Başlangıç / Ders Notları (sayfa 21)

Ders Notları

Sosyal bilgiler dersine ait bütün sınıfların konu özetlerine bu bölümden ulaşabilirsiniz.

İpek Yolunda Türkler

SINIF ÜNİTE 3: İPEK YOLUNDA TÜRKLER İpek Yolu: Çinin  Şian kentinden  başlar yüksek dağların aralarından geçerek İran üzerinden Anadolu’ya buradan da Avrupa’ya giden ticaret yoludur.  Çin’den ipek ticareti yaygın olarak yapıldığı için yola bu ad verilmiştir. İpek yanında değerli porselen, kağıt, baharat ve değerli taşlar da satılırdı Tarihte bu yolu …

Daha Fazlasını Oku

Halifeliğin Kaldırılması

HALİFELİĞİN KALDIRILMASI (3 Mart 1924) Nedenleri: Cumhuriyetin ilanı ve cumhurbaşkanının seçilmesi ile halifeliğin bir önemini kaybetmesi ve sembol haline gelmesi. Saltanatın kaldırılması ve Vahdettin’in ülkeyi terk etmesinden sonra TBMM, Abdülmecit Efendi’yi halife seçti. Çünkü kamuoyu henüz halifeliğin kaldırılmasına hazır değildi. Hâlbuki Cumhuriyetin ilânı ve devlet başkanının seçilmesi ile halifeliğin rolü …

Daha Fazlasını Oku

ÇEVREMİZDE GÖRDÜKLERİMİZ ( DOĞAL ve BEŞERİ UNSURLAR )

ÇEVREMİZDE GÖRDÜKLERİMİZ ( DOĞAL ve BEŞERİ UNSURLAR ) Çevre: İnsanın içinde yaşadığı, canlı ve cansız varlıkların yer aldığı ortama çevre denir. Çevreyi oluşturan unsurları doğal unsurlar ve beşeri unsurlar olarak ikiye ayırabiliriz. Çevreyi Oluşturan Unsurlar Doğal Unsurlar Dağ  – Ova – Göl Akarsu – Şelale Beşeri Unsurlar Ev – Yol – Baraj Park – …

Daha Fazlasını Oku

SOSYAL BİLİMLER ÖĞRENMENİN YARARLARI

      SOSYAL BİLİMLER ÖĞRENMENİN YARARLARI:  SOSYAL BİLİMLER: Toplum olayları,insanın sosyal ve kültürel faaliyetleri konusunda araştırma ve inceleme yapan bilimdir. Sosyal Bilimler bir çok bilim dalından yararlanır.(Tarih,Coğrafya,Psikoloji,Sosyoloji,Ekonomi,Din Bilimleri,Filoloji,Hukuk vs) Sosyal Bilgiler dersini niçin görürüz? –Vatandaşlık görevi ve sorumluluklarının öğrenilmek. Sosyal bilgiler Etkin ve Sorumlu vatandaş olmak Vatanını ve milletini seven vatandaşlar …

Daha Fazlasını Oku

HATAY’IN ANAVATANA (TÜRKİYE’YE) KATILMASI

HATAY’IN ANAVATANA(TÜRKİYE’YE) KATILMASI      Hatay Sakarya Savaşından sonra imzalanan Ankara Antlaşması ile Fransa yönetimindeki Suriye’ye bırakılmış,bu Misakı Milliye uymayan durum Lozan’da da kabul edilmişti. 1936’da Fransa’nın Suriye üzerindeki manda yönetimine son vermesi üzerine Türkiye, Milletler Cemiyetine başvurarak Hatay’ın geleceğine burada oturanların karar vermesini istedi. Türkiye ile Fransa arasında yapılan ikili …

Daha Fazlasını Oku

BALKAN ANTANTI ve SADABAT PAKTI

BALKAN ANTANTI Avrupa’da devam etmekte olan silahlanma yarışı ve Almanya ile İtalya’nın yayılmacı politikaları  Balkanları ve Orta Doğu’yu tehdit etmesi ile 9 Şubat 1934’te Balkan Antantı kuruldu. Katılan devletler:Türkiye-Yunanistan-Yugoslavya-Romanya Balkan Savaşında toprak kaybettiği için bu anlaşmaya Bulgaristan katılmamıştır. Bu antlaşmayla Balkan ülkeleri karşılıklı olarak sınırlarını güvence altına almayı ve çıkabilecek …

Daha Fazlasını Oku

Atatürk Ve Milli Mücadele – Sosyal Bilgiler

ATATÜRK        Atatürk 1881 yılında Selanik’te doğdu. Mahalle mektebi Şemsi Efendi Okulu Selanik Askeri Ortaokulu Manastır Askeri Lisesi Harp Okulu İstanbul Harp Akademisi ‘ni bitirerek Kurmay Yüzbaşı olarak orduya katıldı. 1905 yılında Şam’a atandı. TRABLUSGARB SAVAŞI(1911) İtalya, bugün Libya olarak bilinen Trablusgarb’a saldırdı. Binbaşı M. Kemal ve arkadaşları Trablusgarb’a savaşmaya …

Daha Fazlasını Oku

SAĞLIK ALANINDA YAPILAN YENİLİKLER

SAĞLIK ALANINDA YAPILAN YENİLİKLER ***2 Mart 1920’de Sağlık Bakanlığı kuruldu. ***Sivas,Erzurum,Trabzon,İstanbul,Ankara gibi illere örnek(numune) hastaneler açılmıştır. ***Sağlık personeli yetiştirmek için sağlık meslek liseleri,yüksekokullar açılmıştır. ***Bulaşıcı hastalıklarla mücadele etmek için  Ankara’da Hıfzıssıhha  Enstitüsü kurulmuştur. (Hıfzıssıhha kelimesi “sağlığın korunması” anlamına gelen bir sözcüktür Devlet, toplum sağlığı için 1928 de “Refik Saydam Hıfzıssıhha …

Daha Fazlasını Oku

Terakkiperver ve Serbest Cumhuriyet Fırkası

TERAKKİPERVER CUMHURİYET FIRKASI (TCF)17 KASIM 1924: Bu parti M.Kemal’in yakın arkadaşları Kazım Karabekir,Rauf Orbay,Refet bele ,Ali Fuat Cebesoy,Adnan Adıvar tarafından kurulmuştur.TCF Türkiye Cumhuriyetinin ilk muhalefet partisidir. TCF liberal (serbest )ekonomi ilkesini benimsemiştir.Partinin programında dini inanç ve özgürlüklere saygılı olduğunu belirtmesi eski rejim yanlılarının parti etrafında toplanmasına neden olmuştur.Bu durum Musul’u …

Daha Fazlasını Oku

İkinci Dünya Savaşı Türkiye’ye Etkileri ve Savaşın Sonuçları

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI NEDENLERİ: I. Dünya Savaşı sonunda anlaşmalar yapılmış ve dünya barışının sağlanması için Milletler Cemiyeti kurulmuştu. Milletler Cemiyeti amacına ulaşamamış ve büyük devletlerin çıkarlarına çalışan bir kurum olmuştu. Versay Anlaşması’nın maddelerini beğenmeyen Almanya saldırgan bir tutum içine girerek silahlanmıştır “Versay antlaşması, I. Dünya Savaşı‘na yol açan nedenlerden hiçbirini …

Daha Fazlasını Oku