Başlangıç / Ders Notları / 6.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ 3.SINAV SORULARI

6.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ 3.SINAV SORULARI

2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ŞÜKRÜ MÜLAZIMOĞLU İ.Ö.OKULU 6.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ 3.SINAV SORULARI
ADI:
SOYADI:
NO:
1. Tarihte ilk kez parayı ticaret hayatında kullanan Anadolu Kavmi aşağıdakilerden hangisidir?
A-) İyonlar B-) Lidyalılar C-) Urartular D-) Asurlar
2. Orta Asya’da yaşayan Türk toplulukları ve devletleri ile Çin arasındaki en büyük savaş sebebi İpek Yolu olmuştur.
Buna göre Türk-Çin savaşlarının nedeni aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
A) Ticaret B) Tarım C)Hayvancılık D)Dokumacılık
3. Orhun yazıtlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A ) Yazılış tarihi 15. yüzyıla dayanır.
B ) Bir Türk dilbilimci tarafından çözülmüştür.
C ) Kül Tigin ,Tonyukuk ve Bilge Kağan anıtları olmak üzere 3 tanedir.
D ) Yazıtlara göre Tonyukuk, Bilge Kağan’ın kardeşidir
4. Türk kara ordusunun MÖ 209 yılında kurulduğu varsayılmaktadır. Askeriye tarihinde ilk rütbeleri kullananlar Türklerdir ve Türkler savaşa, savaşçılığa büyük önem vermişlerdir.
Bu gelişmeler, aşağıdaki Türk devletlerinden hangisinin zamanında gerçekleşmiştir?
A ) Avrupa Hun Devleti B )Kök Türkler
C ) Asya Hun Devleti D )Uygurlar
5. Hicret, Hz. Muhammed ve Müslümanların Mekke’den Medine’ye göç etmesidir. Aşağıdakilerden hangisi hicretin nedenidir?
A ) Mekke’nin topraklarının verimsiz olması
B ) Medine topraklarının verimli olması
C ) İslamiyet’in Medine’de yayılmış olması
D ) Mekkelilerin Hz. Muhammed ve Müslümanlara baskı yapması
6. Aşağıdaki olaylardan hangisi tarih öncesi devirlerinin taş devri( 1-yontma taş devri 2-cilalı taş devri ) Maden devri( 1-bakır devri 2-tunç devri 3-demir devri) gibi şekilde adlandırılmasında etkili olan olaydır?
A) Yazınının icat edilmesi
B) Kavimler göçü
C) O dönem alet yapımında kullandıkları malzeme
D) İstanbul’un fethi
7. Aşağıdakilerden hangisi Hititlerde kraliçeye verilen isimdir?
A) Pankuş B) Anal C) Tavananna D) Şamran
8. Aşağıdakilerden hangisi kavimler göçünün sonuçlarından değildir?
A) Roma imparatorluğu Doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrıldı
B) Avrupa’da günümüzde yaşayan milletler oluştu
C) Ortaçağ kapandı, yeniçağ başladı
D) Türk kültürü Avrupa’da yayıldı
9. Aşağıdaki medeniyetlerden hangisi Sümerlilerden öğrendikleri çivi yazısını Anadolu’ya öğreterek Anadolu’da tarihi devirlerin başlamasında etkili olmuştur?
A) Hititler B) Babiller C) Asurlular D) İyonlar
10. Aşağıdakilerden hangisi Müslümanlarla Mekkeli müşrikler arasında yapılan savaşlardan değildir?
A) Bedir B) Talas C) Uhud D) Hendek
11. Hitit medeniyeti ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A). Tek tanrıya inanmışlardır.
B). Çivi ve hiyeroglif yazısını kullanmışlardır.
C) Tarih yazıcılığına önem vermişlerdir.
D) Devlet yönetiminde kraliçeye büyük yetkiler tanımışlardır
12. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan uygarlıklardan birisi değildir?
A) İyonlar
B) Asurlular
C) Urartular
D) Hititler
13. Asya Hun devletiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Devletin başında kağan bulunur B)Türk Ordusunu temellerini atmışlardır
C)Orhun alfabesini kullanmışlardır D)Oğuz kağan destanı Hunlara aittir
14. İslamiyet gelmezden önce Arap yarımadasında sosyal yaşam ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Kölecilik yasaklanmıştır B)Putlara tapmaktadırlar
C)Kabileler arası savaşlar vardır
D) Asya’dan getirilen ipekli kumaş ve mücevher ticareti yapılmaktadır
15. Orhun yazıtları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Köktürk devletinin kuruluşu ile ilgili olaylar anlatılmıştır
B)Bilge kağanın yaşamı anlatılmıştır C)Göktürk alfabesiyle yazılmıştır. D)Orhun yazıtları Anadolu ‘da bulunmuştur
16. Tarihte yazılı olarak elimize kadar gelmiş olan ilk yazılı antlaşma “Kadeş Antlaşması”dır.Kadeş Antlaşması hangi devletler arasında yapılmıştır?
A)Hitit-Pers B)Pers-Sümer C)Hitit-Mısır D)Mısır-Lidya
17. Tales, Pisagor, Herodot, Hipokrat, Diojen hangi Anadolu Uygarlığında yetişen bilim adamlarıdır?
A) İyonlar C) Lidyalılar
B) Frigler D) Hititler

18.
Aşağıdakilerden hangisi iklim üzerinde etkili değildir?
A) Yükseklik
B) Coğrafi konum
C) Denize uzaklık
D) Nüfus
19. İslamiyet’ten önce de Büyük çöllerle kaplı Arabistan’ın merkezi Mekke idi.Arapların kutsal saydıkları Kabe Buradaydı.Her yıl haram ayında Arabistan’ın dört bir yanından ziyaretçiler Mekke’ye gelirler.Şiir edebiyat ve spor yarışmaları yaparlardı.
Aşağıdakilerden hangisi bu paragrafa göre çıkarabilecek bir sonuç değildir?
A)Araplar aralarında kültürel faaliyetler yapıyorlardı
B)Araplar arasında büyük bir siyasi birlik vardı
C)Mekke İslamiyet’ten önce de Araplar arasında kutsal sayılırdı
D)Haram ayında sanatsal etkinlikler yapılırdı
20. Göktürklerin Ergenekon Destan’ında ,”Bu dağda demir madeni var. Şunun demirini eritsek belki dağ bize geçit verir” ifadesi yer almaktadır.
Buna göre bu destanda Türklerin hangi ekonomik etkinliği üzerinde durulmaktadır?
A)Hayvancılık B) Avcılık C)Madencilik D)Tarım

Her Sorunun doğru cevabı 5 puan, toplam 100 puandır
Başarılar Dilerim

Sosyal Bilgiler Öğretmeni
MEHMET DEMİREL

Hakkında Veli Kuzu

2 yorumlar

  1. şifalı bitkiler

    paylaşım için teşekkürler

  2. yazamam ben

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.