Başlangıç / Ders Notları (sayfa 21)

Ders Notları

Sosyal bilgiler dersine ait bütün sınıfların konu özetlerine bu bölümden ulaşabilirsiniz.

TURİZM HANGİ KATKILARI SAĞLAR

TURİZM HANGİ KATKILARI SAĞLAR İnsanlar gezmek, yeni yerler görmek, tanımak, eğlenmek, dinlenmek gibi amaçlarla turizm etkinliklere katılırlar. Ortak miras öğelerinin tanıtılmasında ve tanınmasında turizmin önemi büyüktür. Turizm, dünyada barış ve huzurun sağlanmasına katkıda bulunur. Hem insanlar hem ülkeler arasındaki huzurun temelinde ise barış vardır. Atatürk’e göre, dünya barışının sağlanması ancak …

Daha Fazlasını Oku

5.Sınıf 1.Ünite Haklarımı Öğreniyorum

1.ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM Grup: Görüşleri amaçları, çıkarları bir olan kişiler bütününe denir. Kurum: Belirli düşüncelerin, bireyler arasındaki ilişkilerin ve karşılıklı görevlerin oluşturduğu; genellikle devletle ilişkisi olan toplumsal örgütlenmelere denir. Toplumları oluşturan insanların her birine birey denir.   Grupların Özellikleri Ortak amaçları vardır. Birbirlerini tanırlar. Planlı olarak bir araya gelirler. Kurumların …

Daha Fazlasını Oku

Çağdaş Türkiye Yolunda Çalışma Soruları ve Cevapları

1-İzmir İktisat kongresinin toplanma amacını yazınız. Cevap:Milli ve bağımsız bir ekonomi oluşturmak,ekonomik kalkınmanın temellerini belirlemektir.   2-İzmir İktisat kongresinde kabul edilen kararların adını yazınız Cevap:Mısak-ı İktisadi kararları   3-İzmir İktisat kongresine çiftçi,tüccar,sanayici,işçi gibi her kesimden temsilcilerin katılmasının amacı nedir? Cevap:Her alanda kalkınma amaçlandı. 4-Ankara’nın başkent yapılmasının nedeni nedir? Cevap:1-Ankara’nın milli …

Daha Fazlasını Oku

İpek Yolunda Türkler

SINIF ÜNİTE 3: İPEK YOLUNDA TÜRKLER İpek Yolu: Çinin  Şian kentinden  başlar yüksek dağların aralarından geçerek İran üzerinden Anadolu’ya buradan da Avrupa’ya giden ticaret yoludur.  Çin’den ipek ticareti yaygın olarak yapıldığı için yola bu ad verilmiştir. İpek yanında değerli porselen, kağıt, baharat ve değerli taşlar da satılırdı Tarihte bu yolu …

Daha Fazlasını Oku

Halifeliğin Kaldırılması

HALİFELİĞİN KALDIRILMASI (3 Mart 1924) Nedenleri: Cumhuriyetin ilanı ve cumhurbaşkanının seçilmesi ile halifeliğin bir önemini kaybetmesi ve sembol haline gelmesi. Saltanatın kaldırılması ve Vahdettin’in ülkeyi terk etmesinden sonra TBMM, Abdülmecit Efendi’yi halife seçti. Çünkü kamuoyu henüz halifeliğin kaldırılmasına hazır değildi. Hâlbuki Cumhuriyetin ilânı ve devlet başkanının seçilmesi ile halifeliğin rolü …

Daha Fazlasını Oku

ÇEVREMİZDE GÖRDÜKLERİMİZ ( DOĞAL ve BEŞERİ UNSURLAR )

ÇEVREMİZDE GÖRDÜKLERİMİZ ( DOĞAL ve BEŞERİ UNSURLAR ) Çevre: İnsanın içinde yaşadığı, canlı ve cansız varlıkların yer aldığı ortama çevre denir. Çevreyi oluşturan unsurları doğal unsurlar ve beşeri unsurlar olarak ikiye ayırabiliriz. Çevreyi Oluşturan Unsurlar Doğal Unsurlar Dağ  – Ova – Göl Akarsu – Şelale Beşeri Unsurlar Ev – Yol – Baraj Park – …

Daha Fazlasını Oku

SOSYAL BİLİMLER ÖĞRENMENİN YARARLARI

      SOSYAL BİLİMLER ÖĞRENMENİN YARARLARI:  SOSYAL BİLİMLER: Toplum olayları,insanın sosyal ve kültürel faaliyetleri konusunda araştırma ve inceleme yapan bilimdir. Sosyal Bilimler bir çok bilim dalından yararlanır.(Tarih,Coğrafya,Psikoloji,Sosyoloji,Ekonomi,Din Bilimleri,Filoloji,Hukuk vs) Sosyal Bilgiler dersini niçin görürüz? –Vatandaşlık görevi ve sorumluluklarının öğrenilmek. Sosyal bilgiler Etkin ve Sorumlu vatandaş olmak Vatanını ve milletini seven vatandaşlar …

Daha Fazlasını Oku

HATAY’IN ANAVATANA (TÜRKİYE’YE) KATILMASI

HATAY’IN ANAVATANA(TÜRKİYE’YE) KATILMASI      Hatay Sakarya Savaşından sonra imzalanan Ankara Antlaşması ile Fransa yönetimindeki Suriye’ye bırakılmış,bu Misakı Milliye uymayan durum Lozan’da da kabul edilmişti. 1936’da Fransa’nın Suriye üzerindeki manda yönetimine son vermesi üzerine Türkiye, Milletler Cemiyetine başvurarak Hatay’ın geleceğine burada oturanların karar vermesini istedi. Türkiye ile Fransa arasında yapılan ikili …

Daha Fazlasını Oku

BALKAN ANTANTI ve SADABAT PAKTI

BALKAN ANTANTI Avrupa’da devam etmekte olan silahlanma yarışı ve Almanya ile İtalya’nın yayılmacı politikaları  Balkanları ve Orta Doğu’yu tehdit etmesi ile 9 Şubat 1934’te Balkan Antantı kuruldu. Katılan devletler:Türkiye-Yunanistan-Yugoslavya-Romanya Balkan Savaşında toprak kaybettiği için bu anlaşmaya Bulgaristan katılmamıştır. Bu antlaşmayla Balkan ülkeleri karşılıklı olarak sınırlarını güvence altına almayı ve çıkabilecek …

Daha Fazlasını Oku

Atatürk Ve Milli Mücadele – Sosyal Bilgiler

ATATÜRK        Atatürk 1881 yılında Selanik’te doğdu. Mahalle mektebi Şemsi Efendi Okulu Selanik Askeri Ortaokulu Manastır Askeri Lisesi Harp Okulu İstanbul Harp Akademisi ‘ni bitirerek Kurmay Yüzbaşı olarak orduya katıldı. 1905 yılında Şam’a atandı. TRABLUSGARB SAVAŞI(1911) İtalya, bugün Libya olarak bilinen Trablusgarb’a saldırdı. Binbaşı M. Kemal ve arkadaşları Trablusgarb’a savaşmaya …

Daha Fazlasını Oku