üzerinde Avusturya, Macaristan, Yugoslavya, Çekoslovakya devletleri kurulmuştur.

b) Polonya, Yugoslavya, Çekoslovakya devletleri kurulmuştur.

c) Almanya ile Avusturya da krallık rejimi yerine Cumhuriyet rejimi ilan edilmiştir.

3- Rusya da ilk kez Sosyalist rejim kurulmuştur.

4- Savaştan en karlı çıkan devlet İngiltere olmuştur.

5-A.B.D savaştan ekonomisini güçlendirerek çıkmış ve Avrupa politikasıyla uğraşmaya başlamıştır.

6- Wilson ilkelerinden hareketle “Milletler Cemiyeti” kurulmuştur.

7- Sömürgeleşme politikası yön değiştirmiş, savaştan galip ayrılan sömürgeci devletler yenilen devletler üzerinde Manda yönetimleri oluşturarak sömürgelerini arttırmışlardır.Hakkında Veli Kuzu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.