Başlangıç / Ders Notları / 6.Sınıf Şök Toplantısı

6.Sınıf Şök Toplantısı

2010-2011 FATİH İLKÖĞRETİM OKULU

I. DÖNEM 6/B SINIFI ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Toplantı no        : 1

Toplantı yeri      : Öğretmenler odası

Toplantı tarihi   : 29/09/2010

Toplantı saati     : 12:30

Toplantı başkanı: Halil İbrahim YAY

TOPLANTIYA KATILAN ÖĞRETMENLER:

1- Sosyal Bilgiler Öğretmeni                       ¦ Halil İbrahim YAY

2- Matematik Öğretmeni                             ¦ Erdem AŞKAROĞLU

3- Fen Bilgisi Öğretmeni                              ¦ Meral YILMAZ

4-İngilizce Öğretmeni                                   ¦ Hülya OYMAK

5- Beden Eğitimi Öğretmeni                        ¦ Ahmet ÇINAR

GÜNDEM

1-      Açılış yoklama.

2-      Geçen Yıla  ait öğrenci başarıların değerlendirilmesi

3-      Başarısız öğrencilerin başarısızlık nedenlerinin tespiti

4-      Başarısız öğrencilerin başarıların arttırılması için alınacak tedbirler

5-      Sorunlu öğrencilerin tespiti ve sorunlarının giderilmesi için alınacak tedbirler

6-      Sağlık, temizlik.

7-      Öğrencilerin kılık kıyafeti.

8-      Okul araç gereçlerinin korunması.

9-      Başarı değerlendirme sınavında iyi sonuçlar elde edilmesi için alınacak tedbirler

10-  Dilek ve temenniler

11-  Kapanış

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1.   29.09.2010 Çarşamba günü saat 12:30’da 6/B sınıfına giren öğretmenlerin toplantıda

hazır olduğu görüldü.

 1. Söz alan Halil İbrahim YAY 6. sınıfların uyum problemleri yaşayabileceklerini bunun da başarıya olumsuz etkilerinin olacağını belirtti.Bu problemlerin ancak öğretmenler tarafından ortak tavırla aşılabileceğini böylece başarının arttırılabileceğini söyledi.Hülya Oymak da bu konuda velilerle de işbirliği yapmanın gerekliliği ve önemi üzerinde durdu.
 2. Şube Öğretmenler Kurulu’nun yaptığı ortak değerlendirme sonucunda öğrencilerin başarısızlık

nedenleri:

 • Dikkat eksikliği ve derslere karşı ilgisizlik
 • Derslere hazırlıksız gelme
 • Ailelerin geçim sıkıntısı
 • Anne-baba ayrılıkları
 • Velilerin çocuklarına karşı ilgisizlikleri
 • Bir önceki yıllara ait temel bilgilerdeki eksiklik
 • Okuduğunu anlama, anladığını doğru ve açık bir biçimde ifade edememeleri olarak tespit etmiştir.

 

 

 

 

 

4.   Başarısız öğrencilerin başarılarının arttırılması ve başarısızlığa neden olan faktörlerin ortadan kaldırılması için alınacak tedbirler konusunda söz alan Matematik Öğretmeni Erdem AŞKAROĞLU eğitim-öğretim alanında başarının yalnız okul ve öğrencilerin çabasıyla sağlanamayacağını, bu sürece velinin mutlaka katılması gerektiğini sık sık veli toplantıları yapılarak velinin aktif olarak bu sürece dahil edilmesi gerektiğini belirtti.

Fen Bilgisi Öğretmeni Meral YILMAZ; öğrencilerin derse karşı ilgilerini sağlamak için derste öğrencilerin birebir deneyler yapıp laboratuardaki araç ve gereçleri tanımasına yardımcı olacağını söyledi.

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Halil İbrahim YAY; öğrencilerin ev ödevlerini düzenli yapıp yapmadıklarının kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.

Söz alan Beden Eğitimi Öğretmeni Ahmet ÇINAR ;okula getirilemeyen velilerle irtibat kurulması için ev ziyaretleri yapılabileceğini söyledi.

 1. Sorunlu öğrencilerin tespiti konusunda söz alan Matematik Öğretmeni Erdem AŞKAROĞLU; öğrencilerin kişilik, beslenme, sağlık sosyal ilişkiler, ekonomik durum ve ders başarıları bakımından değerlendirilmesi gerektiğini bu sebeple sadece sorunlu öğrencilerin velileriyle bir toplantı yapılması gerektiğini söyledi.
 1. Söz alan Fen ve Teknoloji Öğretmeni Meral Yılamz; sınıf rehber öğretmenlerinin sınıflarında düzenli bir şekilde temizlik kontrolleri yaparak temiz olmayan öğrencileri tespit edip velileriyle irtibata geçmeleri gerektiğini söyledi.
 2. Kılık kıyafeti, okul kurallarına uymayan öğrencilerin uyarılmasına karar verildi.
 3. Söz alan Beden Eğitimi Öğretmeni Ahmet ÇINAR; tüm uyarılara rağmen bazı öğrencilerin okul araç ve gereçlerine zarar verdikleri; okulun herhangi bir malına zarar veren öğrencilerin saptanarak zararın öğrenciler tarafından karşılanması gerektiğini söyledi.
 4. Sosyal Bilgiler Öğretmeni Halil İbrahim YAY başarı değerlendirme sınavlarında okulca öğrencilerimizin başarı seviyelerini yükseltmek için tekrar yönteminin kullanılması, fırsat eğitiminden yararlanarak yeri geldikçe geçmiş konulara dönülerek soru çözülmesinin; öğrenci başarı seviyesinin yükseltilmesinde etkili olacağı söylendi.
 5. Görüşülecek başka gündem maddesi bulunmadığından ikinci dönemin hayırlı ve uğurlu olması temennisiyle toplantıya son verildi.

Hakkında Veli Kuzu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.