Başlangıç / Ders Notları (sayfa 19)

Ders Notları

Sosyal bilgiler dersine ait bütün sınıfların konu özetlerine bu bölümden ulaşabilirsiniz.

İnkılap Tarihi Teog Öncesi Kısa Genel Tekrar Bilgileri

“Gelişim; bireylerin ve toplumların; her zaman, bir adım geride olduklarını kabul etmeleriyle sağlanır.” Özkan GÜMÜŞ MerhabaJ ben senin TEOG rehberin olacağım. Beni kaç defa okursan, netlerin o kadar artacak;) Hadi başlayalım. Osmanlıda ortaya çıkan ilk fikir akımı BATICILIK, son fikir akımı ise TÜRKÇÜLÜK’tür. DİKKAT! OSMANLICILIK, dini, dili, ırk’ı ne olursa …

Daha Fazlasını Oku

TÜRK-İSLAM DEVLETLERİNDE KÜLTÜR VE MEDENİYET

TÜRK-İSLAM DEVLETLERİNDE KÜLTÜR VE MEDENİYET 1.DEVLET YÖNETİMİ: Türkler Müslüman olduktan sonra da devlet yönetimi  ile ilgili geleneklerine devam ettiler. Devlet hanedan ailesinin ortak malı sayılıyordu. Karahanlı Devleti kurulduğu coğrafya itibari ile Türk Devlet anlayışını aynen sürdüren bir devletti. Hükümdarlar da “kara” ünvanı  kullanılıyordu. Sultan ünvanını ilk kullanan Türk Hükümdarı Gazneli …

Daha Fazlasını Oku

KÜLTÜRÜMÜZÜN YAŞAYAN DEĞERLERİ KUTLAMALAR

KONU 6: KÜLTÜRÜMÜZÜN YAŞAYAN DEĞERLERİ KUTLAMALAR KAVRAMLAR Değer: Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet. Üstün nitelik, meziyet, kıymet Değişim: Bir zaman dilimi içindeki değişikliklerin bütünü Kültürel Öğe: Milli Kültür: Bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi ögelerin …

Daha Fazlasını Oku

BOZKIRIN SANATKARLARI

BOZKIRIN SANATKARLARI KAVRAMLAR Estetik:  Güzellik duygusu ile ilgili olan. Sanat:  Belli bir uygarlığın veya topluluğun anlayış ve zevk ölçülerine uygun olarak yaratılmış anlatım.  Bir şey yapmada gösterilen ustalık   Orta Asya’da yapılan kazılarda Türklere ait pek çok esere rastlanmıştır. At koşum takımları, arabalar,elbiseler,süs eşyaları,müzik aletleri,kumaşlar Ve “Pazırık halısı” olarak tanınan …

Daha Fazlasını Oku

Osmanlı Köylüsü ile Sipahi İlişkisi

Osmanlı devletinde köylü bulunduğu mirri toprağı terkedemezdi. Sipahi toprağını terkederek kaçan köylüyü bulup cezalandırma yetkisine sahipti. Fakat bu yukarıdaki cümleden köylünün özgür olmadığını düşünmemek gereklidir. Zira köylü toprağını bir başkasına devletin onayı çerçevesinde devrederek toprağını bırakıp gidebilirdi. Tımarlı sipahi hiç bir zaman köylüyü ezemezdi. Köylü mahkemeye verebilirdi. Köylünün evinde 3 …

Daha Fazlasını Oku

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Selçuklu Devleti Padişahları

TUĞRUL BEY Büyük Selçuklu devleti,tarihte Türklerin İslamiyeti kabul etmelerinden sonra kurdukları en büyük devletlerden biridir. Türkiye Selçuklular zamanında fethedilmiş,Türk yurdu haline gelmiştir. Devlet adını SELÇUK BEY’den almıştır. Onun yönetiminde HORASAN bölgesine gelinir. Ancak Gazneliler oraya yerleşmelerine izin vermezler. TUĞRUL BEY önderliğinde, Gaznelilerle DANDANAKAN Savaşı yapılır. Ve Gazneliler yenilir. ( 1040 …

Daha Fazlasını Oku

Atatürk Düşünce Sistemin Oluşumu

Fransız İhtilali 1789 yılında meydana gelen Fransız ihtilali, eşitlik, özgürlük, milliyetçilik ve demokrasi gibi fikirlerin bütün Avrupa’da etkili olmasını sağlamıştır. Bu fikirlerin etkisiyle imparatorluklar yıkılmış, milli devletler kurulmuştur. Meşruti yönetimler ortaya çıkmış, krallar egemenliklerini halk ile paylaşmak zorunda kalmışlardır. Fransız İhtilali’nin yaydığı fikirler Mustafa Kemal’i de etkilemiştir. Atatürk, 8 Mart …

Daha Fazlasını Oku

ÜLKEMİZDE BAŞLICA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

ÜLKEMİZDE BAŞLICA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI: A – Eğitim Alanında Faaliyet Gösteren Kuruluşlar: Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Milli Eğitim Vakfı (MEV) Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Darüşşafaka (şefkat yuvası) cemiyeti B – Sağlık Alanında Faaliyet Gösteren Kuruluşlar: Kızılay Yeşilay Türk Kalp Vakfı Türk Böbrek Vakfı …

Daha Fazlasını Oku