Başlangıç / Ders Notları / Başbakanlık bursu ve öğrenim kredisi yönetmeliğinde değişiklikler oldu

Başbakanlık bursu ve öğrenim kredisi yönetmeliğinde değişiklikler oldu

Anarji ve terör gibi muğlak kavramlar daha somut bir şekle indirgenmiş ve sorumluluk öğretim kurumuna verilmiştir. Buna göre en az bir yarıl yıl uzaklaştırma cezası alanların bursları kesilecektir.

Verilecek burslarda aranacak kriterler daha belirli hala getirilmiştir. Yapılan yeni belirlemeye göre ÖSS’den alınan puana ve puan türüne bakılacak.

Burs alan öğrencilerin durumlarında yapılan araştırmada, öğrencinin belgelerinde veya durumunda gerçeğe aykırı bir hususun tespit edilmesi hâlinde bursu kesilecektir. Yeni bir değişiklik olarak bu halde, ödenen bursların tamamı öğrenim kredisi borcuna dönüştürülerek, 18/1/1997 tarihli ve 22881 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliğinde belirlenen esaslara göre tahsil edilecektir.

aşarısızlık nedeniyle bursu kesilen öğrenciye bir daha tekrar burs verilmemesi yönündeki uygulama kaldırılmıştır. Buna, başarısızlığını gideren öğrencilere daha sonra burs verilebilecektir.

Kesilen burslar öğrenim kredisi borcuna dönüştürülerek tahsil edilecektir.

Bir suçtan mahkum olanlara bir daha burs verilmemesi yönündeki uygulama kaldırılmıştır. Ayrıca yönetim kurulunun, yönetmeliği açıklama yetkisi kaldırılmıştır.

memurlar.net

Hakkında Veli Kuzu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.