Başlangıç / Ders Notları (sayfa 10)

Ders Notları

Sosyal bilgiler dersine ait bütün sınıfların konu özetlerine bu bölümden ulaşabilirsiniz.

20 Yüzyıl’da Dünyada Yaşanan Gelişmelerden Bazıları

Yüzyıl’da Dünyada Yaşanan Gelişmelerden Bazıları 1947 : Filistin işgal edildi. İsrail Yahudi devleti kuruldu. 1948 (ve 1956, 1967, 1973): Yahudi-Arap savaşları. 1975 : Lübnan’da iç savaş çıktı, 14 yıl süren savaş nedeniyle 100 binden fazla insan yaşamını yitirdi. 1979 : İran’da Ayetullah Humeyni önderliğindeki İslamcılar, bir devrimle yönetimi ele geçirdi. …

Daha Fazlasını Oku

Türkiye’nin Avrupa Birliği Üyeliğinde Önemli Adımlar

1959: Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu’na üyelik için başvurdu. 1964 : Türkiye – AB ortaklık ilişkisi başladı. 1987 : Türkiye AB’ye üyelik başvurusunda bulundu. 1996: Gümrük Birliği’nin sağlanmasıyla Türkiye-AB ortaklık ilişkisinin “Son Dönem”ine geçilmiş oldu. 1999: Türkiye’nin AB’ye adaylık statüsü teyit edildi. 2004: Türkiye’nin siyasi kriterleri yeterli ölçüde yerine getirdiği belirtildi …

Daha Fazlasını Oku

İnkılap Tarihi – Körfez Savaşı

KÖRFEZ SAVAŞLARI – Birinci Körfez Savaşı (1991): Nedeni, İran ile yaptığı savaşta ekonomik yönden zarara uğrayan Irak’ın, zararını karşılayabilmek için Kuveyt’i işgal etmesidir. Sonucu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla ABD öncülüğündeki uluslar arası hava kuvvetleri Irak’a saldırıya geçti. Irak başarısız oldu. İkinci Körfez Savaşı (2003): Nedeni, 11 Eylül 2001’de ABD’ye …

Daha Fazlasını Oku

Okullarda Yıl Sonunda Yapılacak İş ve İşlemler

YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER   Sınav notları girildikten sonra iyice kontrol edilecek. Sınava girmeyen öğrenciler raporlu, izinliyse yeniden sınav yapılacak. Notu e-okula aktarılacak. Özrü yoksa devamsızlık yapan öğrencinin sınav notu ‘’G’’ olarak e-okula aktarılır. Proje notları e okula girilecektir.(Ortaokulda her öğrencinin en az bir dersten proje notu olacak. ) Ders …

Daha Fazlasını Oku

İnkılap Tarihi Her konu ile ilgili bir soru

T.C İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ HER KONU BİR SORU ETKİNLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM                                       (Karne Hediyesidir. Para ile satılmazJ) 1.Selanik şehrinde farklı din ve ırka mensup insanların bir arada yaşaması şehri nasıl etkilemiştir? 2.Osmanlı aydınları Osmanlı Devletini dağılmaktan kurtarmak için hangi düşünce akımlarını öne sürmüşlerdir? Kısaca açıklayınız. 3.M. Kemal’in doğduğu yıllarda …

Daha Fazlasını Oku

İnkılap Tarihi 8.Sınıf 27 Mayıs Darbesi Ders Notu

27 MAYIS ASKERİ DARBESİ Demokrat Parti’nin ülkeyi gitgide bir baskı rejimine ve kardeş kavgasına götürdüğü gerekçelerini ileri sürerek Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde bir grup subay, 27 Mayıs 1960 sabahı ülke yönetimine bütünüyle el koydu. 37 subaydan oluşan Millî Birlik Komitesi bu harekat ile anayasa ve TBMM’yi feshetti, siyasi faaliyetleri askıya …

Daha Fazlasını Oku

Demokrat parti dönemi gelişmeleri

DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİNDE TÜRKİYE (1950-1960) CHP’den ayrılan milletvekillerinin 1946 yılında Adnan Menderes önderliğinde Demokrat Parti’yi kurmasıyla Türkiye’de tek parti dönemi sona ermiş, kurulan partilerin sayısı 10’u bulmuştur. 1950 seçimleri sonrasında İnönü’nün cumhurbaşkanlığından ayrılması ile Celal Bayar 3. Cumhurbaşkanı, Adnan Menderes ise Başbakan olarak göreve başlamıştır. Demokrat Parti’nin ilk yıllarında ABD’den …

Daha Fazlasını Oku

Soğuk savaş dönemi ders notları

Soğuk savaş dönemi ders notları İkinci Dünya Savaşı sonrası ABD ve SSCB iki süper güç olarak ortaya çıktılar. SSCB, savaş sonrası yayılmacı bir politika izleyerek komünizm rejiminin Balkanlar ve Orta Avrupa’da yerleşmesi için mücadele etmiştir. Rusya’nın bu tutumu, ABD ve Avrupa ülkelerini endişelendirmiştir. Böylece ABD’nin önderliğinde demokratik Batı devletleri Batı …

Daha Fazlasını Oku

2.dünya savaşı ders notları

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI (1939-1945) Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra yapılan barış antlaşmalarının çok ağır şartlar içermesi, Birinci Dünya Savaşı’ndan istediklerini elde edemeyen Almanya ve İtalya’nın saldırgan politika izleyerek birlikte hareket etmeleri, savaş sonrasında İngiltere’nin eski gücünü kaybetmesi ve bunlara ek olarak Milletler Cemiyeti’nin özellikle 1937 yılından sonra olan bitene gözünü kapatarak …

Daha Fazlasını Oku

Tarih Felsefesi Ders Notu Özet

*T. Izutsu: İslamın gelişiyle varlıklar arasında yeni bir ilişkinin kurulduğu ve kavramların yüklendikleri anlamlarla birlikte birbirleriyle tamamen farklı ilişkilendirildiği yeni bir sistem yeni bir evren anlayışının ortaya çıktığını savunur *İslama göre evren kavrayışı: Yanlızca yaratıcı Allahtır. Yoktan var eder-Herşey yaratılmıştır-Herşey Allaha boyun eğer *Mutluluk: Platon’un devletinde-Aristo’nun Nikamakhos’a Etikinde ve politikasında …

Daha Fazlasını Oku