Başlangıç / Ders Notları (sayfa 11)

Ders Notları

Sosyal bilgiler dersine ait bütün sınıfların konu özetlerine bu bölümden ulaşabilirsiniz.

İnkılap Tarihi 8.Sınıf 27 Mayıs Darbesi Ders Notu

27 MAYIS ASKERİ DARBESİ Demokrat Parti’nin ülkeyi gitgide bir baskı rejimine ve kardeş kavgasına götürdüğü gerekçelerini ileri sürerek Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde bir grup subay, 27 Mayıs 1960 sabahı ülke yönetimine bütünüyle el koydu. 37 subaydan oluşan Millî Birlik Komitesi bu harekat ile anayasa ve TBMM’yi feshetti, siyasi faaliyetleri askıya …

Daha Fazlasını Oku

Demokrat parti dönemi gelişmeleri

DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİNDE TÜRKİYE (1950-1960) CHP’den ayrılan milletvekillerinin 1946 yılında Adnan Menderes önderliğinde Demokrat Parti’yi kurmasıyla Türkiye’de tek parti dönemi sona ermiş, kurulan partilerin sayısı 10’u bulmuştur. 1950 seçimleri sonrasında İnönü’nün cumhurbaşkanlığından ayrılması ile Celal Bayar 3. Cumhurbaşkanı, Adnan Menderes ise Başbakan olarak göreve başlamıştır. Demokrat Parti’nin ilk yıllarında ABD’den …

Daha Fazlasını Oku

Soğuk savaş dönemi ders notları

Soğuk savaş dönemi ders notları İkinci Dünya Savaşı sonrası ABD ve SSCB iki süper güç olarak ortaya çıktılar. SSCB, savaş sonrası yayılmacı bir politika izleyerek komünizm rejiminin Balkanlar ve Orta Avrupa’da yerleşmesi için mücadele etmiştir. Rusya’nın bu tutumu, ABD ve Avrupa ülkelerini endişelendirmiştir. Böylece ABD’nin önderliğinde demokratik Batı devletleri Batı …

Daha Fazlasını Oku

2.dünya savaşı ders notları

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI (1939-1945) Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra yapılan barış antlaşmalarının çok ağır şartlar içermesi, Birinci Dünya Savaşı’ndan istediklerini elde edemeyen Almanya ve İtalya’nın saldırgan politika izleyerek birlikte hareket etmeleri, savaş sonrasında İngiltere’nin eski gücünü kaybetmesi ve bunlara ek olarak Milletler Cemiyeti’nin özellikle 1937 yılından sonra olan bitene gözünü kapatarak …

Daha Fazlasını Oku

Tarih Felsefesi Ders Notu Özet

*T. Izutsu: İslamın gelişiyle varlıklar arasında yeni bir ilişkinin kurulduğu ve kavramların yüklendikleri anlamlarla birlikte birbirleriyle tamamen farklı ilişkilendirildiği yeni bir sistem yeni bir evren anlayışının ortaya çıktığını savunur *İslama göre evren kavrayışı: Yanlızca yaratıcı Allahtır. Yoktan var eder-Herşey yaratılmıştır-Herşey Allaha boyun eğer *Mutluluk: Platon’un devletinde-Aristo’nun Nikamakhos’a Etikinde ve politikasında …

Daha Fazlasını Oku

Maddeler Halinde Önemli Sanat Tarihi

SANAT TARİHİ 1. ÜNİTE *Yazı ilk kez Sümerliler tarafından bulundu *Yazı Anadoluya Asur ticaret kolonileri vasıtasıyla MÖ 1950 yıllarda girerek kullanıldı *Taş Devri MÖ 2,5 milyon-MÖ 5500 *Maden Devri: Bakır (Kalkolotik) MÖ 3500-3000  / Tunç MÖ 3000-1200 / Demir Devri MÖ 2000 *Taş Devri: Dünyanın en uzun evresini kapsar. Avcılık …

Daha Fazlasını Oku

CEMALEDDİN AFGÂNİ

(1837-1897) Hayatı ve görüşleri; Hemedan yakınındaki Esedabad’da doğmuştur. İslami ilimleri özümsemiş, felsefe ve modern bilimlere özel ilgi duymuştur. Anadili Türkçe’nin yanında Arapça, Farsça, Fransızca, İngilizce ve Rusça öğrenmiştir. Genç yaşta Hindistan’a gitmiş ancak ingilizler tarafından tehlike olarak görüldüğünden burayı terketmiştir. Daha sonra Kahire’ye gitmiş, Ezher hocaları ve öğrencileriyle özel dostluklar kurmuş …

Daha Fazlasını Oku

TÜRK RESİM-HEYKEL VE EL SANATLARI

RESİM-HEYKEL VE EL SANATLARI *Budizm’i benimseyen Uygurların 762 yılında Maniheizm’i devlet dini olarak kabul etmelerinden sonra inanç dünyalarında ortaya çıkan değişimler sanata da yansımıştır. Budizm ve Maniheizmin etkisi ile Uygurlarda resim sanatı gelişmiştir. *Eski Uygur şehir kalıntılarında bulunan ve 8.-9. yüzyılla tarihlenen duvar resimleri (freskler), Türk resim sanatının en eski …

Daha Fazlasını Oku

THALES VE ÖĞRENCİLERİ

THALES VE ÖĞRENCİLERİ İlk Yunan matematikçisi olan Thalestir. Thales’in bu düşünceleri “materyalist felsefe”nin doğmasına yol açmıştır. Thales kendi adıyla anılan teoremin dışında, aşağıdaki teoremleri de geometriye kazandırmıştır: İkizkenar bir üçgenin tabanına komşu olan açılar birbirine eşittir Bir dairenin çevresindeki bir noktayı, çapın uçlarına birleştiren doğru parçaları arasındaki açı diktir. Yarıçap, bir …

Daha Fazlasını Oku

Osmanlı Devleti Klasik Dönem Sanat Tarihi

*Klasik Dönem (1453-1718): *Edirne Üç Şerefeli Cami ile başlayan gelişme İstanbul camilerinde devam ederek klasik devrin esas karakterini belirlemiştir. *Fetihten sonra inşa edilen Fatih Külliyesi ilk örnektir. *Kanuni Sultan Süleyman’ın Mimar Sinan’a yaptırdığı Şehzade Külliyesi İstanbul’daki bir diğer önemli külliye yapısıdır *Mimar Sinan’ın çıraklık eserimdir dediği ŞehzadeCamii (1544-1548)’nin dört serbest …

Daha Fazlasını Oku