Başlangıç / Ders Notları / Amasya görüşmesi ve alınan kararlar

Amasya görüşmesi ve alınan kararlar

Ali Rıza Paşa Hükümeti’nin temsilcisi Bahriye Nazırı Salih Paşa ile M. Kemal arasında bir protokol yapıldı.
Alınan Kararlar
İstanbul Hükümeti Sivas Kongresi kararlarını kabul edecekti.
Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Derneği ile Temsil Heyeti yasal bir kurul olarak tanınacaktı.
Türk illeri düşmana hiçbir şekilde terk edilmeyecekti.
Manda ve himaye kabul edilmeyecekti, vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı korunacaktı.
Azınlıklara egemenliğimizi zedeleyici haklar verilmeyecekti.
Mebuslar Meclisi İstanbul dışında güvenli bir yerde toplanacaktı.
Milletvekili seçimi serbest ve müdahalesiz yapılacaktı.
Temsil Heyeti’nin görüşleri alınmadan barış görüşmeleri yapılmayacaktı.
Hükümetle Temsil Heyeti arasındaki anlaşmazlıklar son bulacaktı.
Önemi
• İstanbul Hükümeti, Milli Mücadele’yi, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin gücünü ve varlığını hukuken tanıdı.
• İtilaf Devletleri, İstanbul Hükümeti’ne her istediklerini yaptıramayacaklarını anlamış oldular.
• İstanbul Hükümeti ile Anadolu hareketi ilk kez birlikte hareket etmişlerdir.
NOT: Amasya Görüşmeleri sonunda Mebuslar Meclisi’nin İstanbul’da açılması kararlaştırıldı.

Hakkında Veli Kuzu

2 yorumlar

  1. Sosyal Bilgiler dersi için bu siteden yararlanıyorum. Oldukça eski bir sosyal bilgiler sitesi olduğu kesin arama yaparak istediğim bilgilere ulaşıyorum

  2. Çok teşekkür ederim güzel çalışma

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.