Başlangıç / Ders Notları / 4.sınıf sosyal bilgiler 2.dönem 2.yazılı indir

4.sınıf sosyal bilgiler 2.dönem 2.yazılı indir

1.Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y harfi yazınız.

(       )Eğitim ve öğretim ailede başlar.

(       ) Sosyal etkinliklere katılmak insanları kaynaştırır.

(       ) Hayvanların korunması için çalışan sivil toplum kuruluşlarından biri de Yeşilay’dır.

(       ) İnsanların ortak yaşam alanı olan alanları korumak ve temiz tutmak herkesin görevi olmalıdır.

(       ) Bütün kurum ve kuruluşlar resmidir.

(       ) Her insan çevresindeki sorunlara karşı duyarlı olmalıdır.

(       ) Yardımseverlik insanlara zarar verebilir.

(       ) Belediyeler insanlara hizmet veren resmi kurumdur.

(       ) Kurtuluş Savaşı Türk Milletinin dayanışmasına en güzel örnektir.

(       ) Okullarda grup ve grup çalışmaları yoktur.

2.Aşağıda verilen sözcüklerden uygun olanları ilgili cümlelere yerleştiriniz.

(Kızılay, miladi, resmi, ulaşım, bütçe)

*Okullar, hastaneler vb. gibi kurumlar …………………. kurumlardır.

* Acil hastaların kan ihtiyacını …………………… karşılar.

* Metro, ……………………… alanında kullandığımız teknolojik bir üründür.

* Türkiye’ de şu an ……………………….. takvim kullanılmaktadır.

* Gelir ve giderlerin hesaplanması ile oluşturulan harcama planına …………………… denir.

3.Aşağıdakilerden hangisi zorunlu ihtiyacımız değildir?

A) barınma                          B) giyinme

C) tatil                                   D) gıda

4.Rol yapma ve taklit yeteneği fazla olan bir öğrenci aşağıdaki okul kulüplerinden hangisine üye olmalıdır?

A) İzcilik Kulübüne                           B) Tiyatro Kulübüne

C) Basın ve Yayın Kulübüne          D) Müzik Kulübüne

5.Kimsesiz çocuklarla ilgilenerek yetiştirme yurtları açan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A)Türk Hava Kurumu

B)Anne Çocuk Eğitimi Vakfı

C)Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

D)Türk Eğitim Vakfı

6.Savaşta felakete uğrayanları, koruyan yurt içinde ve yurt dışında meydana gelen her türlü afet ve felakete karşı insanlara yardım eden dernek aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kızılay                              B) TEMA

C) TRT                                                   D) Yeşilay

7.Aşağıdakilerden hangisi sosyal örgütlerin özelliklerinden biri değildir?

A) Yardımlaşma ve dayanışma amacı güder.

B) Gönüllülük esasına dayalı olarak çalışır.

C) Kanunlara uymazlar.

D) Toplumun temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırlar.

8.Aşağıdakilerden hangisi, toplumdaki diğer insanlarla yardımlaşma ve dayanışma içinde bulunan bireylerden beklenen bir davranış değildir?

A) Yapılması gereken bir işi söylenmeden yapması.

B) Herkes için iyi olanı istemesi.

C) Çevresindeki insanların sorunlarına ilgisiz kalması.

D) İhtiyacı olanlara yardımcı olması.

9.Tuğçe, evlerinin bulunduğu semtin kuşbakışı görünüşünü küçülterek kâğıt üzerine taslak olarak çizmiştir.

Tuğçe’nin evlerinin bulunduğu semtle ilgili yaptığı çizime, ne ad verilir?

A) Grafik                                              B) Plân

C) Harita                                               D) Kroki

10.Miladi takvimde 1 yıl aşağıdakilerden hangisine göre belirlenir?

A) Dünya’nın kendi etrafındaki dönüş süresine.
B) Ay’ın Dünya etrafındaki bir dolanım suresine.
C)Ay’ın kendi etrafındaki bir dönüş süresine.
D) Dünya’nın Güneş etrafındaki bir dolanım süresine.

11.Bir bebeğin ihtiyacı karnını doyurmak ve uyumaktır. 15 yaşına geldiğinde bunun yanı sıra müzik dinlemek, gezi eğlenmek ihtiyaçları arasında yer alır. 20’li yaşlarda iş bulmak ve para kazanmak bunlara eklenir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söylenir?

A)Yaşlara göre ihtiyaçlar çeşitlenir.

B) istekler her zaman önemlidir.

C)İhtiyaçlar devamlılık göstermez.

D)20’li yaşlarda ihtiyaçlar azalır.

12.Türkiye Cumhuriyeti’nin bugünlere gelmesinde yıllar önce vermiş olduğu milli mücadelenin payı çoktur. Kurtuluş Savaşında milletimizin en büyük silahı aşağıdakilerden hangisi olmuştur?

A)Denizaltıların gelişmiş olması.

B) Düşman kuvvetlerinin sayıca az olması.

C) Türk milletinin birlik ve beraberliği.

D)Daha güçlü topraklara sahip olmak.

13.Aşağıdaki teknolojik aletlerden hangisi hem görme hem de işitme duyularımıza aynı anda hitap etmektedir?

A) radyo                               B) gazete

C) televizyon                      D) dergi

14.Kutuda veya pakette yiyecek alırken dikkat etmemiz gereken en önemli husus aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ambalajın güzelliği.

B) Ambalajın rengi.

C) Son kullanma tarihi.

D) Miktarı.

15.Seçeneklerde teknolojik ürünler ve kullanım alanları eşleştirilmiştir. Han­gi eşleştirme yanlıştır?

A) cep telefonu – iletişim

B) röntgen cihazı – güvenlik

C) kamyon – ulaşım

D) tepegöz – eğitim

16.Hangisi, alınan bir ürünün iadesi için gerekli belgelerden biridir?

A) Para.

B)  Kullanma kılavuzu.

C) Satış fişi ve garanti belgesi.

D) Ürünün ambalajı.

17.Aşağıdakilerden hangisi daha sonra icat edilmiştir?

A) Telgraf                            B) Televizyon

C) Mektup                          D) İnternet

18.Aşağıdakilerden hangisi doğal unsurlardan değildir?

A) Ormanlar                                      B) Akarsular

C) Madenler                                       D) Tarihi eserler

Not: İlk 2 soru 10’ ar puan. Diğer sorular 5’ er puandır.

Hakkında Veli Kuzu

2 yorumlar

  1. HİÇ GÜZEL DEĞİ

  2. çok güzel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.